Arbeidsgiver krever egenmelding i stedet for sykemelding

Publisert: 03.03.2022
Emneord: ,

Jeg har vært sykemeldt i en periode på 19 dager. Jeg er ansatt 100 % på et sykehjem i en kommune. Arbeidsgiver kommer i etterkant av sykemeldingen og krever jeg skal bruke 8 dager egenmelding i først del av min sykemelding. Og arbeidsgiver har levert egenmelding for meg, uten min samtykke, og i min sykemeldingsperiode. Har de rett til å gjøre det? Jeg har prøvd å ha en dialog med de via mail uten å få svar.

Svar:

Noen arbeidsgivere ønsker egenmelding fremfor sykmelding, fordi en sykmelding gjerne varer lenger enn egenmeldt sykefravær. Dette er bakgrunnen for at noen arbeidsgivere har gitt mulighet til lenger egenmeldingsperiode enn tre dager. Selv om arbeidsgiveren din gir deg rett til å bruke inntil 8 dager egenmelding, kan arbeidsgiver ikke kreve at fraværet skal registreres som "egenmeldt" når du har legeerklæring som bekrefter arbeidsuførheten. Slik jeg forstår saken her, kan du vise til legeerklæringen og be om en bekreftelse fra arbeidsgiver på at fraværet er registrert som legemeldt arbeidsuførhet. Din rett til egenmelding vil da være upåvirket av aktuelle fraværsperiode.

Del denne artikkelen: