Avslag på ung ufør

Publisert: 27.05.2024

Jeg har gått på AAP i over 6 år nå og har slitt med psykisk sykdom i mange år. Jeg har fått diagnoser, og første møte med traumebehandling var i 2005 da jeg var 9-10 år. Jeg har en laaang historie og jeg har virkelig prøvd å jobbe og leve som normalt jeg hadde fast jobb i 3 år for ca 3 år siden, men jeg hadde my fravær og til slutt stoppet det helt opp og jeg ble sengeliggende ett år. Jeg søkte ung ufør for lenge siden og har søkt ufør 2 ganger, men får avslag hver gang. Hvordan skal jeg gå frem?

Svar:

Det er vanskelig å rådgi deg basert på denne korte informasjonen. Generelt er det ved søknad om uføretrygd, og særlig ved søknad om "ung ufør", så er det viktig med god dokumentasjon rundt din medisinske tilstand og rundt hvilke tiltak du har vært igjennom for å komme deg i jobb. Dersom NAV avslår din søknad kan vedtaket påklages til NAV klageinstans for en ny vurdering. Jeg vil anbefale deg å få advokatbistand i klageprosessen. Dersom du oppfyller de økonomiske vilkårene for fri rettshjelp så kan du får innvilget dette ifbm. klagesaken. Hvis klagefristen er gått ut på tidligere vedtak må du først søke på nytt. Det kan da være en fordel å gå grundig igjennom avslaget du har mottatt og få hjelp enten av din saksbehandler på NAV eller av en advokat slik at du forsøker å styrke din nye søknad ved å avklare de forhold som tidligere søknader er blitt avslått på.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: