Permisjon

Innhold

Lov å jobbe når man er i permisjon?

12. sep 2022 · spørsmål

Jeg vil søke om 50 % ulønnet permisjon fra min arbeidsgiver for å jobbe som selvstendig næringsdrivende de andre 50 %. Er dette lovlig? Eller bør jeg søke om redusert stilling 50 %? Når jeg har 50 % permisjon og jobber bare 50% har jeg lov å jobbe mer enn 50% eller det er igjen best å ha 50% stilling hvor jeg kan føre overtid når jeg jobber over bestemte 50% stilling?

Les mer

Kan man si opp jobben sin under foreldrepermisjon?

31. aug 2022 · spørsmål

Kan man si opp jobben sin under foreldrepermisjon? Og begynner oppsigelsetiden fra man evt sier opp, eller fra man er tilbake fra permisjon?

Les mer

Rett til svangerskapspermisjon i ny jobb?

31. aug 2022 · spørsmål

Er gravid og har fått tilbud om ny jobb. De ønsker snarlig oppstart. Kan jeg søke svangerskapspermisjon i flg. AML § 12-2 som omhandler svangerskapspermisjon og rett til å ta ut permisjon i inntil tolv uker under svangerskapet ved nåværende arbeidsgiver for å ta arbeid hos ny arbeidsgiver i samme periode?

Les mer

Oppsigelse i permisjonstiden

13. jul 2022 · spørsmål

Jeg er nå ute i pappaperm (juni, juli og august) jeg leverte oppsigelse nå i juni. Har ikke arbeidskontrakt. Siden jeg ikke har det, så er det en måned oppsigelse. Må jeg jobbe fra 1. september til og med 30. september? Eller gjelder oppsigelsen fra 1. juli?

Les mer

Arbeidsgiver trekker lønnet permisjon

08. jun 2022 · spørsmål

Jobber i vikariat som sykepleier. Eg har i utgangspunktet stilling ut året, men valgte oppsigelse nå til sommeren, grunnet flytting og overgang til ny jobb. Neste uke har eg eksamen, som eg tidligere i år fikk innvilga lønna permisjon til (eksamensdag + 2 lesedager i forkant). Nå som oppsigelsen var signert, og permisjonen nærmet seg, har avdelingsleder trukket denne, begrunnet med at den ikkje lenger gir nytteverdi til avdelinga. Er dette lov, når avtalen om permisjon er innvilget?

Les mer

Fikk ikke fast jobb pga permisjon

27. mai 2022 · spørsmål

Jeg jobber som vikar for ett firma nå i snart 2 år på heltid. Har gått ut i pappaperm for 3 mnd da jeg må ta den før barnet fyller 3 år ellers mister jeg den. Jeg er en person som har stått på jobbet mye overtid for dem, er en ja-person. Har en deltidsjobb ved siden av 2 dager i uka. Mens jeg er i perm har det vært 4 stk, minst 3 av disse startet som vikar lenge etter meg de fikk fast jobb før meg. Føler meg som en verdiløs person. Ble veldig lei meg. Hvilken rettigheter har jeg her?

Les mer

Hvem skal betale permisjonspengene?

13. mai 2022 · spørsmål

Jeg er gravid og fikk ny jobb. Startdatoen for den nye jobben er den samme som jeg går i fødselspermisjon. Hvem skal betale min permisjon? Får jeg bare penger fra NAV hvis det står i kontrakten at det dekkes videre full lønn ved svangerskapspermisjon i henhold til Folketrygdens regler?

Les mer

Deltidsjobb når man er i permisjon

19. apr 2022 · spørsmål

Jeg er i utdanningspermisjon fra lærerjobben min for et toårig masterstudie. Har fått innvilget to år ulønnet permisjon av arbeidsgiver. Kan jeg ha en liten deltidsjobb ved siden av studiene som er en annen jobb enn den jeg er i permisjon fra. Hva er reglene rundt dette?

Les mer

Kan jeg jobbe for andre når jeg er i permisjon?

08. feb 2022 · spørsmål

Er det lov til å jobbe hos en annen arbeidsgiver når man er i ulønnet permisjon i forlengelse av foreldrepermisjon?

Les mer

Arbeidsgiver krever søknad om permisjon

18. jan 2022 · spørsmål

Har en fast stilling på 90 % (ansatt i 12 år). Har fått innvilget pleiepenger i 100 % fra 01.01.22 til slutten av juni 2022. Arbeidsgiver krever at jeg søker permisjon under pleiepengeperiode. De betaler lønn direkte til meg og får refundert fra Nav. Er dette en lovlig? Mister jeg noen rettigheter ? Hva hvis jeg blir syk under pleiepengeperiode?

Les mer

Nedbemanning – strenge krav ved nedbemanning

05. aug 2015 · artikkel

Det er arbeidsgiver som bestemmer hvordan en virksomhet skal organiseres og drives. Dersom arbeidsgiveren planlegger å gjennomføre en nedbemanning, stiller imidlertid arbeidsmiljøloven krav til blant annet saksbehandlingen, herunder krav om informasjon og drøfting. Generelle krav om informasjon og drøfting I henhold til bestemmelser i arbeidsmiljøloven om ivaretakelse av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, samt generelle regler […]
Les mer