Testament

Innhold

Blir et testamente gyldig når en arving ikke bestrider det?

30. sep 2021 · spørsmål

Blir et testamente gyldig når en arving (datter) ikkje har bestrida dette iht arveloven 65? Den same livsarvingen fått krenka sin pliktdelsarv, men har pr dd ikkje bestrida det same testamente. Far døde desember 2020 og datter fekk opplyst om testamente same måned.

Les mer

Testament for gift par uten barn

12. aug 2021 · spørsmål

Et kort spm vedr arv/testamentet. Gift par uten barn. Skriver gjensidig testament der de skal arve hverandre. Vil lage et testament i tillegg som skal gjelde når begge er borte. Blir boet regnet som et uskiftebo? Og hvis det blir testamentert at han vil gi sin del til noe/noen og hun til noen andre - skal boet etter begge da deles i 2. selv om det går flere år fra førstedød til sistedød ?

Les mer

Testamentere arv til tantebarna

12. aug 2021 · spørsmål

Jeg har et spørsmål ang arv. Jeg er ugift og har ingen barn selv, men mine to brødre har til sammen syv barn. Hvis jeg dør uten å skrive testamente, (og dersom mine brødre også er døde) går jeg ut i fra at min arv fordeles likt på mine tantebarn. Stemmer dette? Mitt spørsmål er , har jeg anledning til å testamentere min arv til noen av tantebarna? Står jeg fritt til å dele arven slik jeg ønsker? Kan man opprette testamente via nettet? Er det mulig å gjøre dette gratis, evt hvor.

Les mer

Hvem arver grandtante?

12. aug 2021 · spørsmål

Har en grandtante som ikke har egne arvinger. Men de er 5 i slekta som kunne arvet. Men hun har skrevet testamente som gjør min mor og hennes søster til arvinger. Nå døde min mor for et par år siden. Jeg spurte da min grandtante om hun ville ha tilbake dokumentet, men hun sa at jeg og min bror bare skulle beholde det, og så fortalte hun innholdet. Men hvordan er det - overtar jeg og min bror automatisk den arven etter hvert? Eller vil alt gå til mammas søster, som er gjenlevende av de to arvingene?

Les mer

Hva skjer med barnet hvis aleneforelder dør?

11. jun 2021 · spørsmål

Jeg er alenemor og lurer på hva som skjer med mitt barn om jeg dør? Bør jeg skrive et testament om jeg vil at barnet mitt skal bo hos en av søsknene mine?

Les mer

Må alle mine barn arve meg?

02. jun 2021 · spørsmål

Må alle mine barn arve meg? Kan en få alt?

Les mer

Sikre at fremtidig ektefelle ikke får arv etter besteforeldre

02. jun 2021 · spørsmål

Jeg skal arve min farfar/farmor engang i fremtiden. Og min farfar er veldig bestemt på at jeg må passe på at dette forblir mitt. Men hvis jeg får samboer/kone før jeg arver dem, vil dette da gå til samboer/kone ?

Les mer

Far ønsker at ny kone skal ha borett

28. mai 2021 · spørsmål

Min far som nylig døde, satt i uskiftet bo, og har nå i testament skrevet at han ønsker at hans samboer skal ha borett i leiligheten som han eide 100 %. Vi er to livsarvinger, som ikke har fått vår morsarv. Leiligheten utgjør det meste av verdiene i boet. Kan han gi borett til leiligheten, all den tid han satt i uskiftet bo? Og, hvis vi må beholde leiligheten med borett, kan vi da ta husleie, da både vår mors og farsarv vil bli bundet opp i denne leiligheten.

Les mer

Søsken ønsker å overta mors hus

27. apr 2021 · spørsmål

Jeg har ett søsken. Vår far døde nylig og vår mor bor igjen i et stort hus verdt ca. 4 mill., det er ca. 500 000 i gjeld på huset. Nå ønsker mitt søsken å ta over huset økonomisk og praktisk slik at vår mor bare kan bo der og ikke ha ansvar for noe. Mitt søsken sier at h*n ikke har råd til å kjøpe meg ut, men at mine barn kan arve ham (han har ikke barn, men kan jo få). Jeg arver da ingenting. Er dette lov? Jeg har virkelig behov for iallfall noe arv, men synes dette er vanskelig.

Les mer

Trenger samboere testament?

26. apr 2021 · spørsmål

Vi er samboere med felles barn og ingen særkullsbarn. Vi eier bolig og bil sammen og begge har livsforsikring som tilgodeser den andre. Trenger vi et testamente så lenge vi har rett til uskifte? For ordens skyld er vi i 40-årene og har barn mellom 6 og 14 år.

Les mer

Ny arvelov fra 1. januar 2021

11. jan 2021 · artikkel

Kort om enkelte nyheter i arveloven 2019: Pliktdelsarv Mer til livsarvingene. Pliktdelen er fortsatt 2/3 av dødsboets netto, jf. arveloven § 50. Men beløpsbegrensningen er øket fra 1 million kroner pr. barn til 15 ganger folketrygdens grunnbeløp, i januar 2021 vel 1,5 millioner kroner. Pliktdelsbeskyttelsen skjerpes derfor, men «rike» mennesker vil fortsatt kunne testamentere fritt […]
Les mer

Arv – barn må ikke arve likt

16. aug 2016 · artikkel

Hvis mor eller far ikke har opprettet testament, arver barna alt foreldrene etterlater seg. Mor eller far kan imidlertid begrense arven til barna ved å opprette testament. Da kommer de såkalte pliktdelsreglene i arveloven inn, som beskytter barna mot testamentariske disposisjoner over arven. Utgangspunktet er at to tredjedeler av nettoformuen til arvelateren er pliktdelsarv for […]
Les mer

Samboeravtale – slik skriver du samboeravtale

21. aug 2015 · artikkel

Omtrent halvparten av alle samboerforhold ryker. En god samboeravtale kan gjøre at du og din partner slipper mange problemer ved et eventuelt samlivsbrudd. Samboeres rettstilstand Det finnes ingen alminnelig samboerlov, men på enkelte områder finnes det særskilt lovgivning for samboere. Slik er det f. eks. i husstandsfellesskapsloven, som er en lov som kan gi den […]
Les mer

Testament – samboere trenger ofte testament

10. jul 2015 · artikkel

Enhver nordmann over 18 år kan opprette et testament der man beskriver sine ønsker med hensyn til fordeling av arv. Hvis man oppretter et testament, er det viktig å følge lovens regler, hvis ikke kan det bli strid om testamentet. Krav til testament Et testament må være skriftlig, og den som setter opp testamentet, må […]
Les mer

Slik skriver du testament

01. jul 2015 · artikkel

Et testament er et dokument som tar sikte på å fordele hele eller deler av din formue etter din død. Det finnes flere ulike testament. For det første kan en person skrive testament alene. For det andre har vi gjensidige testament, det vil si at to personer disponerer til fordel for hverandre i samme testament. […]
Les mer