Permisjon

Innhold

Når gjelder oppsigelsestid når man er i pappaperm?

15. nov 2023 · spørsmål

Jeg er rammet i nedbemanning og er oppsagt. Jeg har 3 mnd oppsigelsestid. Jeg er for tiden i delvis pappapermisjon, jobber 3 dager i uka. Spørsmålet mitt er når da: når skal man regne oppsigelsestiden fra? 3 mnd etter oppsigelse, eller 3 mnd etter pappapermisjonen er over?

Les mer

Krav på foreldrepermisjon i ny jobb?

25. okt 2023 · spørsmål

Skal ut i foreldrepermisjon fra 1.2.2024. Men har fått ett jobbtilbud jeg ikke kan takke nei til. Om jeg sier opp nå er jeg ferdig med oppsigelsestiden 31.1.2024. Den nye arbeidsgiveren er villig til å skrive kontrakt fra 1.2.2024. Har jeg fortsatt rett på foreldrepermisjon?

Les mer

Grunnlag for permisjonspenger

24. mar 2023 · spørsmål

Jobber i bemanningsbyrå, men er utplassert i bank. Jeg fikk innvilget 100 % jobb ut vikariatet mitt i, dvs ut 31/3-23. Jeg går ut i svangerskapspermisjon 1/4. I februar måned ble jeg sykmeldt, først 40 % så 100 %, fram til permisjonsstart. Sykemeldingsgrunnlaget ble derfor gjennomsnittlig inntekt fra november, desember og januar. Arbeidsgiver mener at sykepengegrunnlaget skal legges til grunn for foreldrepengegrunnlaget. Vil ikke de allerede oppsatte vaktene mine før permisjonsstart telle?

Les mer

Permisjon i bedrift som skal avvikles

10. mar 2023 · spørsmål

Jeg er i foreldrepermisjon. Bedriften jeg jobber i skal avvikles. Vil det også ved avvikling være slik at min oppsigelsestid først begynner å løpe når foreldrepermisjonen er over?

Les mer

Si opp jobben i foreldrepermisjon

13. feb 2023 · spørsmål

Kan man si opp jobben når man er i lønnet foreldrepermisjon? Har også utstående ferie til gode. Kan disse brukes for å forkorte oppsigelsestiden?

Les mer

Permisjon for militærtjeneste

21. des 2022 · spørsmål

Jeg ønsker å søke permisjon pga militærtjeneste, frivillig sådan. Ifølge aml 12-12 har jeg som arbeidstaker rett på permisjon. Kan arbeidsgiver da nekte meg permisjon? Hva kan være eksempler på "rimelig grunn" for å nekte permisjon?

Les mer

Definisjon av arbeid i forbindelse med permisjon

09. des 2022 · spørsmål

Prøver å finne definisjonen på arbeid i denne sammenhengen. a) Lov om folketrygd § 14-13. Generelle vilkår for farens uttak av foreldrepenger. Faren kan ta ut foreldrepenger bare dersom moren etter fødselen eller omsorgsovertakelsen a) går ut i arbeid, b) tar offentlig godkjent utdanning på heltid, c) tar offentlig godkjent utdanning i kombinasjon med arbeid som i sum gir heltid, spørsmål ulønnet arbeid, frivillighetsarbeid, arbeidstaker, selvstendig arbeidsgiver?

Les mer

Arbeidsgiver krever tilgjengelighet under fødselspermisjon

30. nov 2022 · spørsmål

Jeg er fast ansatt i et norsk selskap. Jeg skal ut i foreldrepermisjon neste år. Arbeidsgiver tilbyr å dekke mellomlegget mellom stønad fra NAV (6G) og 100 % av min lønn i 2 måneder mot at jeg forplikter meg med til 12 måneders arbeidsplikt hos arbeidsgiveren etter endt permisjon og at det forutsettes også at jeg er tilgjengelig for bistand ifm potensielt viktige oppdrag. Mine spørsmål er følgende: Er det lov 1) å jobbe mens man er i foreldrepermisjon 2) å kreve 12 måneders arbeidsplikt?

Les mer

Lov å jobbe når man er i permisjon?

12. sep 2022 · spørsmål

Jeg vil søke om 50 % ulønnet permisjon fra min arbeidsgiver for å jobbe som selvstendig næringsdrivende de andre 50 %. Er dette lovlig? Eller bør jeg søke om redusert stilling 50 %? Når jeg har 50 % permisjon og jobber bare 50% har jeg lov å jobbe mer enn 50% eller det er igjen best å ha 50% stilling hvor jeg kan føre overtid når jeg jobber over bestemte 50% stilling?

Les mer

Kan man si opp jobben sin under foreldrepermisjon?

31. aug 2022 · spørsmål

Kan man si opp jobben sin under foreldrepermisjon? Og begynner oppsigelsetiden fra man evt sier opp, eller fra man er tilbake fra permisjon?

Les mer

Rett til svangerskapspermisjon i ny jobb?

31. aug 2022 · spørsmål

Er gravid og har fått tilbud om ny jobb. De ønsker snarlig oppstart. Kan jeg søke svangerskapspermisjon i flg. AML § 12-2 som omhandler svangerskapspermisjon og rett til å ta ut permisjon i inntil tolv uker under svangerskapet ved nåværende arbeidsgiver for å ta arbeid hos ny arbeidsgiver i samme periode?

Les mer

Oppsigelse i permisjonstiden

13. jul 2022 · spørsmål

Jeg er nå ute i pappaperm (juni, juli og august) jeg leverte oppsigelse nå i juni. Har ikke arbeidskontrakt. Siden jeg ikke har det, så er det en måned oppsigelse. Må jeg jobbe fra 1. september til og med 30. september? Eller gjelder oppsigelsen fra 1. juli?

Les mer

Arbeidsgiver trekker lønnet permisjon

08. jun 2022 · spørsmål

Jobber i vikariat som sykepleier. Eg har i utgangspunktet stilling ut året, men valgte oppsigelse nå til sommeren, grunnet flytting og overgang til ny jobb. Neste uke har eg eksamen, som eg tidligere i år fikk innvilga lønna permisjon til (eksamensdag + 2 lesedager i forkant). Nå som oppsigelsen var signert, og permisjonen nærmet seg, har avdelingsleder trukket denne, begrunnet med at den ikkje lenger gir nytteverdi til avdelinga. Er dette lov, når avtalen om permisjon er innvilget?

Les mer

Fikk ikke fast jobb pga permisjon

27. mai 2022 · spørsmål

Jeg jobber som vikar for ett firma nå i snart 2 år på heltid. Har gått ut i pappaperm for 3 mnd da jeg må ta den før barnet fyller 3 år ellers mister jeg den. Jeg er en person som har stått på jobbet mye overtid for dem, er en ja-person. Har en deltidsjobb ved siden av 2 dager i uka. Mens jeg er i perm har det vært 4 stk, minst 3 av disse startet som vikar lenge etter meg de fikk fast jobb før meg. Føler meg som en verdiløs person. Ble veldig lei meg. Hvilken rettigheter har jeg her?

Les mer

Hvem skal betale permisjonspengene?

13. mai 2022 · spørsmål

Jeg er gravid og fikk ny jobb. Startdatoen for den nye jobben er den samme som jeg går i fødselspermisjon. Hvem skal betale min permisjon? Får jeg bare penger fra NAV hvis det står i kontrakten at det dekkes videre full lønn ved svangerskapspermisjon i henhold til Folketrygdens regler?

Les mer

Deltidsjobb når man er i permisjon

19. apr 2022 · spørsmål

Jeg er i utdanningspermisjon fra lærerjobben min for et toårig masterstudie. Har fått innvilget to år ulønnet permisjon av arbeidsgiver. Kan jeg ha en liten deltidsjobb ved siden av studiene som er en annen jobb enn den jeg er i permisjon fra. Hva er reglene rundt dette?

Les mer

Kan jeg jobbe for andre når jeg er i permisjon?

08. feb 2022 · spørsmål

Er det lov til å jobbe hos en annen arbeidsgiver når man er i ulønnet permisjon i forlengelse av foreldrepermisjon?

Les mer

Arbeidsgiver krever søknad om permisjon

18. jan 2022 · spørsmål

Har en fast stilling på 90 % (ansatt i 12 år). Har fått innvilget pleiepenger i 100 % fra 01.01.22 til slutten av juni 2022. Arbeidsgiver krever at jeg søker permisjon under pleiepengeperiode. De betaler lønn direkte til meg og får refundert fra Nav. Er dette en lovlig? Mister jeg noen rettigheter ? Hva hvis jeg blir syk under pleiepengeperiode?

Les mer

Søke 50 % permisjon

22. des 2021 · spørsmål

Har lest en plass at man kan få permisjon frå 100 % stilling for å jobbe feks. 50 % ett år og få tilbake igjen 100 % stillingen. Hvor finner jeg dette? Gjelder dette alle jobber?

Les mer

Sjefen har trukket tilbake permisjon

07. des 2021 · spørsmål

Jeg fikk innvilget perm med lønn i forbindelse med eksamen i en videreutdanning. Tre dager før eksamen trekker sjefen min tilbake permisjonen og setter heller inn de feriedagene jeg har til gode og sletter den planlagte ferien min i desember. Dette informer hun i en mail at hun allerede har gjort. Grunnen var at hun ikke syntes videreutdanningen var relevant nok for jobben. Jeg er helsefagarbeider og tar nå barnepleier, jobber i barnebolig. Har hun rett til å bare trekke tilbake dette slik?

Les mer