Oppsigelsestid

Innhold

Si opp vikariat før avtalen er utløpt

17. aug 2022 · spørsmål

Jeg har fått en jobb, som har oppstart om litt under fire måneder. Før den tid har jeg ingen jobb, da jeg akkurat har avsluttet arbeidstiden min ved en sesongjobb. Jeg har funnet noen stillinger som jeg søker på, men jeg er usikker på om jeg skal si at jeg har en annen jobb i fremtiden eller om jeg skal søke og etterpå si opp stillingen før tiltredelsen i den nye stillingen. Hva er lov? En av jobbene jeg søker på er et 9 mnd vikariat. Er det noen regler knyttet til å si opp vikariat før?

Les mer

Oppsigelse som ekstrahjelp

13. jul 2022 · spørsmål

Jeg skal si opp min stilling som ekstrahjelp og jeg forstår ikke helt det som står i kontrakten min. Prøvetiden er på 6 mnd. I denne perioden gjelder gjensidig oppsigelsesfrist på 14 dager de første 2 mnd, De resterende 4 mnd gjelder oppsigelsesfristen på 2 mnd. Det står kun om prøvetiden, ikke noe om oppsigelse utenom denne tiden. Har jeg ingen oppsigelsestid da.

Les mer

Ønsker å slutte før oppsigelsestiden har gått ut

23. jun 2022 · spørsmål

Kan jeg nekte å gå oppsigelsestid når jeg bare jobber på provisjon og heller ikke har et godt arbeidsmiljø?

Les mer

Oppsigelse i prøvetiden

27. mai 2022 · spørsmål

Har prøvetid i stillingen jeg sitter i nå, og har fått tilbud om fast kontrakt videre, uten prøvetid og normal oppsigelsestid. Hvis jeg velger å si opp før jeg tiltrer på den "nye" stillingen/kontrakten, er prøvetiden eller vanlig oppsigelsestid gjeldende?

Les mer

Oppsigelse i prøvetiden

09. mai 2022 · spørsmål

Prøvetiden min er over og vi har ikke avtalt noe etter dette. Det kan virke som daglig leder planlegger å beholde meg, men hva hvis jeg ønsker å si opp? Hvor lang oppsigelse har jeg nå som 6 måneders prøvetid er over?

Les mer

Ønsker å slutte før oppsigelsestiden har gått ut

06. mai 2022 · spørsmål

Jeg vil slutte i min jobb som butikkmedarbeider siden jeg har fått ny jobb. Har en oppsigelsestid på en måned. Den 1. mai slutter min sjef i jobben sin, og vi har ingen sjef før den nye begynner 1. juni. Vi ansatte, men helst meg siden jeg har høyest stilling (80 %) er altså ansvarlig for driften av butikken selv en måned (uten noen ekstra kompensasjon for det) og det er denne måneden jeg har oppsigelsestid. Kan jeg kreve å gå før siden vi ikke har en leder?

Les mer

Arbeidsgiver truer med bøter i oppsigelsestiden

03. mai 2022 · spørsmål

Jeg ga oppsigelse på jobb 30.03.2022. Oppsigelsestiden er tre måned.er Jeg ble fortalt av arbeidsgiver at de skal sende meg regning hvis jeg går før oppsigelsestiden utgår. Jeg har skade i ryggen som gjør at jeg har fått to ukers sykemelding. Arbeidsmiljøet er så dårlig at min psykiske helsetilstand gjør at jeg ikke er stand til å jobbe der lenger. Til spørsmålet: kan jeg bli bøtelagt hvis jeg ikke skal jobbe på dette stedet lenger? Hva sier arbeidsloven? Kan dere hjelpe? Hvor mye må man betale for tjenesten?

Les mer

Bruke opp feriedager i oppsigelsestiden

03. mai 2022 · spørsmål

Har nettopp sagt opp jobben, og har en oppsigelsestid på 1 måned fra og med i dag. Jeg har enda 22 dager ferie igjen, og lurte på om jeg kunne bruke disse feriedagene i oppsigelsestiden? Eller har jeg ikke krav på det. Arbeidsgiver sa at jeg måtte varsle i fra om ferie 3 uker i forkant, men dette står ikke i kontrakten min og finner heller ikke noe av dette på nett.

Les mer

Kan arbeidsgiver korte ned oppsigelsestid med permittering?

28. mar 2022 · spørsmål

Kan en arbeidsgiver permittere meg med 14 dagers varslingsplikt, for så senere å avslutte arbeidsforholdet med 14 dagers oppsigelse (som det er under permittering)? Slik at en da "snur seg unna" de kontrakterte 3 månedene med oppsigelse?

Les mer

Hvordan slippe å jobbe i oppsigelsestiden?

03. mar 2022 · spørsmål

Hvordan kan man komme seg unna arbeid i oppsigelsestiden med lønn? Min datter har sagt opp sin jobb pga uholdbare forhold på arbeidsplassen som skyldes øverste leder. Men hun blir pålagt å jobbe der i 3 mnd under det hun selv beskriver som psykososiale skadelige forhold. Å risikere å bli regelrett skjelt ut på jobb er ikke en ønskesituasjon. Er sykemelding eneste veien ut?

Les mer

Oppsigelse – Tøft arbeidsliv og oppsigelser skaper tvister

19. aug 2015 · artikkel

Arbeidsmiljøloven sier at en arbeidstaker eller en gruppe av arbeidstakere bare kan sies opp hvis oppsigelsene er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgiverens eller arbeidstakerens forhold. Mange av tvistene i arbeidslivet gjelder spørsmål om en oppsigelse er saklig begrunnet. Når en oppsigelse begrunnes i forhold på arbeidstakerens side, kan årsaken for eksempel være at arbeidstakeren har vært beruset på […]
Les mer

Oppsigelse- mange brudd på reglene for oppsigelse

13. aug 2015 · artikkel

Det første eksempelet er at arbeidsgiveren sender en oppsigelse uten å ha drøftet saken med arbeidstakeren på forhånd.  Når en domstol skal vurdere om en oppsigelse er saklig eller ikke, kan en uriktig saksbehandling være avgjørende. I denne sammenheng er det viktig å påpeke at det er arbeidsgiveren som har bevisbyrden for at det foreligger […]
Les mer

Nedbemanning – strenge krav ved nedbemanning

05. aug 2015 · artikkel

Det er arbeidsgiver som bestemmer hvordan en virksomhet skal organiseres og drives. Dersom arbeidsgiveren planlegger å gjennomføre en nedbemanning, stiller imidlertid arbeidsmiljøloven krav til blant annet saksbehandlingen, herunder krav om informasjon og drøfting. Generelle krav om informasjon og drøfting I henhold til bestemmelser i arbeidsmiljøloven om ivaretakelse av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, samt generelle regler […]
Les mer