Avkastning av skjevdelingsmidler

Publisert: 08.09.2023

Jeg lurer på om inntekten fra utleie av sekundærbolig regnes som felleseie. Sekundærboligen eies av begge ektefellene, men ble kjøpt med midler fra arv som den ene ektefellen hadde fått. Kan ektefellen holde inntekten fra utleie for seg selv, eller regnes den som annen type inntekt som f.eks. lønn og bør da kunne brukes til vanlig underhold av begge ektefellene og deres felles barn?

Svar:

Avkastning av skjevdelingsverdier kan også kreves skjevdelt, forutsatt at den verdien er i behold ved skjæringstidspunktet/bruddet, og de øvrige kravene for skjevdeling er oppfylt. Hvis denne sekundærboligen ble anskaffet også med andre midler, ikke kun arv, kan det eventuelt være aktuelt med skjevdeling av en viss andel. Uansett er det avtalefrihet ved skifteoppgjør, - man kan bli enige om andre løsninger.

Med vennlig hilsen, advokat Katharina Vig Lunde

Del denne artikkelen: