Arverett

Innhold

Arverett på fars hus?

05. jun 2024 · spørsmål

Min far døde for noen måneder siden. I 1993 kjøpte min bror ei tomt for 20 000 kr som vår far bygde et hus på, av sine egne penger og egen arbeidskraft. Han bodde i boligen frem til sin død. Nå hevder min bror at huset er hans og at jeg ikke har noen arverett. I beste fall så mener han at jeg kan få 50 % av pengeinnskuddet vår far la i huset når han bygde, med andre ord ca 350 000 kr. Huset stod ferdig i 1997. Min far har betalt all løpende drift / vedlikehold av huset. Har jeg ingen arverett?

Les mer

Har datters eksmann arverett?

05. jun 2024 · spørsmål

Vi har et barn og 2 barnebarn som er våre livsarvinger. Vår datter er skilt fra barnas far. Vi lurer på følgende scenario; om vår datter og hennes 2 barn skulle gå bort rett etter oss, vil det da være barnas far som er arveberettiget livsarving etter våre barnebarn. Eller kan vi bestemme i testamente hvem som skal arve oss.

Les mer

Har bortadoptert sønn krav på arv?

05. jun 2024 · spørsmål

Det er snakk om arv etter bestemor. Da min far døde for et par år siden trer jeg inn i hans sted. Pappa hadde en annen sønn som jeg aldri har møtt. Familien mener han ble adoptert, og han tok ikke kontakt med oss i forbindelse med pappas død, der gikk arveoppgjøret i 0,- men nå er det snakk om en sum, som han selvfølgelig skal få om han har krav på det. Hvor kan jeg henvende meg for å finne ut av om han har krav på arv? (Om han er adoptert, evt finne ut om pappa stod som far til flere?)

Les mer

Far ønsker å gi fra seg eiendeler mens han lever

27. mai 2024 · spørsmål

Min far ønsker å gi i fra seg sine eiendeler til meg, bil og hus, mens han er i live. Men han har også 2 barn i utenomekteskapelige forhold. Kan han gjøre dette nå mens han er live, da blir det evnt. ikke noe igjen den dagen han faller bort. Og vi ønsker også at han skal få bo i huset til han ikke klarer seg selv. Kan dette gjøres?

Les mer

Arv etter tante

22. apr 2024 · spørsmål

Min far har arvet alt etter min tantes død. Både leilighet og penger hun eventuelt har på kontoer. Det jeg lurte på er: Jeg har ringt med både bank og fått ligningsattest som viser null gjeld. Vi har nå sendt inn skifteattest. Når vi får skifteattesten, lurer jeg på hva skjer videre da? Kan vi da begynne med å få tilgang på kontoer for å betale ting og eventuelt nøkkel til eiendom? Hvordan får vi overført hennes penger til oss?

Les mer

Arverett etter barnløs inngiftet tante

04. apr 2024 · spørsmål

Jeg lurer på om jeg etter loven arver en inngiftet tante uten barn? Hun var altså gift med bror til min far, og har kun barn til egne søsken som lever. (Forutsatt at hun ikke har skrevet testamente.)

Les mer

Har ektefellen krav på min arv?

11. mar 2024 · spørsmål

Jeg har arvet en del eiendommer og penger. Det jeg lurer på er om jeg står fritt til å gjøre hva jeg vil med disse tingene uten at ektefellen kan blande seg opp i dette. Gi dem bort selge dem osv.

Les mer

Arv etter barnløs bror

11. mar 2024 · spørsmål

Broren døde og hadde ingen barn, han var heller ikke gift eller hadde kone. Foreldre: Faren er i live og moren er død. Han har en bror og en søster fra samme far og mor. Broren døde og har barn og søsteren er i live. Broren etterlot seg bare penger og ingen eiendeler, et hus eller noe sånt. Hvordan er arven fordelt?

Les mer

Min mann er døende og jeg lurer på hvem som kommer til å arve fra han?

06. mar 2024 · spørsmål

Min mann som snart skal dø( er 14 år yngre og har en alvorlig dødelig sykdom PSP.). Har to gamle søstre. Den ene er ugift og barnløs og mye syk,(dement,83 år)nå. Men kommer sikkert til å leve ei god stund enda. Hva/hvem arver henne? Hun har da igjen en søster med 4 barn og meg som er svigerinne. Min mann og jeg har ikke barn. Har jeg i det hele tatt rett på arv fra henne?

Les mer

Har stemor arverett?

12. feb 2024 · spørsmål

Hvor mye arver gjenlevende ektefelle dersom de to ikke har barn sammen, men avdød har to barn fra et tidligere forhold? (Felleseie) Kan barna kreve stemors arv fra hennes slekt? Når kan barna kreve at deres arv blir betalt ut etter at far er død? Kan stemor sitte i uskiftet bo?

Les mer

Jeg har flere utleggsforretninger, og har utlegg strekk, hvis jeg dør vil min kone få utbetalt livsforsikring?

07. feb 2024 · spørsmål

Hei. Jeg har flere utleggsforretninger, og har utlegg strekk. For resten av mitt liv. Hvis jeg dør, og min kone får utbetalt livsforsikring, vil namsfogden ta disse pengene?

Les mer

Tante og onkel har ikke barn, men har nevøer/nieser. Hvordan blir arveoppgjøret?

31. jan 2024 · spørsmål

Tante og onkel har ikke barn. De har begge 3 nevøer/nieser hver. Vil de arve hverandre med 50% når en dør, og så vil arvingene til gjenlevende arve 75% av hele boet? Dersom de ønsker at det skal deles likt; må de skrive testament?

Les mer

Har blitt testamentet eiendom og midler, men fjern slektning bestrider testamentet

31. jan 2024 · spørsmål

Har blitt testamentet eiendom og midler fra bekjent. Testament opprettet av advokat og advokatfullmektig som oppsøkte testator på sykehjem. Fjern slektning bestrider testament, mener testator ikke var tilregnelig. Testator skåret 17 av 30 på kognitiv test, var av og til forvirret ved oppvåkning etter søvn, kontrollerte egne penger, ikke demens diagnose, sa i følge pleier på sykehjem 1 uke før testament ble skrevet at han ikke ville, men ønsket det 1 uke etter og skrev da testament. Hva gjør jeg?

Les mer

Får man beskjed hvis slektninger man ikke har kontakt med går bort?

23. jan 2024 · spørsmål

Min morfar anerkjente aldri min mor som sitt barn offentlig, men betalte barnebidrag. Min mor har gått bort. Vil rette myndighet kontakte meg ved hans bortgang? (Kan jeg melde meg i et register etc. i forkant?)Jeg er alene i første arvegangsklasse. Bekymringen dukket opp da jeg ikke hørte noe fra tingrett etc. da min farmor gikk bort (etter at min far gikk bort) og jeg også her var første arvegangsklasse (sammen med en tante jeg ikke har kontakt med) uten å bli informert om farmors bortgang

Les mer

Hvordan fordele arv etter barnløs onkel?

16. jan 2024 · spørsmål

Vi er 18 søskenbarn (kusiner og fettere) som arver vår barnløse onkel. Han var heller ikke gift og han var den siste gjenlevende av en søskenflokk på 13. Vi kusiner og fettere er barn av 8 av vår onkels søsken på 12. Spørsmålet er om vi skal fordele arven direkte på oss med1/18 del. Eller på 1/8 del også fordele på barna som er oss. Noen er enebarn, noen er to og noen er tre.

Les mer

Er skifte eller uskiftet bo mest gunstig for gjenlevende ektefelle?

16. jan 2024 · spørsmål

Min far døde nettopp - uten formue eller annen verdi i boet. Han var gift for 4. gang, og hadde flere særkullsbarn. Hva vil være det mest gunstige for gjenlevende ektefelle, uskiftet eller skiftet bo? Gjenlevende ektefelle har begrenset inntekt og ingen formue pr d.d.

Les mer

Hvilken arverett har samboere?

12. jan 2024 · spørsmål

Min samboer og jeg eier en bolig 50/50, og har felles boliglån. Hvis en av oss dør, vil da den gjenlevende kunne ta over eller innfri lånet til avdøde uten at det er skrevet noe testamentet? Vi har ingen barn og venter ingen.

Les mer

Hvem har arverett når mannen dør?

04. jan 2024 · spørsmål

Far med 2 voksne barn fra tidligere ekteskap dør. Kone nr 2, gift 7 år. ingen felles barn. Kone 2 brakte ikke mye kapital inn i forholdet, men har bodd og delvis jobbet på landbrukseiendom eid av mannen de siste 7 år. Vil avdøde mann sin eiendom, biler, kjøretøy osv regnes som særeiemidler som hans barn kan kreve ikke blir fordelt som arv? Det finnes ingen testamente, men mulig odel på gården.

Les mer

Hvordan fordele arv etter skilsmisse?

04. jan 2024 · spørsmål

Bolig kjøpt av X og Y i 1975 – lånepapirer viser innskudd fra begge, X står alene som hjemmelshaver. X og Y gift i 1979. X og Y deler på nedbet. av lån. X og Y separeres i 1999 og skilles i 2001. X flytter etter skilsmissen, Y blir boende i deres felles bolig (der X fortsatt står som hjemmelshaver). Når X dør i 2023 blir hjemmel for boligen fordelt på hans fire arvinger. Bolig selges. Hvor stor andel av boligens salgssum bør tilfalle Y, og hvor stor andel bør tilfalle de fire arvingene?

Les mer

Testament med ekstra arv til særkullsbarn

22. nov 2023 · spørsmål

Er gift, har tre fellesbarn med ektefelle, og et særkullsbarn. Kan jeg sette opp testament som sier at hvis jeg går bort før min ektefelle, så får mitt særkullsbarn en sum som utgjøre 15G hvis summen av det jeg eier er mer enn det? Og med det er arven gjort opp med mitt særkullsbarn for ettertiden også og at krav om skifteoppgjør utgår? D.v.s. at særkullsbarnet ikke kan kreve noe mer arv etter at min ektefelle eventuelt også går bort senere, at arven kun deles opp mellom våre tre felles barn?

Les mer