Testament

Innhold

Mor får ikke arv etter avdød ektemann

16. jan 2023 · spørsmål

Min mors nylig avdøde mann har ifølge hans barn ikke skrevet noe arv til min mor .Gjennom hele livet har han sagt at han skal sørge for henne. Nå to mnd etter hans død fikk hun beskjed om at huset skal selges og hun må flytte. Hun har ikke vært med på møte ang testament og arv, kan vi stole på at han ikke har sørger for henne? Han satt i uskiftet bo etter barnas mor døde. Barna har fått store beløp gjennom mange år. Min mor var ikke gift med han. Har hun krav på noe etter loven. Hun har bidratt hver mnd.

Les mer

Hva skjer hvis den som er tilgodesett i testament dør?

11. jan 2023 · spørsmål

En niese døde av kreft nylig. Tilgodesett i mitt testamente. Må jeg skrive nytt så dette tilfaller barna hennes eller går det automatisk til dem?

Les mer

Advokaten som oppbevarte testament er død

09. jan 2023 · spørsmål

Min kones mor fikk satt opp et testament for mange år siden av advokat i Drammen som også skulle oppbevare testamentet inntil fullbyrdelse. Vi har prøvd å få kontakt med ham, men ut fra det vi har funnet ut døde han for noen år siden og advokatfirmaet eksisterer ikke lenger. Antar det er et system innenfor advokatbransjen som sikrer at dokumenter en advokat har sikres når et advokatfirma legges ned uansett årsak. Kan dere hjelpe min kone?

Les mer

Hvordan finne ut om far skrev testament?

09. jan 2023 · spørsmål

Min far døde nylig, uten å ha skrevet et testamente, men jeg har fått vite at han skal ha snakket med en advokat om arv. Er det noen måte jeg kan finne ut hvem denne advokaten er, så jeg eventuelt kan få bekreftet at det ikke fins et testamente? (Vi har i praksis ikke hatt kontakt siden han stiftet ny familie for mange år siden, og jeg ønsker helst å prate direkte med en advokat enn å skulle gå via familien som jeg ikke kjenner).

Les mer

Hva skjer med hytte og leilighet hvis mannen dør?

09. jan 2023 · spørsmål

Jeg eier leilighet og hytte, og har nettopp giftet meg. Min mann har flere barn fra tidligere forhold, men vi har ikke barn sammen. Jeg har heller ingen barn fra før. Hvis han går bort før meg, vil hans barn ha noe arverett fra bolig som står i mitt navn? Og hva skjer om jeg går bort før han?

Les mer

Arverett etter barnløs onkel

06. des 2022 · spørsmål

Min onkel, uten barn, har testamentert alt til sin samboer, sier han. Min tante, hans søster, lurer på om det er lov.

Les mer

Ønsker at egen sønn skal arve bolig

01. des 2022 · spørsmål

Vi skal gifte oss og har begge voksne særkullsbarn. Jeg eier boligen og betjener gjeld, vi deler på fellesutgifter. Min samboer betaler bil ol. Vi vil at min sønn skal arve boligen etter meg og vil opprette særeie. Har min kommende mann krav på 1/4 av boet ved min død? Vi ønsker at han skal kunne bo i leiligheten frem til sin død, hva da med eventuell gjeld? Min sønn skal ikke arve noe etter min mann og hans barn ingenting fra meg. Kan dette avtales i et testament/ektepakt?

Les mer

Mor ønsker at bare et av barna skal arve henne

14. nov 2022 · spørsmål

Min mor vil at jeg skal arve huset etter henne da jeg er den eneste av 4 som tar vare på henne med pleie og omsorg. Hvordan går vi fram og kan dere hjelpe?

Les mer

Vil holde gjenstander arvet fra familie utenfor arveoppgjør

14. nov 2022 · spørsmål

Jeg er samboer og skriver eget testament da jeg vil at en del av mitt skal gå tilbake til min familie og en del til min samboer. Mitt spm: Mine foreldre gir meg innimellom ting de mener jeg skal ha. Dette vil jeg skal tilbake til min familie da min samboers barn ikke har noe forhold til det. Ikke alt har verdi i kroner og øre, men affeksjon for min familie. Kan jeg legge dette på en minnepenn og ha det som vedlegg til testamentet? Om ikke så må jeg hele tiden skrive nytt. Som hjelp når jeg er død..

Les mer

Hva gjør jeg som enearving når døende far vil at j..

27. okt 2022 · spørsmål

Hva gjør jeg som enearving når døende far vil at jeg skal signere på at hans samboer gjennom de siste 13 årene skal bli boende i hans leilighet til hun dør . De har ingen felles barn og han sitter i uskiftet bo? Han påstår også at hennes voksne barn skal ha sin del når han dør.

Les mer

Ny arvelov fra 1. januar 2021

11. jan 2021 · artikkel

Kort om enkelte nyheter i arveloven 2019: Pliktdelsarv Mer til livsarvingene. Pliktdelen er fortsatt 2/3 av dødsboets netto, jf. arveloven § 50. Men beløpsbegrensningen er øket fra 1 million kroner pr. barn til 15 ganger folketrygdens grunnbeløp, i januar 2021 vel 1,5 millioner kroner. Pliktdelsbeskyttelsen skjerpes derfor, men «rike» mennesker vil fortsatt kunne testamentere fritt […]
Les mer

Arv – barn må ikke arve likt

16. aug 2016 · artikkel

Hvis mor eller far ikke har opprettet testament, arver barna alt foreldrene etterlater seg. Mor eller far kan imidlertid begrense arven til barna ved å opprette testament. Da kommer de såkalte pliktdelsreglene i arveloven inn, som beskytter barna mot testamentariske disposisjoner over arven. Utgangspunktet er at to tredjedeler av nettoformuen til arvelateren er pliktdelsarv for […]
Les mer

Samboeravtale – slik skriver du samboeravtale

21. aug 2015 · artikkel

Omtrent halvparten av alle samboerforhold ryker. En god samboeravtale kan gjøre at du og din partner slipper mange problemer ved et eventuelt samlivsbrudd. Samboeres rettstilstand Det finnes ingen alminnelig samboerlov, men på enkelte områder finnes det særskilt lovgivning for samboere. Slik er det f. eks. i husstandsfellesskapsloven, som er en lov som kan gi den […]
Les mer

Testament – samboere trenger ofte testament

10. jul 2015 · artikkel

Enhver nordmann over 18 år kan opprette et testament der man beskriver sine ønsker med hensyn til fordeling av arv. Hvis man oppretter et testament, er det viktig å følge lovens regler, hvis ikke kan det bli strid om testamentet. Krav til testament Et testament må være skriftlig, og den som setter opp testamentet, må […]
Les mer

Slik skriver du testament

01. jul 2015 · artikkel

Et testament er et dokument som tar sikte på å fordele hele eller deler av din formue etter din død. Det finnes flere ulike testament. For det første kan en person skrive testament alene. For det andre har vi gjensidige testament, det vil si at to personer disponerer til fordel for hverandre i samme testament. […]
Les mer