Arverett på fars hus?

Publisert: 05.06.2024
Emneord: ,

Min far døde for noen måneder siden. I 1993 kjøpte min bror ei tomt for 20 000 kr som vår far bygde et hus på, av sine egne penger og egen arbeidskraft. Han bodde i boligen frem til sin død. Nå hevder min bror at huset er hans og at jeg ikke har noen arverett. I beste fall så mener han at jeg kan få 50 % av pengeinnskuddet vår far la i huset når han bygde, med andre ord ca 350 000 kr. Huset stod ferdig i 1997. Min far har betalt all løpende drift / vedlikehold av huset. Har jeg ingen arverett?

Svar:

Dette blir i utgangspunktet et spørsmål om eierskap og hva som er avtalt mellom far og sønn. Far har lov til å gi bort sine midler mens han lever. Samtidig kan det stilles spørsmål om dette hadde noen realitet, da han selv bodde i boligen. I tillegg kommer problemstillinger om det kan være ulik eier av tomt og bygg på samme grunn, samt at det må ses hen til eventuelle øvrige verdier for å vurdere om pliktdelsarv kan være brutt, om gaven ikke hadde noen realitet. Så her anbefaler jeg at du får bistand til en mer konkret vurdering.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: