Oppsigelsestid

Innhold

Ta ut ferie i oppsigelsestiden

25. aug 2023 · spørsmål

Jeg går av med pensjon og har siste arbeidsdag 31.12.2023. Jeg tenker å ta ut resterende feriedager opparbeidet i 2022 i oppsigelsesperioden. Spørsmål: kan jeg spørre arbeidsgiveren min om å også få ta ut feriedager opparbeidet i inneværende år, dvs i 2023, i oppsigelsesperioden?

Les mer

Arbeidsgiver truer med rettssak

19. jun 2023 · spørsmål

My employer is threatening to sue me because I left my position before my notice was done which was 4 months in the contract. He said that he will sue me for the damages it caused because of my absence and for the time and money it's going to take him to find my replacement. The work environment was very hostile at moments and he insulted me on numerous occasions. The place of business is a restaurant.

Les mer

Slutte før oppsigelsestiden har gått ut pga mobbing?

06. jun 2023 · spørsmål

Mobbing på jobb uten løsning. Kan jeg slutte før oppsigelsestid er ferdig? Siden jeg sa opp jobben min, begynte ledere, sykepleier, helsefag og hele gruppen å mobbe meg, på et åpent eller skjult måte. Dette førte til sterke fysiske og psykiske konsekvenser for meg, blant annet å sykemelde meg. Situasjon er ikke forandret. Når sykemelding blir ferdig, gruer jeg meg for å gå tilbake på jobb og å dette tilbake. Må jeg fortsette å være der?

Les mer

Når må oppsigelsen leveres?

09. mai 2023 · spørsmål

Min kone har fått og undertegnet en arbeidsavtale med tiltredelse 1.9.2023. Men hun har ikke fått noe annet inntektsgivende arbeid fra samme arbeidsgiver frem til den datoen. I den avtalen står det at prøvetiden er på 6 måneder og en gjensidig oppsigelsesfrist på 14 dager i den perioden. Etter det, er det 1 måned oppsigelsesfrist. Hvis min kone får et annet tilbud i en annen bedrift som hun trives med i mellomtiden, er det tilstrekkelig at hun leverer oppsigelsen i starten av august 2023?

Les mer

Begynne i ny jobb før oppsigelsestiden har gått ut

20. apr 2023 · spørsmål

Hvis en person er i ulønnet utdanningspermisjon fra en fast stilling, og bestemmer å avbryte utdanningen for å si opp og takke ja til en ny stilling. Når har man lov å begynne i den nye stillingen? Må man vente ut oppsigelsestiden selv om i praksis man er "ledig", eller kan man begynne med en gang? Til vanlig er det jo mulig å avtale kortere oppsigelsestid, gjelder dette også under ulønnet permisjon? Regner med at i praksis det er ikke grunn til å ikke kunne avtale mye kortere oppsigelstid.

Les mer

Krav på ferie i oppsigelsestiden?

28. mar 2023 · spørsmål

Jeg har tenkt å si opp min stilling, og har en oppsigelsestid på en måned. Jeg har planlagt å levere inn min oppsigelse i mai, noe som innebærer at jeg i utgangspunktet må jobbe ut juni. Jeg lurer dermed på om jeg kan kreve/ har rett på å få avviklet ferie i oppsigelsestiden min som er i juni? Eller er det opp til arbeidsgiveren å bestemme?

Les mer

Beregning av oppsigelsestid

10. mar 2023 · spørsmål

Lurer litt på det angående oppsigelse. Om jeg sier opp i dag den 1. mars, vil oppsigelsen gjelde fra og med i dag slik at siste arbeidsdag blir 31. mars eller blir det andre rammer?

Les mer

Ferieavvikling i oppsigelsestiden

10. mar 2023 · spørsmål

Jeg lurte på om jeg som arbeidstaker har lov til å kreve å få tatt ut ferien min nå i oppsigelsestiden min? Jeg jobber bare en liten prosent og har vakt en uke om gangen. Jeg har nå to måneder igjen. Så to, en ukers vakt igjen. Og lurte da på om man kan kreve ferie på de to vaktene.

Les mer

Ferie i oppsigelsestid

10. mar 2023 · spørsmål

Avdelingen (butikken) jeg jobber i som butikksjef er under avvikling og alle ansatte er dermed sagt opp. Jeg har 3 mnd oppsigelse og har så langt i 2023, tatt ut 2/5 uker i ferie. Arbeidsgiver trekker vanligvis alle ukene ferie (5 uker) i juli, så man kun får feriepenger for foregående år og ingen lønn for juli. Har de retten til å: 1. Trekke meg i lønn for ferie allerede avviklet i 2023. 2. Tvangs-avvikle resterende ferie i oppsigelsestiden min og trekke meg ytterligere 3 uker?

Les mer

Hva er oppsigelsestiden?

22. feb 2023 · spørsmål

Har en venninne som har jobbet i samme jobb siden mars 2021. Hun leverte oppsigelse datert 02.12-22, hun har i samtale med leder oppfattet at hun hadde 2 mnd oppsigelse. Datoen på oppsigelsen begynner den i utgangspunkt å løpe 01.01-2023, og hun har dermed skrevet «siste arbeidsdag blir da 28. februar 2022». Hun har nå funnet ut at oppsigelsestiden er på 1 mnd bare. Siden hun skrev denne datoen, stemmer det at oppsigelsen ikke begynner å løpe før 01.02-2023, eller betyr det at hun er ferdig?

Les mer

Avspasere fleksitid i oppsigelsestiden

22. feb 2023 · spørsmål

Jeg er ansatt med særskilt avhengig stilling og har sagt opp. De siste tre ukene skal jeg å ta fri og ønsker da å benytte mine fleksitimer i tillegg til noen dager overskytende ferie fra i fjor. Jeg jobber mye og kan ikke redusere arbeidstiden frem til siste arbeidsdag da jeg har et ansvar ingen andre står klar til å ta over. Innen jeg slutter kommer til jeg derfor å ha totalt rundt 250-300 fleksitimer. Har jeg krav på å få ta fleksitimene som avspasering siste tiden?

Les mer

Hva er oppsigelsestiden?

09. feb 2023 · spørsmål

Jeg skrev under på en jobb-kontrakt sist uke. Jeg har prøvetid i 6 mnd. Det jeg lurer på er hva er oppsigelsestiden min da? Er den 14 dager fra oppsigelsesdatoen? I kontrakten står det slik : Ansatt fra: Etter avtale prøvetid: 6mnd etter paragraf 63 Oppsigelse: 3 mnd Er oppsigelsen på 3 mnd etter prøvetiden på 6 mnd? Er hvert fall slik jeg forstår regelverket, men jeg vil være 100% sikker.

Les mer

Ferie i oppsigelsestiden

03. jan 2023 · spørsmål

Jeg skal bytte jobb, og lurer på hvilken rettigheter jeg har når jeg sier opp og feriedager. Om jeg sier opp i desember, vil min oppsigelsestid starte i januar (3.mnd). Vil jeg da ha krav på å ta ut ferie? Jeg er dessverre sykemeldt under oppsigelsen og har ikke fått mulighet til å ta ut all ferie for 2022, og regner med at de feriedagene blir overført.

Les mer

Krav på ferie i oppsigelsestiden?

03. jan 2023 · spørsmål

Jeg har sagt opp min jobb med virkning fra 01/01-23 og har 3 mnd oppsigelsestid. Jeg lurer på om jeg har krav på å ta ut min rest-ferie i oppsigelsestiden da jeg i min neste jobb ikke får tatt ut ferie i hovedferieperioden. Skal starte som behandlingshjem. Jeg har 1 uke ferie fra i år som jeg tar med meg over i 2023.

Les mer

Arbeide hos ny arbeidsgiver i oppsigelsestiden

21. des 2022 · spørsmål

Jeg sa opp jobben min og har 3 måneder oppsigelsestid. Jeg skal bli på jobb de 2 første måneder, men den sist har jeg ferie. Jeg vil gjerne begynne på en andre jobb i den sist måned som er ferie. Er det lovlig?

Les mer

Uvanlig oppsigelsestid i arbeidsavtale

15. des 2022 · spørsmål

Jeg har i min arbeidskontrakt følgende om oppsigelsestid: "Partene har avtalt en gjensidig oppsigelsestid på 3 mnd. Denne fristen løper i fra den 1. i påfølgende måned". I andre avsnitt under oppsigelsestid står det følgende: " For det tilfelle oppsigelse finner sted med virkning fra 01.12. og med fratredelse i årsoppgjørsperioden, forskyves fratredelsesdato til 30. april. Forlenget oppsigelsestid er gjensidig og gjelder både ved oppsigelse fra arbeidsgiver og arbeidstaker". Er det lov?

Les mer

Oppsigelsestid i prøvetiden

15. des 2022 · spørsmål

Jeg starter på jobb 1. juli med prøveperiode på 6 måneder. Oppsigelsestid på 1 måned innenfor prøveperioden, men tre måneder oppsigelsestid etter prøvetiden tar slutt. Dersom jeg får ny stilling ved en annen foretak og gir min skriftlige oppsigelse i desember, vil dette regnes som innenfor prøvetiden med 1 måned oppsigelsestid (dvs fra 1 jan-31 jan)?

Les mer

Si opp vikariat før avtalen er utløpt

17. aug 2022 · spørsmål

Jeg har fått en jobb, som har oppstart om litt under fire måneder. Før den tid har jeg ingen jobb, da jeg akkurat har avsluttet arbeidstiden min ved en sesongjobb. Jeg har funnet noen stillinger som jeg søker på, men jeg er usikker på om jeg skal si at jeg har en annen jobb i fremtiden eller om jeg skal søke og etterpå si opp stillingen før tiltredelsen i den nye stillingen. Hva er lov? En av jobbene jeg søker på er et 9 mnd vikariat. Er det noen regler knyttet til å si opp vikariat før?

Les mer

Oppsigelse som ekstrahjelp

13. jul 2022 · spørsmål

Jeg skal si opp min stilling som ekstrahjelp og jeg forstår ikke helt det som står i kontrakten min. Prøvetiden er på 6 mnd. I denne perioden gjelder gjensidig oppsigelsesfrist på 14 dager de første 2 mnd, De resterende 4 mnd gjelder oppsigelsesfristen på 2 mnd. Det står kun om prøvetiden, ikke noe om oppsigelse utenom denne tiden. Har jeg ingen oppsigelsestid da.

Les mer

Ønsker å slutte før oppsigelsestiden har gått ut

23. jun 2022 · spørsmål

Kan jeg nekte å gå oppsigelsestid når jeg bare jobber på provisjon og heller ikke har et godt arbeidsmiljø?

Les mer