Arverett

Innhold

Rett til felles bolig etter at søster døde?

16. mar 2023 · spørsmål

Jeg har mulig mistet min søster, og står i en uavklart boligsituasjon. Min søster og jeg har eid bolig sammen, og har et felles lån der jeg står som eier og hun som medlåntaker. Huset er en generasjonsbolig som har vært i familien siden 1950-tallet. Vi bor i hver vår del av huset, men hver våre familier. Min søster hadde en datter, og en samboer (de siste 4 årene). De har ikke felles barn. Har jeg noen rettigheter i forhold til familiehjemmet vårt? Og hvilke rettigheter har samboeren hennes?

Les mer

Forfordeling av arv

10. mar 2023 · spørsmål

Når en gjenlevende sitter i uskiftet bo, kan den forfordele arv til ett barnebarn og ikke like mye til de andre barnebarna?

Les mer

Ønsker at ektefelle skal arve alt

10. mar 2023 · spørsmål

Jeg og min mann er barnløse og ønsker at den som er igjen etter dødsfall skal arve alt. Vi ønsker ikke at arv skal tilfalle den dødes søsken. Når vi begge er døde ønsker vi å dele arven vår på de etterlatte , men ikke før. Hvordan går vi frem for å ordne dette?

Les mer

Arverett etter samboer?

10. mar 2023 · spørsmål

Min samboer døde i januar. Vi har bodd i lag siden 2008. Siden jeg er dansk og flyttet til Norge i 2008, ble min lønn satt inn på hennes konto til 2019. Etter det har jeg hvert sykemeldt og opprettet min egen konto, som jeg har disponert. Vi var begge pensjonister i januar. Ingen samboeravtale er inngått. Hennes arvinger 4 sønner nekter meg innsyn i hennes konti, og jeg aner ikke om jeg er i pluss, men jeg mener at jeg har tilført boet betydelig mer en hun har. Men dei nekter meg en krone.

Les mer

Arverett etter halvsøskens mor?

10. mar 2023 · spørsmål

Min avdøde mann har halvsøsken. De har samme far. Halvbroren er nå død og min mann skrev under på at ektefellen kunne sitte i uskiftet bo og halvbroren har en søster. De har ingen barn. Mor deres har en eiendom. Når hun dør, har min mann noen arverett?

Les mer

Ønsker ikke dele morsarv med halvsøster

06. mar 2023 · spørsmål

Mine foreldre var samboere og har et felles barn. Far har et særkullsbarn. Mor var alene eier av huset de bodde sammen i. Hun er gått bort, og far ønsker nå å sitte i uskiftet bo. Det er ikke ønskelig å dele morsarv med halvsøster, og lurer på om et uskifte vil medføre at halvsøster vil få arverett til eneboligen den dagen arv skal gjøres opp etter far? Det er lån på boligen. Hvordan fordeles andel av boligen når den ene (far) i utgangspunktet ikke eier en andel? Blir man enig ut i fra skjønn?

Les mer

Arv etter barnløs

06. mar 2023 · spørsmål

Jeg er gift og har ingen barn. Hvis jeg dør, hvem arver etter meg.

Les mer

Har svigerdatter arverett?

31. jan 2023 · spørsmål

Min bror gikk bort og var gift uten barn. Mine foreldre lurer på om deres svigerdatter har krav på hans del av arven den gang de går bort?

Les mer

Har fars særkullsbarn rett på morsarv?

19. jan 2023 · spørsmål

Min far var gift, fikk to døtre, nå 58 og 62 år, deres mor døde tidlig. De hadde nesten ikke noe penger, bare lån. Min far ble sittende i uskiftet bo helt til i dag. Jeg er 45 år, mine foreldre ble aldri gift og bor ikke sammen. Dersom min far skulle gå bort, vil mine søsken ha krav på morsarv tilsvarende 50 % av hans nåværende formue?

Les mer

Far har overført bolig til nåværende kone

16. jan 2023 · spørsmål

Jeg fant ut at min far var død etter 3 måneder via en tilfeldighet. Jeg er et særkullsbarn å regne. Jeg ser nå at huset som stod på min far siden1979 er nå overført til han kone. Jeg har ikke fått noe forespørsel eller informasjon fra skifteretten/boet elle andre instanser på at han er død. Hvordan går jeg frem med søksmål i boet nå som det ser ut som konen sitter i uskiftet bo. Det er også 3 felles barn i boet.

Les mer

Hvem arver brors leilighet?

16. jan 2023 · spørsmål

Jeg har en gjenlevende bror som fikk mine foreldres leilighet for noen år siden for en liten sum. Jeg er eneste gjenlevende bror men mine avdøde søsken ( 3 stk) har barn som lever. Alle vi barn var på denne tiden enige og fikk en minnelig sum hver på 45 000 kr. Dette ble også skrevet hos advokat at min bror fikk leiligheten og det som fulgte med den. Min bror vil at jeg skal ha leiligheten etter han hvis han faller fra først. Han mener at dette går automatisk siden jeg er eneste gjenlevende.

Les mer

Mor får ikke arv etter avdød ektemann

16. jan 2023 · spørsmål

Min mors nylig avdøde mann har ifølge hans barn ikke skrevet noe arv til min mor .Gjennom hele livet har han sagt at han skal sørge for henne. Nå to mnd etter hans død fikk hun beskjed om at huset skal selges og hun må flytte. Hun har ikke vært med på møte ang testament og arv, kan vi stole på at han ikke har sørger for henne? Han satt i uskiftet bo etter barnas mor døde. Barna har fått store beløp gjennom mange år. Min mor var ikke gift med han. Har hun krav på noe etter loven. Hun har bidratt hver mnd.

Les mer

Ønsker å gjøre datter arveløs

11. jan 2023 · spørsmål

Er det mulig å gjøre ett av barna arveløse? Vi har en datter som for snart 12 år siden ikke lenger ville ha noe med oss å gjøre og kuttet all kontakt. Det skyldtes først og fremst at v ikke lot oss påvirke av henne til å kutte kontakten med andre av våre barn. Her er og andre forhold som spiller inn i vært ønske om å gjøre henne arveløs som det ikke er plass til her.

Les mer

Rett på fremtidig arv til ekskone?

11. jan 2023 · spørsmål

Jeg og min kone skal skilles. Hun vil nok om noen år arve en del penger p.g.a en familiebedrift. Hun har ikke noe særeie. Har jeg rett på noe av denne arven senere?

Les mer

Hva skjer hvis den som er tilgodesett i testament dør?

11. jan 2023 · spørsmål

En niese døde av kreft nylig. Tilgodesett i mitt testamente. Må jeg skrive nytt så dette tilfaller barna hennes eller går det automatisk til dem?

Les mer

Redd for at særkullsbarn stikker av med arven

10. jan 2023 · spørsmål

Jeg er godt gift og vi har 5 felles barn. Jeg har en sønn fra før jeg traff min mann (særkullsbarn). Han har ikke kontakt med meg i dag. Hvis jeg faller fra før min mann, så kan han kreve morsarven og ruinere min mann. Noe jeg kan gjøre for å forhindre at det skjer? Min mann og jeg er begge uføre og min mann må da selge småbruket for å betale ut min sønn om han krever arv etter meg. Hva kan jeg gjøre?

Les mer

Arverett etter fransk bestemor

09. jan 2023 · spørsmål

Vi er 3 søsken alle norske statsborgere. Min franske far gikk bort for 5 år siden og min norske mor som var gift med min far arvet huset og det som var i Norge. De hadde særeie. Nå er min bestemor i Frankrike død og arven skal fordeles mellom min fars søsken 3 stk totalt og vi barna 3 stk. Har min mor i Norge rett på noe av min bestemors arv i Frankrike?

Les mer

Hva skjer med hytte og leilighet hvis mannen dør?

09. jan 2023 · spørsmål

Jeg eier leilighet og hytte, og har nettopp giftet meg. Min mann har flere barn fra tidligere forhold, men vi har ikke barn sammen. Jeg har heller ingen barn fra før. Hvis han går bort før meg, vil hans barn ha noe arverett fra bolig som står i mitt navn? Og hva skjer om jeg går bort før han?

Les mer

Redd for å miste arven hvis mannen dør

06. des 2022 · spørsmål

Jeg er en kvinne opprinnelig fra Latin-Amerika, som har oppholdstillatelse på grunn av familiegjenforening med norsk mann. Vi har begge et ønske om å skilles, men jeg er redd for min økonomiske situasjon da jeg er arbeidsledig. Min mann har store helseproblemer og har vært innlagt på sykehuset. Jeg vil gjerne vite om mine rettigheter hvis han skulle gå bort. Jeg har ikke et godt forhold til familien hans og er redd de skal forsøke å ta fra meg hjemmet. Han har 3 eldre barn.

Les mer

Arverett etter barnløs onkel

06. des 2022 · spørsmål

Min onkel, uten barn, har testamentert alt til sin samboer, sier han. Min tante, hans søster, lurer på om det er lov.

Les mer