Testament

Innhold

Sikre arven etter mor

22. sep 2022 · spørsmål

Vi er to søstre som er de eneste livsarvingene til vår mor som fortsatt er i live. Hun eier en borettslagsleilighet og vi har opprettet en fremtidsfullmakt. Vår mor vil at vi skal arve alt etter henne, men vi er redd for at hun skal bli lurt til å undertegne et testament da hun tidligere har blitt lurt for penger av utenforstående som også vil ha en del av arven. Hvordan kan vi sikre at vi får arven vår og ikke bare pliktdelsarven?

Les mer

Barnløs enke vil gi bort pengegaver

22. sep 2022 · spørsmål

Min venninne er enke og bor i egen bolig, ingen barn. Foreldre er døde for mange år siden og i fjor døde hennes eneste søster, hun tegnet etter dette testamente og fremtidsfullmakt. Hennes nærmest arvinger er 4 nieser + 1 nevø. Likvide midler skal deles likt mellom nieser/nevø. Men i ettertid ønsker hun å begunstige 3 av disse økonomisk i form av pengegave. I fremtidsfullmakten er ordlyden «alle utdelinger skal være i henhold til testamentet». Er hun bundet av dette og må til advokat på nytt?

Les mer

Kan tante bli skrevet inn i testamentet?

22. sep 2022 · spørsmål

Kan en tante (barnet til bestemor) bli skrevet inn i den friarven som hun har skrevet til barnebarna?

Les mer

Ønsker å testamentere arv til person i Polen

20. sep 2022 · spørsmål

Jeg er ugift og uten barn. Jeg ønsker å testamentere arv til en person bosatt i utlandet, nærmere bestemt Polen. Hva må jeg gjøre for at jeg er sikker på at vedkommende får vite om sin arv etter min død? Det gjelder fast eiendom, inventar og bankinnskudd/ aksjefond. Jeg ønsker ikke at vedkommende skal vite at vedkommende er arving før etter min død.

Les mer

Er arven fordelt likt?

20. sep 2022 · spørsmål

Våre foreldre har laget et testamente som de mener har "lik" fordeling til sine 3 barn. Arven består av én feriebolig og foreldrenes leilighet som de benytter som bolig i dag. (ingen takst foreligger på eiendommene). Testamentet i dag lyder slik: - Barn 1 skal arve ferieboligen inkl. innbo og løsøre på eiendommen - Alle 3 barna skal arve leiligheten med følgende fordeling; Barn 1 - 24 %, Barn 2 og 3, 38 % hver. Barn 2 & 3 skal arve innbo i leilighet Er dette "lik" fordeling?

Les mer

Vil utelate et av barna fra testamentet

23. jun 2022 · spørsmål

Sitter i uskifte etter min mann. Har to barn. Kan jeg utelate det ene i testamente?

Les mer

Arv fra onkel

23. jun 2022 · spørsmål

Onkel skrevet testament, enslig, ingen barn, heller ikke søsken i live når testament skrives. En av arvingene, som alle er nevøer/nieser av avdøde, får hytte med innbo og ingenting mer, alt annet skal fordeles likt mellom mine andre arvinger. Er det da å forstå som likt mellom de øvrige (4 stk), eller vil fordelingen bli som etter søsken (3 stk), dvs at 2 av nevøene må dele, eller blir det likt på alle 4?

Les mer

Kutte ut sønn fra testamente

06. apr 2022 · spørsmål

Min mann har to særkullsbarn, vi har også to barn sammen. Den ene av disse særkullsbarna har ved flere anledninger svindlet andre (ikke oss) og har sittet i fengsel for dette. Kan vi testamentere den obligatoriske livsarven til hans barn i stedet for at sønnen får den? Sønnen ønsker ikke kontakt med oss og har poengtert dette pr sms.

Les mer

Ønsker at kona skal arve alt

06. apr 2022 · spørsmål

Vi er et gift par. Har ingen barn sammen. Kona har ikke barn. Hun ønsker at jeg arver alt fra henne hvis hun dør først. Vi har alt felles. Jeg har vært gift før, har 2 voksne barn. Jeg ønsker at nåværende kone arver alt hvis jeg dør henne, og at hun kan sitte i uskiftet bo. Skulle gjerne hatt en mal til testament, og om dette lar seg gjøre.

Les mer

Har søster krav på arv?

05. apr 2022 · spørsmål

Jeg er enslig og barnløs, skal forhåpentligvis leve mange år til, men jeg har begynt å tenke litt på arv. Jeg har en søster som har dårlig styr på økonomien sin, hun og samboer er/har vært gjennom gjeldssanering og jeg synes hun utnytter foreldrene våre litt for mye økonomisk og sløser. Jeg tror alt blir greit i forhold til arv fra våre foreldre når den tid kommer, men jeg lurer på om jeg har noen pliktarv til min søster? Eller kan jeg skrive et testamente og testamentere til «hvem som helst»?

Les mer

Ny arvelov fra 1. januar 2021

11. jan 2021 · artikkel

Kort om enkelte nyheter i arveloven 2019: Pliktdelsarv Mer til livsarvingene. Pliktdelen er fortsatt 2/3 av dødsboets netto, jf. arveloven § 50. Men beløpsbegrensningen er øket fra 1 million kroner pr. barn til 15 ganger folketrygdens grunnbeløp, i januar 2021 vel 1,5 millioner kroner. Pliktdelsbeskyttelsen skjerpes derfor, men «rike» mennesker vil fortsatt kunne testamentere fritt […]
Les mer

Arv – barn må ikke arve likt

16. aug 2016 · artikkel

Hvis mor eller far ikke har opprettet testament, arver barna alt foreldrene etterlater seg. Mor eller far kan imidlertid begrense arven til barna ved å opprette testament. Da kommer de såkalte pliktdelsreglene i arveloven inn, som beskytter barna mot testamentariske disposisjoner over arven. Utgangspunktet er at to tredjedeler av nettoformuen til arvelateren er pliktdelsarv for […]
Les mer

Samboeravtale – slik skriver du samboeravtale

21. aug 2015 · artikkel

Omtrent halvparten av alle samboerforhold ryker. En god samboeravtale kan gjøre at du og din partner slipper mange problemer ved et eventuelt samlivsbrudd. Samboeres rettstilstand Det finnes ingen alminnelig samboerlov, men på enkelte områder finnes det særskilt lovgivning for samboere. Slik er det f. eks. i husstandsfellesskapsloven, som er en lov som kan gi den […]
Les mer

Testament – samboere trenger ofte testament

10. jul 2015 · artikkel

Enhver nordmann over 18 år kan opprette et testament der man beskriver sine ønsker med hensyn til fordeling av arv. Hvis man oppretter et testament, er det viktig å følge lovens regler, hvis ikke kan det bli strid om testamentet. Krav til testament Et testament må være skriftlig, og den som setter opp testamentet, må […]
Les mer

Slik skriver du testament

01. jul 2015 · artikkel

Et testament er et dokument som tar sikte på å fordele hele eller deler av din formue etter din død. Det finnes flere ulike testament. For det første kan en person skrive testament alene. For det andre har vi gjensidige testament, det vil si at to personer disponerer til fordel for hverandre i samme testament. […]
Les mer