Arv etter barnløs onkel

Publisert: 24.03.2023
Emneord: ,

Jeg og min søster har fått brev ang orientering av testament etter avdød barnløs onkel. Skifte av boet. Vedlagt et testament fra 2003, hvor jeg og min søster står som arvinger, etter tante og onkel. Så et nytt testament fra 2015, omgjort etter tantes død, der vi ikke lenger står som arvinger. Ordlyd: person skal arve alt jeg etterlater meg. Dersom man skulle komme til at hun ikke kan arve mer enn halvdelen av det totale bo, skal hun arve halvdelen av det totale bo. Hva ligger i dette, ikke kan?

Svar:

Her må testamentene ses i sin helhet.

Det vil avhenge av hva som er bestemt i det første, om gjenlevende kan endre dette, eventuelt kun kan endre sin andel. Det vil også avhenge av om gjenlevende satt i uskiftet bo, eller arvet alt etter førstavdøde, om det er alt eller halvparten som er endret ved nytt testament.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: