Arv etter avdød samboer

Publisert: 03.07.2023

Min niese etterlater seg samboer med et felles barn, hun hadde en sønn fra før. Sønn og datter vil selge den leiligheten samboer nå bor i. Har samboer noen arverett? De har bedt meg bistå i arveoppgjør

Svar:

Ja, samboeren har arverett etter arvelovens § 12. Her står dette;
"Den som var samboer med arvelateren ved dødsfallet og har, har hatt eller venter barn med arvelateren, har rett til en arv på fire ganger folketrygdens grunnbeløp ved arvefallet. "

Grunnbeløpet er i dag på ca kr. 118.000,-, slik at 4G er ca kr. 472.000,-.

Samboer har også rett til å sitte i uskiftet bo i forhold til felles barn med bla. felles bolig jfr arvelovens § 32;
"Den som var samboer med arvelateren ved dødsfallet og har, har hatt eller venter barn med arvelateren, har overfor arvelaterens andre arvinger etter loven rett til å overta følgende av arvelaterens eiendeler uskiftet:

a. felles bolig og innbo
b. bil og fritidsbolig med innbo som tjente til felles bruk for samboerne."

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: