Testament

Innhold

Jeg ønsker at mine stebarn skal arve etter meg

22. jan 2024 · spørsmål

Jeg ønsker at mine stebarn skal arve etter meg. Jeg har fungert som medmor siden de var helt små, og de er mine psykologiske barn. Jeg har ikke biologiske barn. Hvem andre enn min kone (stebarnas biologiske mor) har arverett etter meg, og hvordan sikrer jeg mine stebarn best mulig?

Les mer

Hvem arver etter tante som ikke har barn eller ektefelle?

22. jan 2024 · spørsmål

Tante har ikke barn og ektefelle. Hvem vil arve når hun dør? Det er ikke skrevet testament. Hun har en bror med 3 barn og en avdød søster med 2 barn. Vil 50 % av arven gå til gjenlevende bror og 50 % til barn av avdød søster? Kan hun testamentere til hvem hun vil?

Les mer

Hvilken arverett har samboere?

12. jan 2024 · spørsmål

Min samboer og jeg eier en bolig 50/50, og har felles boliglån. Hvis en av oss dør, vil da den gjenlevende kunne ta over eller innfri lånet til avdøde uten at det er skrevet noe testamentet? Vi har ingen barn og venter ingen.

Les mer

Ønsker å testamentere alt til organisasjoner

04. jan 2024 · spørsmål

Jeg har ingen ektefelle/livsarvinger/foreldrene/besteforeldre. Jeg ønsker ikke at arvinger etter loven skal arve noe etter meg; alt jeg eier skal testamenteres bort til et par organisasjoner. Testamentet skal deponeres hos tingretten. Det er upraktisk å måtte endre teksten i et testamente "stadig vekk". Bør jeg skrive nytt "hver gang" jeg flytter, selger hytta, kjøper ny bil osv? Hva om en oppgitt organisasjon ikke eksisterer lenger? Kan jeg oppgi en konkret advokat som testamentsfullbyrder?

Les mer

Testament med ekstra arv til særkullsbarn

22. nov 2023 · spørsmål

Er gift, har tre fellesbarn med ektefelle, og et særkullsbarn. Kan jeg sette opp testament som sier at hvis jeg går bort før min ektefelle, så får mitt særkullsbarn en sum som utgjøre 15G hvis summen av det jeg eier er mer enn det? Og med det er arven gjort opp med mitt særkullsbarn for ettertiden også og at krav om skifteoppgjør utgår? D.v.s. at særkullsbarnet ikke kan kreve noe mer arv etter at min ektefelle eventuelt også går bort senere, at arven kun deles opp mellom våre tre felles barn?

Les mer

Felleseie ved død og arv etter testament

21. nov 2023 · spørsmål

Jeg og min kone har et felles hus og en hytte. Vi har signert ektepakt med særeie som blir felleseie ved død. Vi har ikke felles barn. I testamentet vårt arver lengstlevende 1/3 av den som dør først. Vi trodde da at lengstlevende kan sitte med ca. 83% av verdien ved arveoppgjør fordi lengstlevende eier 50%, den andre 50% blir felleseie, som lengstlevende da får 50% av før den arver 1/3 av den andre delen. Har vi forstått dette riktig?

Les mer

Hvem får arven hvis samboer dør først?

09. nov 2023 · spørsmål

Jeg har samboer, og vi har samboerkontrakt og testamente til arvingene. Samboer har ikke barn, han har testamentert til min sønn, en niese og en nevø. Spørsmålet er om arvingene kan kreve arven hvis samboer faller ifra før meg?

Les mer

Kan man få tak i et tidligere utkast av testament?

26. okt 2023 · spørsmål

Er det mulig å fremskaffe tidligere tinglyste testament? Altså det eller de som ikke lenger er gyldige fordi det er skrevet et nytt et?

Les mer

Hvordan fordeles arven?

26. okt 2023 · spørsmål

Hvis en mor dør. Hun etterlater seg 1.5 millioner kroner. Det er 2 sønner. Hun har et testament hvor hun har skrevet at barnebarnet hennes skal arve den 3. frie delen. Hvordan blir arven delt?

Les mer

Felles testament ektefeller uten barn

25. okt 2023 · spørsmål

Felles testament ektefeller uten barn: «Dersom lengstlevende ingen annen testamentarisk bestemmelse har truffet, skal ved lengstlevendes død vårt bo deles i to like deler, ...» Først avdødes testament tilgodeser arving A og B. Sist avdødes tilgodeser arving B og C. Det har vært en del ulik muntlig kommunikasjon som har ført til tvil om hva sist avdøde mente om fordelingen av arven. Kan en se bort fra først avdødes testament?

Les mer

Kan man bestemme at familie ikke skal arve eller komme i begravelsen?

24. aug 2023 · spørsmål

Jeg ønsker ikke at familien arver ting eller kommer på begravelsen min hvis det skulle ha hendt. Er det noe papir som må skrives med tanke på dette?

Les mer

Hvor detaljert bør et testamente være?

07. aug 2023 · spørsmål

Hvor detaljert bør et testamente være? Jeg er skilt, bor alene, har ingen livsarvinger og foreldrene mine er døde. Da jeg ikke ønsker at arven etter meg skal gå til slektninger, skal jeg skrive testamente. Formkrav er godt kjent (mor var advokat). Da et testamente gjelder langt fram i tid; hvor detaljert bør det være? Bør man oppgi feks gnr/bnr for eiendom? Sånt kan jo endres flere ganger. Jeg ønsker å deponere det hos tingretten; dvs mest praktisk unngå endring av innhold gjentatte ganger.

Les mer

Ønsker at barnebarna skal få arven etter bestemor

01. aug 2023 · spørsmål

Har en mor på 80, hun begynner å bli syk. Jeg og min bror vil at mine to barn skal få alt etter henne. Hvilken vei må vi gå, holder det at hun bruker en advokat til å skrive dette?

Les mer

Hvilke begrensninger legger fars testamente på disposisjonsrett?

09. jun 2023 · spørsmål

Jeg er samboer og vi har samboeravtale og gjensidig testamente. Vi har to barn. Jeg har Parkinsons sykdom. Min mor er død og min far lever. Han har skrevet et testamente det det står at alt jeg (og mine søsken) arver skal være mitt særeie. Men jeg vil at ved min død eller hvis jeg blir plassert på sykehjem, skal hun få tilgang til disse midlene selv om min far har skrevet at de er mitt særeie. Jeg lurer altså på hvilken begrensning min fars testamente legger på mine muligheter til å bestemme osv.

Les mer

Testament for samboere

31. mai 2023 · spørsmål

Holder på å skrive et gjensidig testamente med samboer, med felles barn på vei, ingen særkullsbarn. Har forstått det slik at som samboere bør man ha med at den gjenlevende part har tillatelse til å sitte i uskiftet bo, og rett til utvidet uskifte. Men holder dette for å utsette pliktarven til barnet, slik at hen arver sin del først når begge foreldrene dør? Evt hva må være med? Vårt formål med testamentet er å få så like arverettigheter som mulig, som om vi var gift.

Les mer

Kan far testamentere bort mer til to av barna?

08. mai 2023 · spørsmål

Arv etter far: 3 døtre,1 av de har ingen kontakt med far el søsken. Var et engangstilfelle av far. Ifht arv, kan far velge å gi to av døtrene mer enn den siste? Hva med hvis han kjøper hytte, kan den settes i to av døtrenes navn eller i sitt eget navn og skrive i et testamente at hytta skal gå til kun to av døtrene? Kan han gi to av døtrene pengegaver? Evt hvor høy sum?

Les mer

Ønsker at egne barn begunstiges i mannens testament

05. mai 2023 · spørsmål

Jeg har en livsforsikring som jeg har begunstiget til min mann 75 % og mine særkullsbarn 12,5 % hver. Mine barn har bare meg, det er derfor viktig for meg at den delen av livsforsikringen som i første omgang går til min mann skal tilfalle mine barn ved hans død. Han har også 2 særkullsbarn. Hvordan kan vi løse dette best mulig uten at min mann blir skadelidende mens han lever?

Les mer

Kan søsken bestride testamente?

05. mai 2023 · spørsmål

Vi er et barnløst ektepar og begges foreldre er døde. En av oss har flere søsken. Vi skriver testamente, hvor alle nevøer og nieser er arvinger, men ikke søsken. Kan slikt testamente bestrides av søsken?

Les mer

Testament som tar hensyn til livsarvinger

20. apr 2023 · spørsmål

Ektepar i 70-årene vil gjerne sette opp testamente. Eier hytte på fjellet samt en tilliggende hyttetomt, leilighet i byen og leilighet i Spania. Bil, men mindre kapitalreserve (800'). Ønsker at eldste barnebarn skal arve hytta på fjellet, ellers ingen faste føringer, men 1 barn har ektefelle/familie og god økonomi, 1 barn er samboer med meget trang økonomi og siste barn er alene med ny leilighet og stor gjeld (hvorav vi har tatt opp lån og lånt videre til henne - ikke tinglyst). Hensyn vi må ta?

Les mer

Kan samboer bli boende i bolig når den andre samboeren dør?

27. mar 2023 · spørsmål

Vi er et samboerpar, der vi eier ulikt på en felles bolig. Tinglyst 75 % og 25 %. Vi har barn på hver vår kant, og ønsker å skrive et slags testamente, der den annen part kan bo videre i bolig til sin egen død, dersom samboer dør, uten å gjøre opp arven til avdødes barn. Kan vi skrive en slik avtale/testamente privat, med utenforstående vitner?

Les mer