Oppsigelsestid

Innhold

Lønn i oppsigelsestiden

17. sep 2021 · spørsmål

Jeg sendte oppsigelse på mitt arbeidsforhold og informerte om at jeg hadde fått ny jobb. Min sjef ringte til min nye sjef der jeg skulle begynne for å høre om jeg kunne starte opp allerede dagen etter oppsigelse, noe som var OK for ny arbeidsgiver. Fikk skriftlig bekreftelse om at min siste arbeidsdag var dagen etter oppsigelse, lønn i oppsigelsestid (3 mnd) er ikke nevnt. Kan jeg ha krav på lønn for 3 mnd oppsigelsestid selv om jeg startet ny jobb 14 dager etter oppsigelse?

Les mer

Hvilken oppsigelsesdato gjelder?

17. sep 2021 · spørsmål

Jeg står muligens foran en oppsigelse hos nåværende arbeidsgiver. Jeg er per nå i prøvetid, men i kontrakten er det spesifisert 1 mnd oppsigelsestid. Rett etter spesifisert oppsigelsestid står det "fra dato til dato. For øvrig gjelder Arbeidsmiljøloven....". Jeg har snakket med min overordnede som mener at oppsigelsen gjelder fra 1. i neste måned, men jeg stusser veldig på "fra dato til dato" som er skrevet i kontrakten. Hva gjelder her?

Les mer

Arbeidsgiver forsøker å fri seg fra lønnsplikten i oppsigelsestiden

14. sep 2021 · spørsmål

Jeg hadde søkt permisjon uten lønn for å besøk graven til min mor og faren fra avdelingsleder min. Hun sendte meg svar for seint, etter at billett var bestilt, om at det ikke gikk men jeg reiste.

Hun kommer med usanne uttalelser om at jeg er farlig på jobb og jeg ble presset på masse ting. Jeg måtte si opp jobben. Jeg spurte om oppsigelsestid og hun vil ikke gi det men hun sletta arbeidsplanen min og jeg har ikke signert vaktene mine som jeg har krav på.

Hva sier loven om dette her og hva jeg har krav på?

Les mer

Lønn i oppsigelsestiden

02. sep 2021 · spørsmål

Min samboer har vært permittert siden starten av pandemien. Nå løper permisjonstiden ut i slutten av september (blir ikke forlenget av regjeringen), og arbeidsgiver har bedt samboeren min si opp jobben da de ikke har arbeid til han. For oss føles det som om arbeidsgiver ikke vil betale lønn ut oppsigelsestiden og at dette er en «lettvint» løsning for dem. Hva bør min samboer gjøre i denne situasjonen? Har arbeidsgiver lov til dette eller kan vi kreve at de betaler full lønn ut oppsigelsestiden?

Les mer

Flytter til utlandet i oppsigelsestiden

17. aug 2021 · spørsmål

Jeg vil gjerne vite om oppsigelsestid, jeg har 3 måneder etter at jeg sier opp. Har feriedager tilsvarende til 2 måneder. Kan jeg bruke permisjon uten lønn i resten av oppsigelsestiden? Grunnet er at jeg skal flytte til Danmark og ikke skal ha bolig og adresse i Norge.

Les mer

Sykemeldt i oppsigelsesperiode

17. aug 2021 · spørsmål

03/08/21 får vi oppsigelse fordi ansatte skal starte på heltidstudie fra 17/08/21. Oppsigelsestid er 3 måneder, men det er ok å la ansatt gå for å starte studie 17/08. Ansatte har vært sykemeldt en stund og siste sykemelding er frem til 31/08/21. Blir oppsigelsestid frem til 17/08? NAV vil utbetale frem til 31/08 (sykemelding) eller frem til 16/08 (start av skole) eller frem til 03/08/21 når oppsigelsesperiode starter og arbeidsgiver må betale oppsigelsesperiode frem til studie starter?

Les mer

Oppsigelsestid mangler i arbeidsavtale

10. aug 2021 · spørsmål

Jeg er ansatt i et vikariat på ett år. Jeg har undertegnet en kontrakt som ikke gir noen opplysninger om oppsigelsestid. Er det mulig å si opp stillingen med oppsigelsestid på 1 måned da (eller gjelder det spesielle regler her - det er en stilling i universitetssektoren)? Jeg har fått tilbudt om en fast stilling et annet sted og vil gjerne går over i den nye stillingen.

Les mer

Oppsigelsestid og lønn fra ny arbeidsgiver

20. mai 2021 · spørsmål

Jeg har sagt opp jobben min. I min arbeidskontrakt står det at jeg har rett til tre måneder med lønn under oppsigelsestiden. Arbeidsgiver sier at de antagelig ikke får benyttet min arbeidskraft i oppsigelsesperioden. Jeg har fått meg ny jobb og vurderer å starte i denne før oppsigelsestiden utgår. Kan jeg likevel ta imot lønn fra arbeidsgiver i de tre månedene? Da får jeg dobbel lønn. Er det ulovlig?

Les mer

Ferie i oppsigelsestiden

18. mai 2021 · spørsmål

Ferie i oppsigelsetid. Sa opp min stilling i mars, og begynner i ny jobb 1 juli. Søkte da om å avvikle ferie de 3 siste ukene i oppsigelsestiden. Fikk i dag svar på at ferien er lagt til 14 dager inn i nytt ansettelsesforhold, altså 1/7-14/7. Er dette lov?

Les mer

Oppsigelsestid i jobb uten kontrakt

05. mai 2021 · spørsmål

Jeg er i en intervjuprosess med et selskap og har noen spørsmål ang. oppsigelse i nåværende jobb. Begynte i nåværende jobb oktober 2020 på en on-call kontrakt (100 %). Takket ja til 100 % fast stilling med startdato 1.mars 2021. Har ikke fått oppdatert kontrakt og er på prøvetid. Snakket med HR-ansvarlig, og hun informerte om at en muntlig avtale også er bindende. Gjelder dette i mitt tilfelle også? Nærmeste leder forklarte at jeg kunne gå på dagen om jeg ønsket det.

Les mer

Oppsigelse – Tøft arbeidsliv og oppsigelser skaper tvister

19. aug 2015 · artikkel

Arbeidsmiljøloven sier at en arbeidstaker eller en gruppe av arbeidstakere bare kan sies opp hvis oppsigelsene er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgiverens eller arbeidstakerens forhold. Mange av tvistene i arbeidslivet gjelder spørsmål om en oppsigelse er saklig begrunnet. Når en oppsigelse begrunnes i forhold på arbeidstakerens side, kan årsaken for eksempel være at arbeidstakeren har vært beruset på […]
Les mer

Oppsigelse- mange brudd på reglene for oppsigelse

13. aug 2015 · artikkel

Det første eksempelet er at arbeidsgiveren sender en oppsigelse uten å ha drøftet saken med arbeidstakeren på forhånd.  Når en domstol skal vurdere om en oppsigelse er saklig eller ikke, kan en uriktig saksbehandling være avgjørende. I denne sammenheng er det viktig å påpeke at det er arbeidsgiveren som har bevisbyrden for at det foreligger […]
Les mer

Nedbemanning – strenge krav ved nedbemanning

05. aug 2015 · artikkel

Det er arbeidsgiver som bestemmer hvordan en virksomhet skal organiseres og drives. Dersom arbeidsgiveren planlegger å gjennomføre en nedbemanning, stiller imidlertid arbeidsmiljøloven krav til blant annet saksbehandlingen, herunder krav om informasjon og drøfting. Generelle krav om informasjon og drøfting I henhold til bestemmelser i arbeidsmiljøloven om ivaretakelse av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, samt generelle regler […]
Les mer