Avkastning av skevdelingsmidler

Publisert: 21.09.2023

Vi var samboere og kjøpte bolig sammen. Den ene parten gikk inn med egenkapital på 700 000kr. Etter 2-3 år giftet vi oss. Har kjøpt 2 boliger etter dette. Hva sier loven om avkastning på innskuddet etter vi giftet oss? Har alltid stått 50/50 som eiere.

Svar:

Skjevdelingsregelen er en netto verdiregel, hvor man ser på hvilken verdi som er i behold ved bruddet/skjæringstidspunktet og om verdien kan følges. Avkastning av skjevdelingsmidler kan også kreves skjevdelt. Man regner gjerne om til hvilken prosentandel av boligen/boligene beløpet tilsvarer, - på de ulike tidspunktene for henholdsvis investering, salg og kjøp, og evt. påfølgende salg og kjøp, - og deretter ved bruddet/skjæringstidspunktet. Det er den ektefellen som krever skjevdeling, som har bevisbyrden.

I noen tilfeller kan retten til skjevdeling helt eller delvis falle bort, hvis det vil føre til et "åpenbart urimelig resultat", hvor det skal særlig legges vekt på ekteskapets varighet og ektefellenes innsats for familien - men denne unntaksregelen i ekteskapsloven § 59 andre ledd praktiseres strengt.

Men: det er avtalefrihet ved skifteoppgjør, - man står fritt til å avtale andre løsninger, dersom det er enighet om at noe annet er mer rimelig eller rettferdig. Noen avtaler andre ordninger under ekteskapet, om skjevdelingsmidler, og oppretter ektepakt om det.

Med vennlig hilsen, advokat Katharina Vig Lunde

Del denne artikkelen: