Permisjon

Innhold

Arbeidsgiver krever søknad om permisjon

18. jan 2022 · spørsmål

Har en fast stilling på 90 % (ansatt i 12 år). Har fått innvilget pleiepenger i 100 % fra 01.01.22 til slutten av juni 2022. Arbeidsgiver krever at jeg søker permisjon under pleiepengeperiode. De betaler lønn direkte til meg og får refundert fra Nav. Er dette en lovlig? Mister jeg noen rettigheter ? Hva hvis jeg blir syk under pleiepengeperiode?

Les mer

Søke 50 % permisjon

22. des 2021 · spørsmål

Har lest en plass at man kan få permisjon frå 100 % stilling for å jobbe feks. 50 % ett år og få tilbake igjen 100 % stillingen. Hvor finner jeg dette? Gjelder dette alle jobber?

Les mer

Sjefen har trukket tilbake permisjon

07. des 2021 · spørsmål

Jeg fikk innvilget perm med lønn i forbindelse med eksamen i en videreutdanning. Tre dager før eksamen trekker sjefen min tilbake permisjonen og setter heller inn de feriedagene jeg har til gode og sletter den planlagte ferien min i desember. Dette informer hun i en mail at hun allerede har gjort. Grunnen var at hun ikke syntes videreutdanningen var relevant nok for jobben. Jeg er helsefagarbeider og tar nå barnepleier, jobber i barnebolig. Har hun rett til å bare trekke tilbake dette slik?

Les mer

Kan sjefen kreve ulønnet permisjon?

01. des 2021 · spørsmål

Kan min sjef om hun ønsker gi meg ulønnet permisjon i 2 år? (PBL barnehage)

Les mer

Ulønnet foreldrepermisjon i oppsigelsestiden

26. okt 2021 · spørsmål

Jeg er nå i forlenga foreldrepermisjon ulønnet. Jeg har nylig sagt opp min jobb, og har fått ny jobb. Kan jeg nå ta 3 måneder forlenga foreldrepermisjon ulønna i oppsigelsestiden?

Les mer

Kan arbeidsgiver nekte ulønnet permisjon?

22. okt 2021 · spørsmål

Jeg har en jobb nå, men har fått tilbud om å jobbe et annet sted i 6 måneder, men det krever at jeg må ta ut 6 måneders permisjon ulønnet. Kan sjefen min nekte meg det? Den jobben jeg skal være i 6 måneder er bare et oppdrag.

Les mer

Oppsigelse under permisjon

11. okt 2021 · spørsmål

Jeg har akkurat påbegynt en seks måneders periode med ulønnet permisjon i forlengelse av mammapermisjon. Kan jeg si opp min nåværende stilling, og allikevel tiltre ny stilling umiddelbart? Eller må jeg;

1. Vente til det har gått 3 mnd (periode med oppsigelsesperiode)
2. Vente til det har gått 6 mnd (periode med innvilget ulønnet permisjon)
3. Vente 9 mnd (begge periodene samlet)

Les mer

Kan man si opp mens man har mammapermisjon og fremdeles få penger fra NAV?

28. sep 2021 · spørsmål

Jeg er i mammapermisjon og skal være i mammapermisjon fram til februar (inkludert en måned ulønnet permisjon). Jeg er på utkikk etter en ny jobb, men har tre måneder oppsigelse i jobben min. Kan jeg si opp mens jeg har mammapermisjon, si 1. november selv om jeg har mammapermisjon og fortsatt få pengene fra NAV de månedene jeg skal ha?

Les mer

Kan man si opp jobben i ulønnet permisjon?

21. sep 2021 · spørsmål

Kan man si opp jobben i ulønnet permisjon?

Les mer

Hvem betaler foreldrepenger etter oppsigelse?

14. sep 2021 · spørsmål

Jeg ønsker å forhøre meg litt rundt permisjon. Jeg har delt opp min pappapermisjon og har alt tatt ut første del. Den andre delen av permisjonen er satt opp i november og desember, men jeg har nå fått tilbud om en ny stilling i kommunen. Om jeg sier opp i dag vil oppsigelsen være over 1. desember, altså mens jeg er i permisjon. Men da har jeg fortsatt én måned igjen av permisjon. Hvem utbetaler lønn i siste permisjonsmåned? Da jeg er i permisjon men oppsigelsen er ferdig ved min nåværende arbeidsplass.

Les mer

Nedbemanning – strenge krav ved nedbemanning

05. aug 2015 · artikkel

Det er arbeidsgiver som bestemmer hvordan en virksomhet skal organiseres og drives. Dersom arbeidsgiveren planlegger å gjennomføre en nedbemanning, stiller imidlertid arbeidsmiljøloven krav til blant annet saksbehandlingen, herunder krav om informasjon og drøfting. Generelle krav om informasjon og drøfting I henhold til bestemmelser i arbeidsmiljøloven om ivaretakelse av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, samt generelle regler […]
Les mer