Arbeide hos ny arbeidsgiver i oppsigelsestiden

Publisert: 21.12.2022

Jeg sa opp jobben min og har 3 måneder oppsigelsestid. Jeg skal bli på jobb de 2 første måneder, men den sist har jeg ferie. Jeg vil gjerne begynne på en andre jobb i den sist måned som er ferie. Er det lovlig?

Svar:

Dette avhenger av din arbeidsavtale og om den regulerer dette. Hvis den ikke gjør det, så kan du påta deg annet arbeide. Men vær oppmerksom på at du har en lojalitetsplikt overfor din eksisterende arbeidsgiver som medfører at du ikke kan påta deg arbeide som er i strid med din arbeidsgivers interesser og at du ikke kan drive konkurrerende virksomhet.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: