Permisjon

Innhold

Arbeidsgiver trekker lønnet permisjon

08. jun 2022 · spørsmål

Jobber i vikariat som sykepleier. Eg har i utgangspunktet stilling ut året, men valgte oppsigelse nå til sommeren, grunnet flytting og overgang til ny jobb. Neste uke har eg eksamen, som eg tidligere i år fikk innvilga lønna permisjon til (eksamensdag + 2 lesedager i forkant). Nå som oppsigelsen var signert, og permisjonen nærmet seg, har avdelingsleder trukket denne, begrunnet med at den ikkje lenger gir nytteverdi til avdelinga. Er dette lov, når avtalen om permisjon er innvilget?

Les mer

Fikk ikke fast jobb pga permisjon

27. mai 2022 · spørsmål

Jeg jobber som vikar for ett firma nå i snart 2 år på heltid. Har gått ut i pappaperm for 3 mnd da jeg må ta den før barnet fyller 3 år ellers mister jeg den. Jeg er en person som har stått på jobbet mye overtid for dem, er en ja-person. Har en deltidsjobb ved siden av 2 dager i uka. Mens jeg er i perm har det vært 4 stk, minst 3 av disse startet som vikar lenge etter meg de fikk fast jobb før meg. Føler meg som en verdiløs person. Ble veldig lei meg. Hvilken rettigheter har jeg her?

Les mer

Hvem skal betale permisjonspengene?

13. mai 2022 · spørsmål

Jeg er gravid og fikk ny jobb. Startdatoen for den nye jobben er den samme som jeg går i fødselspermisjon. Hvem skal betale min permisjon? Får jeg bare penger fra NAV hvis det står i kontrakten at det dekkes videre full lønn ved svangerskapspermisjon i henhold til Folketrygdens regler?

Les mer

Deltidsjobb når man er i permisjon

19. apr 2022 · spørsmål

Jeg er i utdanningspermisjon fra lærerjobben min for et toårig masterstudie. Har fått innvilget to år ulønnet permisjon av arbeidsgiver. Kan jeg ha en liten deltidsjobb ved siden av studiene som er en annen jobb enn den jeg er i permisjon fra. Hva er reglene rundt dette?

Les mer

Kan jeg jobbe for andre når jeg er i permisjon?

08. feb 2022 · spørsmål

Er det lov til å jobbe hos en annen arbeidsgiver når man er i ulønnet permisjon i forlengelse av foreldrepermisjon?

Les mer

Arbeidsgiver krever søknad om permisjon

18. jan 2022 · spørsmål

Har en fast stilling på 90 % (ansatt i 12 år). Har fått innvilget pleiepenger i 100 % fra 01.01.22 til slutten av juni 2022. Arbeidsgiver krever at jeg søker permisjon under pleiepengeperiode. De betaler lønn direkte til meg og får refundert fra Nav. Er dette en lovlig? Mister jeg noen rettigheter ? Hva hvis jeg blir syk under pleiepengeperiode?

Les mer

Søke 50 % permisjon

22. des 2021 · spørsmål

Har lest en plass at man kan få permisjon frå 100 % stilling for å jobbe feks. 50 % ett år og få tilbake igjen 100 % stillingen. Hvor finner jeg dette? Gjelder dette alle jobber?

Les mer

Sjefen har trukket tilbake permisjon

07. des 2021 · spørsmål

Jeg fikk innvilget perm med lønn i forbindelse med eksamen i en videreutdanning. Tre dager før eksamen trekker sjefen min tilbake permisjonen og setter heller inn de feriedagene jeg har til gode og sletter den planlagte ferien min i desember. Dette informer hun i en mail at hun allerede har gjort. Grunnen var at hun ikke syntes videreutdanningen var relevant nok for jobben. Jeg er helsefagarbeider og tar nå barnepleier, jobber i barnebolig. Har hun rett til å bare trekke tilbake dette slik?

Les mer

Kan sjefen kreve ulønnet permisjon?

01. des 2021 · spørsmål

Kan min sjef om hun ønsker gi meg ulønnet permisjon i 2 år? (PBL barnehage)

Les mer

Ulønnet foreldrepermisjon i oppsigelsestiden

26. okt 2021 · spørsmål

Jeg er nå i forlenga foreldrepermisjon ulønnet. Jeg har nylig sagt opp min jobb, og har fått ny jobb. Kan jeg nå ta 3 måneder forlenga foreldrepermisjon ulønna i oppsigelsestiden?

Les mer

Nedbemanning – strenge krav ved nedbemanning

05. aug 2015 · artikkel

Det er arbeidsgiver som bestemmer hvordan en virksomhet skal organiseres og drives. Dersom arbeidsgiveren planlegger å gjennomføre en nedbemanning, stiller imidlertid arbeidsmiljøloven krav til blant annet saksbehandlingen, herunder krav om informasjon og drøfting. Generelle krav om informasjon og drøfting I henhold til bestemmelser i arbeidsmiljøloven om ivaretakelse av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, samt generelle regler […]
Les mer