Oppsigelsestid

Innhold

Beregning av oppsigelsestid

10. mar 2023 · spørsmål

Lurer litt på det angående oppsigelse. Om jeg sier opp i dag den 1. mars, vil oppsigelsen gjelde fra og med i dag slik at siste arbeidsdag blir 31. mars eller blir det andre rammer?

Les mer

Ferieavvikling i oppsigelsestiden

10. mar 2023 · spørsmål

Jeg lurte på om jeg som arbeidstaker har lov til å kreve å få tatt ut ferien min nå i oppsigelsestiden min? Jeg jobber bare en liten prosent og har vakt en uke om gangen. Jeg har nå to måneder igjen. Så to, en ukers vakt igjen. Og lurte da på om man kan kreve ferie på de to vaktene.

Les mer

Ferie i oppsigelsestid

10. mar 2023 · spørsmål

Avdelingen (butikken) jeg jobber i som butikksjef er under avvikling og alle ansatte er dermed sagt opp. Jeg har 3 mnd oppsigelse og har så langt i 2023, tatt ut 2/5 uker i ferie. Arbeidsgiver trekker vanligvis alle ukene ferie (5 uker) i juli, så man kun får feriepenger for foregående år og ingen lønn for juli. Har de retten til å: 1. Trekke meg i lønn for ferie allerede avviklet i 2023. 2. Tvangs-avvikle resterende ferie i oppsigelsestiden min og trekke meg ytterligere 3 uker?

Les mer

Hva er oppsigelsestiden?

22. feb 2023 · spørsmål

Har en venninne som har jobbet i samme jobb siden mars 2021. Hun leverte oppsigelse datert 02.12-22, hun har i samtale med leder oppfattet at hun hadde 2 mnd oppsigelse. Datoen på oppsigelsen begynner den i utgangspunkt å løpe 01.01-2023, og hun har dermed skrevet «siste arbeidsdag blir da 28. februar 2022». Hun har nå funnet ut at oppsigelsestiden er på 1 mnd bare. Siden hun skrev denne datoen, stemmer det at oppsigelsen ikke begynner å løpe før 01.02-2023, eller betyr det at hun er ferdig?

Les mer

Avspasere fleksitid i oppsigelsestiden

22. feb 2023 · spørsmål

Jeg er ansatt med særskilt avhengig stilling og har sagt opp. De siste tre ukene skal jeg å ta fri og ønsker da å benytte mine fleksitimer i tillegg til noen dager overskytende ferie fra i fjor. Jeg jobber mye og kan ikke redusere arbeidstiden frem til siste arbeidsdag da jeg har et ansvar ingen andre står klar til å ta over. Innen jeg slutter kommer til jeg derfor å ha totalt rundt 250-300 fleksitimer. Har jeg krav på å få ta fleksitimene som avspasering siste tiden?

Les mer

Hva er oppsigelsestiden?

09. feb 2023 · spørsmål

Jeg skrev under på en jobb-kontrakt sist uke. Jeg har prøvetid i 6 mnd. Det jeg lurer på er hva er oppsigelsestiden min da? Er den 14 dager fra oppsigelsesdatoen? I kontrakten står det slik : Ansatt fra: Etter avtale prøvetid: 6mnd etter paragraf 63 Oppsigelse: 3 mnd Er oppsigelsen på 3 mnd etter prøvetiden på 6 mnd? Er hvert fall slik jeg forstår regelverket, men jeg vil være 100% sikker.

Les mer

Ferie i oppsigelsestiden

03. jan 2023 · spørsmål

Jeg skal bytte jobb, og lurer på hvilken rettigheter jeg har når jeg sier opp og feriedager. Om jeg sier opp i desember, vil min oppsigelsestid starte i januar (3.mnd). Vil jeg da ha krav på å ta ut ferie? Jeg er dessverre sykemeldt under oppsigelsen og har ikke fått mulighet til å ta ut all ferie for 2022, og regner med at de feriedagene blir overført.

Les mer

Krav på ferie i oppsigelsestiden?

03. jan 2023 · spørsmål

Jeg har sagt opp min jobb med virkning fra 01/01-23 og har 3 mnd oppsigelsestid. Jeg lurer på om jeg har krav på å ta ut min rest-ferie i oppsigelsestiden da jeg i min neste jobb ikke får tatt ut ferie i hovedferieperioden. Skal starte som behandlingshjem. Jeg har 1 uke ferie fra i år som jeg tar med meg over i 2023.

Les mer

Arbeide hos ny arbeidsgiver i oppsigelsestiden

21. des 2022 · spørsmål

Jeg sa opp jobben min og har 3 måneder oppsigelsestid. Jeg skal bli på jobb de 2 første måneder, men den sist har jeg ferie. Jeg vil gjerne begynne på en andre jobb i den sist måned som er ferie. Er det lovlig?

Les mer

Uvanlig oppsigelsestid i arbeidsavtale

15. des 2022 · spørsmål

Jeg har i min arbeidskontrakt følgende om oppsigelsestid: "Partene har avtalt en gjensidig oppsigelsestid på 3 mnd. Denne fristen løper i fra den 1. i påfølgende måned". I andre avsnitt under oppsigelsestid står det følgende: " For det tilfelle oppsigelse finner sted med virkning fra 01.12. og med fratredelse i årsoppgjørsperioden, forskyves fratredelsesdato til 30. april. Forlenget oppsigelsestid er gjensidig og gjelder både ved oppsigelse fra arbeidsgiver og arbeidstaker". Er det lov?

Les mer

Oppsigelsestid i prøvetiden

15. des 2022 · spørsmål

Jeg starter på jobb 1. juli med prøveperiode på 6 måneder. Oppsigelsestid på 1 måned innenfor prøveperioden, men tre måneder oppsigelsestid etter prøvetiden tar slutt. Dersom jeg får ny stilling ved en annen foretak og gir min skriftlige oppsigelse i desember, vil dette regnes som innenfor prøvetiden med 1 måned oppsigelsestid (dvs fra 1 jan-31 jan)?

Les mer

Si opp vikariat før avtalen er utløpt

17. aug 2022 · spørsmål

Jeg har fått en jobb, som har oppstart om litt under fire måneder. Før den tid har jeg ingen jobb, da jeg akkurat har avsluttet arbeidstiden min ved en sesongjobb. Jeg har funnet noen stillinger som jeg søker på, men jeg er usikker på om jeg skal si at jeg har en annen jobb i fremtiden eller om jeg skal søke og etterpå si opp stillingen før tiltredelsen i den nye stillingen. Hva er lov? En av jobbene jeg søker på er et 9 mnd vikariat. Er det noen regler knyttet til å si opp vikariat før?

Les mer

Oppsigelse som ekstrahjelp

13. jul 2022 · spørsmål

Jeg skal si opp min stilling som ekstrahjelp og jeg forstår ikke helt det som står i kontrakten min. Prøvetiden er på 6 mnd. I denne perioden gjelder gjensidig oppsigelsesfrist på 14 dager de første 2 mnd, De resterende 4 mnd gjelder oppsigelsesfristen på 2 mnd. Det står kun om prøvetiden, ikke noe om oppsigelse utenom denne tiden. Har jeg ingen oppsigelsestid da.

Les mer

Ønsker å slutte før oppsigelsestiden har gått ut

23. jun 2022 · spørsmål

Kan jeg nekte å gå oppsigelsestid når jeg bare jobber på provisjon og heller ikke har et godt arbeidsmiljø?

Les mer

Oppsigelse i prøvetiden

27. mai 2022 · spørsmål

Har prøvetid i stillingen jeg sitter i nå, og har fått tilbud om fast kontrakt videre, uten prøvetid og normal oppsigelsestid. Hvis jeg velger å si opp før jeg tiltrer på den "nye" stillingen/kontrakten, er prøvetiden eller vanlig oppsigelsestid gjeldende?

Les mer

Oppsigelse i prøvetiden

09. mai 2022 · spørsmål

Prøvetiden min er over og vi har ikke avtalt noe etter dette. Det kan virke som daglig leder planlegger å beholde meg, men hva hvis jeg ønsker å si opp? Hvor lang oppsigelse har jeg nå som 6 måneders prøvetid er over?

Les mer

Ønsker å slutte før oppsigelsestiden har gått ut

06. mai 2022 · spørsmål

Jeg vil slutte i min jobb som butikkmedarbeider siden jeg har fått ny jobb. Har en oppsigelsestid på en måned. Den 1. mai slutter min sjef i jobben sin, og vi har ingen sjef før den nye begynner 1. juni. Vi ansatte, men helst meg siden jeg har høyest stilling (80 %) er altså ansvarlig for driften av butikken selv en måned (uten noen ekstra kompensasjon for det) og det er denne måneden jeg har oppsigelsestid. Kan jeg kreve å gå før siden vi ikke har en leder?

Les mer

Arbeidsgiver truer med bøter i oppsigelsestiden

03. mai 2022 · spørsmål

Jeg ga oppsigelse på jobb 30.03.2022. Oppsigelsestiden er tre måned.er Jeg ble fortalt av arbeidsgiver at de skal sende meg regning hvis jeg går før oppsigelsestiden utgår. Jeg har skade i ryggen som gjør at jeg har fått to ukers sykemelding. Arbeidsmiljøet er så dårlig at min psykiske helsetilstand gjør at jeg ikke er stand til å jobbe der lenger. Til spørsmålet: kan jeg bli bøtelagt hvis jeg ikke skal jobbe på dette stedet lenger? Hva sier arbeidsloven? Kan dere hjelpe? Hvor mye må man betale for tjenesten?

Les mer

Bruke opp feriedager i oppsigelsestiden

03. mai 2022 · spørsmål

Har nettopp sagt opp jobben, og har en oppsigelsestid på 1 måned fra og med i dag. Jeg har enda 22 dager ferie igjen, og lurte på om jeg kunne bruke disse feriedagene i oppsigelsestiden? Eller har jeg ikke krav på det. Arbeidsgiver sa at jeg måtte varsle i fra om ferie 3 uker i forkant, men dette står ikke i kontrakten min og finner heller ikke noe av dette på nett.

Les mer

Kan arbeidsgiver korte ned oppsigelsestid med permittering?

28. mar 2022 · spørsmål

Kan en arbeidsgiver permittere meg med 14 dagers varslingsplikt, for så senere å avslutte arbeidsforholdet med 14 dagers oppsigelse (som det er under permittering)? Slik at en da "snur seg unna" de kontrakterte 3 månedene med oppsigelse?

Les mer