Arbeidsgiver krever søknad om permisjon

Publisert: 18.01.2022
Emneord: ,

Har en fast stilling på 90 % (ansatt i 12 år). Har fått innvilget pleiepenger i 100 % fra 01.01.22 til slutten av juni 2022. Arbeidsgiver krever at jeg søker permisjon under pleiepengeperiode. De betaler lønn direkte til meg og får refundert fra Nav. Er dette en lovlig? Mister jeg noen rettigheter ? Hva hvis jeg blir syk under pleiepengeperiode?

Svar:

Det er opp til deg om du vil søke om permisjon. Du bør ikke søke om permisjon. Det kan svekke dine rettigheter som arbeidstaker under gitte omstendigheter. Det er helt ordinært om arbeidsgiver betaler lønn og får refundert dine omsorgspenger fra NAV, så lenge din utbetaling fra arbeidsgiver er lik eller høyere enn omsorgspengene fra NAV. Hvis du blir syk, så vil du bli sykemeldt og din lege må innrapportere dette til NAV. Du vil da normalt miste omsorgspengene og i stedet få utbetalt sykepenger.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: