Arbeidsgiver vil slutte å betale for røde dager

Publisert: 28.03.2023

Jobber i butikk og er timelønnet. Ved inngåelse av jobben fikk jeg muntlig bekreftet at jeg skulle få lønn for røde dager. Det har jeg fått det siste året. Nå vil arbeidsgiver spare penger og slutte å betale for disse dagene. Hvilke rettigheter har jeg her? Og, kan han gjøre dette på kort varsel?

Svar:

Utgangspunktet er at verken den ansatte eller arbeidsgiver kan endre på en inngått arbeidsavtale alene. Begge parter må være enige. I motsatt fall må arbeidsgiver gå til en endringsoppsigelse. Det vil si at arbeidsgiver må gi en formelt korrekt oppsigelse i sammenheng med at det gis tilbud om fortsatt arbeide på nye vilkår. Men, det kreves at oppsigelsesgrunnen er saklig. Hvis det er for å endre på lønnsbetingelsene, vil oppsigelsen neppe være saklig. Men det kan være at arbeidsgiver i motsatt fall må gå til oppsigelse av økonomiske grunner som arbeidsgiver kan begrunne og rettferdiggjøre. Dette vil igjen bero på en helt konkret vurdering som må være rimelig.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: