Oppsigelsestid

Innhold

Må jeg levere inn mobilen under oppsigelsestiden?

19. feb 2024 · spørsmål

Etter at jeg sa opp min stilling ville sjefen min at jeg skulle slutte omgående. I utgangspunktet har jeg 3 måneders oppsigelse og skulle fratre stillingen 30. april, men han laget en avtale om å betale lønn ut oppsigelsestiden mot at jeg leverte spesifisert utstyr, bil, firmakort osv. I avtalen skrev han ikke opp mobiltelefonen. Må jeg da levere denne? Eventuelt når må den leveres inn?

Les mer

Ikke fått offisiell oppsigelsesdato fra jobb

29. jan 2024 · spørsmål

I resigned on the 2nd of January. By the contract, the notice period is 3 months and it starts the first month after the month in which the resignation is handed. So my end day is the 30th of April. The company still did not reply with an official letter about the resignation and it seems that they are trying to make the end day as the 31st of March. It seems that I need a lawyer here. I do not trust them. I asked them today for an official letter.

Les mer

Trenger man skriftlig oppsigelse av vikariat?

07. des 2023 · spørsmål

Vi har en ansatt i form av et vikariat og midlertidig ansettelse, og kontrakten løper ut snart. Er det nødvendig med skriftlig oppsigelse, eller betraktes arbeidsforholdet automatisk som avsluttet ved kontraktens utløp basert på ansettelsesformen? Vi har en gjeldende oppsigelsestid på 14 dager, men denne perioden faller vell innenfor kontraktens varighet.

Les mer

Hva er oppsigelsestid på midlertidig ansettelse?

05. des 2023 · spørsmål

Vi har en ansatt i form av et vikariat og midlertidig ansettelse, og kontrakten løper ut snart. Er det nødvendig med skriftlig oppsigelse, eller betraktes arbeidsforholdet automatisk som avsluttet ved kontraktens utløp basert på ansettelsesformen? Vi har en gjeldende oppsigelsestid på 14 dager, men denne perioden faller vell innenfor kontraktens varighet.

Les mer

Når gjelder oppsigelsestid når man er i pappaperm?

15. nov 2023 · spørsmål

Jeg er rammet i nedbemanning og er oppsagt. Jeg har 3 mnd oppsigelsestid. Jeg er for tiden i delvis pappapermisjon, jobber 3 dager i uka. Spørsmålet mitt er når da: når skal man regne oppsigelsestiden fra? 3 mnd etter oppsigelse, eller 3 mnd etter pappapermisjonen er over?

Les mer

Hvilken oppsigelsestid gjelder?

07. nov 2023 · spørsmål

Jeg mottar for tiden 60 % AAP og jobber 40 %. Så da har jeg 1 års ulønnet permisjon fra jobb. Gjelder min opprinnelige oppsigelsestid som er 3 mnd eller er det andre regler da?

Les mer

Krav på lønn under oppsigelsestiden?

25. okt 2023 · spørsmål

Har jeg rett til 100 % lønn under oppsigelsestiden, da jeg fyller 62 i mars og har planer om å bli pensjonist med AFP?

Les mer

Krav på foreldrepermisjon i ny jobb?

25. okt 2023 · spørsmål

Skal ut i foreldrepermisjon fra 1.2.2024. Men har fått ett jobbtilbud jeg ikke kan takke nei til. Om jeg sier opp nå er jeg ferdig med oppsigelsestiden 31.1.2024. Den nye arbeidsgiveren er villig til å skrive kontrakt fra 1.2.2024. Har jeg fortsatt rett på foreldrepermisjon?

Les mer

Ta ut ferie i oppsigelsestiden

25. aug 2023 · spørsmål

Jeg går av med pensjon og har siste arbeidsdag 31.12.2023. Jeg tenker å ta ut resterende feriedager opparbeidet i 2022 i oppsigelsesperioden. Spørsmål: kan jeg spørre arbeidsgiveren min om å også få ta ut feriedager opparbeidet i inneværende år, dvs i 2023, i oppsigelsesperioden?

Les mer

Arbeidsgiver truer med rettssak

19. jun 2023 · spørsmål

My employer is threatening to sue me because I left my position before my notice was done which was 4 months in the contract. He said that he will sue me for the damages it caused because of my absence and for the time and money it's going to take him to find my replacement. The work environment was very hostile at moments and he insulted me on numerous occasions. The place of business is a restaurant.

Les mer

Slutte før oppsigelsestiden har gått ut pga mobbing?

06. jun 2023 · spørsmål

Mobbing på jobb uten løsning. Kan jeg slutte før oppsigelsestid er ferdig? Siden jeg sa opp jobben min, begynte ledere, sykepleier, helsefag og hele gruppen å mobbe meg, på et åpent eller skjult måte. Dette førte til sterke fysiske og psykiske konsekvenser for meg, blant annet å sykemelde meg. Situasjon er ikke forandret. Når sykemelding blir ferdig, gruer jeg meg for å gå tilbake på jobb og å dette tilbake. Må jeg fortsette å være der?

Les mer

Når må oppsigelsen leveres?

09. mai 2023 · spørsmål

Min kone har fått og undertegnet en arbeidsavtale med tiltredelse 1.9.2023. Men hun har ikke fått noe annet inntektsgivende arbeid fra samme arbeidsgiver frem til den datoen. I den avtalen står det at prøvetiden er på 6 måneder og en gjensidig oppsigelsesfrist på 14 dager i den perioden. Etter det, er det 1 måned oppsigelsesfrist. Hvis min kone får et annet tilbud i en annen bedrift som hun trives med i mellomtiden, er det tilstrekkelig at hun leverer oppsigelsen i starten av august 2023?

Les mer

Begynne i ny jobb før oppsigelsestiden har gått ut

20. apr 2023 · spørsmål

Hvis en person er i ulønnet utdanningspermisjon fra en fast stilling, og bestemmer å avbryte utdanningen for å si opp og takke ja til en ny stilling. Når har man lov å begynne i den nye stillingen? Må man vente ut oppsigelsestiden selv om i praksis man er "ledig", eller kan man begynne med en gang? Til vanlig er det jo mulig å avtale kortere oppsigelsestid, gjelder dette også under ulønnet permisjon? Regner med at i praksis det er ikke grunn til å ikke kunne avtale mye kortere oppsigelstid.

Les mer

Krav på ferie i oppsigelsestiden?

28. mar 2023 · spørsmål

Jeg har tenkt å si opp min stilling, og har en oppsigelsestid på en måned. Jeg har planlagt å levere inn min oppsigelse i mai, noe som innebærer at jeg i utgangspunktet må jobbe ut juni. Jeg lurer dermed på om jeg kan kreve/ har rett på å få avviklet ferie i oppsigelsestiden min som er i juni? Eller er det opp til arbeidsgiveren å bestemme?

Les mer

Beregning av oppsigelsestid

10. mar 2023 · spørsmål

Lurer litt på det angående oppsigelse. Om jeg sier opp i dag den 1. mars, vil oppsigelsen gjelde fra og med i dag slik at siste arbeidsdag blir 31. mars eller blir det andre rammer?

Les mer

Ferieavvikling i oppsigelsestiden

10. mar 2023 · spørsmål

Jeg lurte på om jeg som arbeidstaker har lov til å kreve å få tatt ut ferien min nå i oppsigelsestiden min? Jeg jobber bare en liten prosent og har vakt en uke om gangen. Jeg har nå to måneder igjen. Så to, en ukers vakt igjen. Og lurte da på om man kan kreve ferie på de to vaktene.

Les mer

Ferie i oppsigelsestid

10. mar 2023 · spørsmål

Avdelingen (butikken) jeg jobber i som butikksjef er under avvikling og alle ansatte er dermed sagt opp. Jeg har 3 mnd oppsigelse og har så langt i 2023, tatt ut 2/5 uker i ferie. Arbeidsgiver trekker vanligvis alle ukene ferie (5 uker) i juli, så man kun får feriepenger for foregående år og ingen lønn for juli. Har de retten til å: 1. Trekke meg i lønn for ferie allerede avviklet i 2023. 2. Tvangs-avvikle resterende ferie i oppsigelsestiden min og trekke meg ytterligere 3 uker?

Les mer

Hva er oppsigelsestiden?

22. feb 2023 · spørsmål

Har en venninne som har jobbet i samme jobb siden mars 2021. Hun leverte oppsigelse datert 02.12-22, hun har i samtale med leder oppfattet at hun hadde 2 mnd oppsigelse. Datoen på oppsigelsen begynner den i utgangspunkt å løpe 01.01-2023, og hun har dermed skrevet «siste arbeidsdag blir da 28. februar 2022». Hun har nå funnet ut at oppsigelsestiden er på 1 mnd bare. Siden hun skrev denne datoen, stemmer det at oppsigelsen ikke begynner å løpe før 01.02-2023, eller betyr det at hun er ferdig?

Les mer

Avspasere fleksitid i oppsigelsestiden

22. feb 2023 · spørsmål

Jeg er ansatt med særskilt avhengig stilling og har sagt opp. De siste tre ukene skal jeg å ta fri og ønsker da å benytte mine fleksitimer i tillegg til noen dager overskytende ferie fra i fjor. Jeg jobber mye og kan ikke redusere arbeidstiden frem til siste arbeidsdag da jeg har et ansvar ingen andre står klar til å ta over. Innen jeg slutter kommer til jeg derfor å ha totalt rundt 250-300 fleksitimer. Har jeg krav på å få ta fleksitimene som avspasering siste tiden?

Les mer

Hva er oppsigelsestiden?

09. feb 2023 · spørsmål

Jeg skrev under på en jobb-kontrakt sist uke. Jeg har prøvetid i 6 mnd. Det jeg lurer på er hva er oppsigelsestiden min da? Er den 14 dager fra oppsigelsesdatoen? I kontrakten står det slik : Ansatt fra: Etter avtale prøvetid: 6mnd etter paragraf 63 Oppsigelse: 3 mnd Er oppsigelsen på 3 mnd etter prøvetiden på 6 mnd? Er hvert fall slik jeg forstår regelverket, men jeg vil være 100% sikker.

Les mer