Arbeidsoppgaver etter langvarig sykemelding

Publisert: 14.09.2022
Emneord: ,

Jeg er leder i et konsern og ble sykemeldt pga arbeidsbelastning i 1 år. Jeg er nå tilbake 100 % etter en opptrapping og med tilpasset arbeidsoppgaver. Jeg skal nå ha møte med min leder og HR der vi har en diskusjon om jeg skal tilbake til min gamle jobb. Jeg kan få en annen jobb i konsernet. Hvis jeg tar en annen jobb i konsernet, kan jeg da beholde min gamle lønn, bonus og andre goder, hvis jeg får tilbud om en jobb på et lavere nivå?

Svar:

Det er flott at du er på vei tilbake i arbeidslivet. Dersom din helsemessige situasjon ikke tillater at du går tilbake i din tidligere stilling, kan det være fornuftig å vurdere andre muligheter. Hva slags stilling og ansvar du skal ha, samt lønn og øvrige betingelser er i så fall et forhandlingsspørsmål. Om arbeidsgiver tilbyr deg en stilling med mindre ansvar, vil arbeidsgiver muligens også tilby lavere lønn enn du har i dag. I noen tilfeller får arbeidstaker tilbud om å beholde sin lønn mot avtale om lønnsfrys, men da slik at arbeidstaker ikke vil få lønnstillegg før lønnen er på nivå med lønn for tilsvarende stillinger.

Er tilbudet fra arbeidsgiver for dårlig ift. dine forventninger kan du takke nei og vise til at du har stillingsvern iht. din arbeidskontrakt. Dersom du er øverste leder og har frasagt deg stillingsvern mot avtale om etterlønn, vil du ikke ha slikt stillingsvern. Jeg anbefaler derfor at du leser din nåværende arbeidskontrakt før du gjennomfører møtet med arbeidsgiver.

Del denne artikkelen: