Oppsigelsestid

Innhold

Arbeidskontrakten angir ulike oppsigelsesfrister

02. mai 2024 · spørsmål

Kontrakten angir to ulik oppsigelsesfrister. I punkt 6 "arbeidstakers oppsigelsesfrist" står det oppgitt 3 måneder, men i punkt 9 "andre opplysninger" står det: den gjensidige oppsigelsesfristen er 1 - en måned med fratreden ved utløpet av en kalendermåned, ikke annet er fastsatt i tariffavtale". Kan jeg derfor gå ut fra at jeg har 1 måneds oppsigelse som mer fordelaktig for meg? Jeg har jobbet der siden september i fjor.

Les mer

Må jeg jobbe ut oppsigelsestiden som sesongvikar?

29. apr 2024 · spørsmål

Jeg er sesongvikar, men har ingen sluttdato. Jeg har fått meg ny jobb hvor inntredelsen er 1. juli. I følge kontrakten min er det 3 måneders oppsigelse, som vil si at den gjelder ut juli. Har arbeidsgiver rett til å gi meg vakter jeg ikke ønsker? Kan jeg altså jobbe ut juli uten noen vakter?

Les mer

Får jeg bonus i oppsigelsestiden?

22. apr 2024 · spørsmål

I arbeids/bonusavtalen min står det at jeg må være "ansatt" 1.7 eller 31.12 for å få den halvårlige bonusen. Det står ingenting om at man må stå i uoppsagt stilling eller noe sånt. Hvis jeg sier opp i april slik at jeg har siste arbeidsdag 31.7, er jeg da "ansatt" 1.7 selv om jeg er i oppsigelse, og kan forvente å få bonus for H1? Jeg tolker det i alle fall sånn.

Les mer

Oppsigelsestid ved foreldrepermisjon

16. apr 2024 · spørsmål

Jeg jobber på en restaurant. Fikk nylig ny jobb, men må si opp den gamle først. Jeg er i foreldrepermisjon til juli og starter i ny jobb da. Utgår oppsigelsestiden under permisjon for meg?

Les mer

Må jeg levere inn mobilen under oppsigelsestiden?

19. feb 2024 · spørsmål

Etter at jeg sa opp min stilling ville sjefen min at jeg skulle slutte omgående. I utgangspunktet har jeg 3 måneders oppsigelse og skulle fratre stillingen 30. april, men han laget en avtale om å betale lønn ut oppsigelsestiden mot at jeg leverte spesifisert utstyr, bil, firmakort osv. I avtalen skrev han ikke opp mobiltelefonen. Må jeg da levere denne? Eventuelt når må den leveres inn?

Les mer

Ikke fått offisiell oppsigelsesdato fra jobb

29. jan 2024 · spørsmål

I resigned on the 2nd of January. By the contract, the notice period is 3 months and it starts the first month after the month in which the resignation is handed. So my end day is the 30th of April. The company still did not reply with an official letter about the resignation and it seems that they are trying to make the end day as the 31st of March. It seems that I need a lawyer here. I do not trust them. I asked them today for an official letter.

Les mer

Trenger man skriftlig oppsigelse av vikariat?

07. des 2023 · spørsmål

Vi har en ansatt i form av et vikariat og midlertidig ansettelse, og kontrakten løper ut snart. Er det nødvendig med skriftlig oppsigelse, eller betraktes arbeidsforholdet automatisk som avsluttet ved kontraktens utløp basert på ansettelsesformen? Vi har en gjeldende oppsigelsestid på 14 dager, men denne perioden faller vell innenfor kontraktens varighet.

Les mer

Hva er oppsigelsestid på midlertidig ansettelse?

05. des 2023 · spørsmål

Vi har en ansatt i form av et vikariat og midlertidig ansettelse, og kontrakten løper ut snart. Er det nødvendig med skriftlig oppsigelse, eller betraktes arbeidsforholdet automatisk som avsluttet ved kontraktens utløp basert på ansettelsesformen? Vi har en gjeldende oppsigelsestid på 14 dager, men denne perioden faller vell innenfor kontraktens varighet.

Les mer

Når gjelder oppsigelsestid når man er i pappaperm?

15. nov 2023 · spørsmål

Jeg er rammet i nedbemanning og er oppsagt. Jeg har 3 mnd oppsigelsestid. Jeg er for tiden i delvis pappapermisjon, jobber 3 dager i uka. Spørsmålet mitt er når da: når skal man regne oppsigelsestiden fra? 3 mnd etter oppsigelse, eller 3 mnd etter pappapermisjonen er over?

Les mer

Hvilken oppsigelsestid gjelder?

07. nov 2023 · spørsmål

Jeg mottar for tiden 60 % AAP og jobber 40 %. Så da har jeg 1 års ulønnet permisjon fra jobb. Gjelder min opprinnelige oppsigelsestid som er 3 mnd eller er det andre regler da?

Les mer

Krav på lønn under oppsigelsestiden?

25. okt 2023 · spørsmål

Har jeg rett til 100 % lønn under oppsigelsestiden, da jeg fyller 62 i mars og har planer om å bli pensjonist med AFP?

Les mer

Krav på foreldrepermisjon i ny jobb?

25. okt 2023 · spørsmål

Skal ut i foreldrepermisjon fra 1.2.2024. Men har fått ett jobbtilbud jeg ikke kan takke nei til. Om jeg sier opp nå er jeg ferdig med oppsigelsestiden 31.1.2024. Den nye arbeidsgiveren er villig til å skrive kontrakt fra 1.2.2024. Har jeg fortsatt rett på foreldrepermisjon?

Les mer

Ta ut ferie i oppsigelsestiden

25. aug 2023 · spørsmål

Jeg går av med pensjon og har siste arbeidsdag 31.12.2023. Jeg tenker å ta ut resterende feriedager opparbeidet i 2022 i oppsigelsesperioden. Spørsmål: kan jeg spørre arbeidsgiveren min om å også få ta ut feriedager opparbeidet i inneværende år, dvs i 2023, i oppsigelsesperioden?

Les mer

Arbeidsgiver truer med rettssak

19. jun 2023 · spørsmål

My employer is threatening to sue me because I left my position before my notice was done which was 4 months in the contract. He said that he will sue me for the damages it caused because of my absence and for the time and money it's going to take him to find my replacement. The work environment was very hostile at moments and he insulted me on numerous occasions. The place of business is a restaurant.

Les mer

Slutte før oppsigelsestiden har gått ut pga mobbing?

06. jun 2023 · spørsmål

Mobbing på jobb uten løsning. Kan jeg slutte før oppsigelsestid er ferdig? Siden jeg sa opp jobben min, begynte ledere, sykepleier, helsefag og hele gruppen å mobbe meg, på et åpent eller skjult måte. Dette førte til sterke fysiske og psykiske konsekvenser for meg, blant annet å sykemelde meg. Situasjon er ikke forandret. Når sykemelding blir ferdig, gruer jeg meg for å gå tilbake på jobb og å dette tilbake. Må jeg fortsette å være der?

Les mer

Når må oppsigelsen leveres?

09. mai 2023 · spørsmål

Min kone har fått og undertegnet en arbeidsavtale med tiltredelse 1.9.2023. Men hun har ikke fått noe annet inntektsgivende arbeid fra samme arbeidsgiver frem til den datoen. I den avtalen står det at prøvetiden er på 6 måneder og en gjensidig oppsigelsesfrist på 14 dager i den perioden. Etter det, er det 1 måned oppsigelsesfrist. Hvis min kone får et annet tilbud i en annen bedrift som hun trives med i mellomtiden, er det tilstrekkelig at hun leverer oppsigelsen i starten av august 2023?

Les mer

Begynne i ny jobb før oppsigelsestiden har gått ut

20. apr 2023 · spørsmål

Hvis en person er i ulønnet utdanningspermisjon fra en fast stilling, og bestemmer å avbryte utdanningen for å si opp og takke ja til en ny stilling. Når har man lov å begynne i den nye stillingen? Må man vente ut oppsigelsestiden selv om i praksis man er "ledig", eller kan man begynne med en gang? Til vanlig er det jo mulig å avtale kortere oppsigelsestid, gjelder dette også under ulønnet permisjon? Regner med at i praksis det er ikke grunn til å ikke kunne avtale mye kortere oppsigelstid.

Les mer

Krav på ferie i oppsigelsestiden?

28. mar 2023 · spørsmål

Jeg har tenkt å si opp min stilling, og har en oppsigelsestid på en måned. Jeg har planlagt å levere inn min oppsigelse i mai, noe som innebærer at jeg i utgangspunktet må jobbe ut juni. Jeg lurer dermed på om jeg kan kreve/ har rett på å få avviklet ferie i oppsigelsestiden min som er i juni? Eller er det opp til arbeidsgiveren å bestemme?

Les mer

Beregning av oppsigelsestid

10. mar 2023 · spørsmål

Lurer litt på det angående oppsigelse. Om jeg sier opp i dag den 1. mars, vil oppsigelsen gjelde fra og med i dag slik at siste arbeidsdag blir 31. mars eller blir det andre rammer?

Les mer

Ferieavvikling i oppsigelsestiden

10. mar 2023 · spørsmål

Jeg lurte på om jeg som arbeidstaker har lov til å kreve å få tatt ut ferien min nå i oppsigelsestiden min? Jeg jobber bare en liten prosent og har vakt en uke om gangen. Jeg har nå to måneder igjen. Så to, en ukers vakt igjen. Og lurte da på om man kan kreve ferie på de to vaktene.

Les mer