Arv etter barnløs bror

Publisert: 11.03.2024
Emneord: ,

Broren døde og hadde ingen barn, han var heller ikke gift eller hadde kone. Foreldre: Faren er i live og moren er død. Han har en bror og en søster fra samme far og mor. Broren døde og har barn og søsteren er i live. Broren etterlot seg bare penger og ingen eiendeler, et hus eller noe sånt. Hvordan er arven fordelt?

Svar:

Arven går først til foreldrene. Far er i live, og arver da halvparten.

Mor er død. Sa går hennes halvpart hennes barn, altså 1/4 til søster og 1/4 til broren til avdøde. Siden broren er død, trer hans barn inn i hans del.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: