Arverett

Innhold

Hva skjer med farsarven hvis jeg dør først?

07. sep 2021 · spørsmål

Jeg har ikke egne barn og har testamentert bort det jeg etterlater meg til en organisasjon når jeg er død (testamentet er levert tingretten). Hva skjer når min far går bort og hvis jeg har gått bort før ham, vil organisasjonen jeg har testamentert arven min til få min del av farsarven? Har to brødre som jeg ikke vil skal arve meg pga. dårlig forhold og sykdom gjør at jeg kan dø ung. Min mor er borte og arven etter henne er gjort opp (mine foreldre var skilte).

Les mer

Kan man overføre alt man eier til en arving mens man lever?

06. sep 2021 · spørsmål

Jeg lurer på om jeg kan overføre alt jeg eier til en arving mens jeg lever. Og hvordan gjøres dette i så fall? Kan andre arvinger kreve noe når jeg har gått bort?

Les mer

Mor hevder det eldste barnet skal ha forkjøpsrett på bolig

06. sep 2021 · spørsmål

Min mor skal skrive testamente. Hun sier at hun vil ha en rettferdig fordeling mellom min bror og meg. Hun har en privatbolig som vi begge er interessert i å kjøpe. Hun sier at i henhold til norsk lov er det den eldste som har forkjøpsrett og at hun derfor vil skrive dette i testamentet. Jeg mener dette er feil, men skulle gjerne fått det bekreftet.

Les mer

Hva skjer med brors arv?

16. aug 2021 · spørsmål

Min bror døde i fjor og hans to barn sa ifra seg arv etter han. Hva skjer da med fremtidig arv? Vår mor er fremdeles i live. Når hun dør, vil min brors barn være arveberettiget når de tidligere har frasagt seg farsarv? Og om de er arveberettiget kan kan dette omgås ved testamente?

Les mer

Hvem arver fritidsboligen?

12. aug 2021 · spørsmål

Min mann har særavtale på fritidsbolig. Han har en datter fra tidligere forhold. Vi har vært gift i 35 år og har 3 felles barn. Særavtalen sier at ved hans død vil jeg arve fritidsboligen. Stemmer dette? Eller vil jeg måtte skifte med hans tidligere datter?

Les mer

Testamentere arv til tantebarna

12. aug 2021 · spørsmål

Jeg har et spørsmål ang arv. Jeg er ugift og har ingen barn selv, men mine to brødre har til sammen syv barn. Hvis jeg dør uten å skrive testamente, (og dersom mine brødre også er døde) går jeg ut i fra at min arv fordeles likt på mine tantebarn. Stemmer dette? Mitt spørsmål er , har jeg anledning til å testamentere min arv til noen av tantebarna? Står jeg fritt til å dele arven slik jeg ønsker? Kan man opprette testamente via nettet? Er det mulig å gjøre dette gratis, evt hvor.

Les mer

Hva skjer med arven til en med verge?

12. aug 2021 · spørsmål

Dersom en gutt (30 år) er autistisk og bor på institusjon, og har verge, dersom han arver en av sine foreldre eller tante/onkel, hva skjer da med denne arven? Vil han få beholde den eller vil staten ta hele eller deler av den? Dersom gutten dør, da følger man den vanlige arverekken at søsken arver?

Les mer

Hvem arver grandtante?

12. aug 2021 · spørsmål

Har en grandtante som ikke har egne arvinger. Men de er 5 i slekta som kunne arvet. Men hun har skrevet testamente som gjør min mor og hennes søster til arvinger. Nå døde min mor for et par år siden. Jeg spurte da min grandtante om hun ville ha tilbake dokumentet, men hun sa at jeg og min bror bare skulle beholde det, og så fortalte hun innholdet. Men hvordan er det - overtar jeg og min bror automatisk den arven etter hvert? Eller vil alt gå til mammas søster, som er gjenlevende av de to arvingene?

Les mer

Arverett under separasjonstiden?

10. aug 2021 · spørsmål

Har jeg arverett når han døde under separasjonstiden?

Les mer

Fordeling av arv mellom enke og særkullsbarn

04. aug 2021 · spørsmål

Jeg har blitt enke etter 14 år i ekteskapet. Mannen min hadde to barn fra før. Spørsmålet mitt er hvordan skal eg beregne arven. Både eg og mannen var/er yrkesaktive. Eg har jobbet i løpet av 14 år 100 %. Vi hadde ikke noe særskilt avtale om økonomien, men for 4 år siden har vi gjort en (muntlig) avtale at i stedet for at eg legger inn mine sparemidler på vår felles konto skal eg opprette eget sparekonto og trekker en del fra min lønnskonto. Må eg utbetale hans barn også fra mine to konti?

Les mer