Arbeidsgiver trekker lønnet permisjon

Publisert: 08.06.2022
Emneord: ,

Jobber i vikariat som sykepleier. Eg har i utgangspunktet stilling ut året, men valgte oppsigelse nå til sommeren, grunnet flytting og overgang til ny jobb. Neste uke har eg eksamen, som eg tidligere i år fikk innvilga lønna permisjon til (eksamensdag + 2 lesedager i forkant). Nå som oppsigelsen var signert, og permisjonen nærmet seg, har avdelingsleder trukket denne, begrunnet med at den ikkje lenger gir nytteverdi til avdelinga. Er dette lov, når avtalen om permisjon er innvilget?

Svar:

I utgangspunktet har en ansatt ikke krav på lønnet permisjon ifm. eksamensforberedelser og eksamen, med mindre det finnes et rettslig grunnlag for betalt permisjon. Dette kan feks være bestemmelse i tariffavtale eller ved individuelle avtaler som er inngått mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. En muntlig avtale er like bindende som en skriftlig, men muntlige avtaler kan være vanskelig å bevise.

I saken her kan du kontakte arbeidsgiver og henvise til avtalen om lønnet permisjon. Hvis du har har dokumentasjon, kan du vise til denne. Hvis arbeidsgiver er tariffbundet, kan du også kontakte virksomhetens tillitsvalgte og høre om det finnes noen bestemmelser om rett til lønnet permisjon i de kollektive avtalene som arbeidsgiver er bundet av.

Del denne artikkelen: