Uføretrygd

Innhold

Påvirker salg av bedrift uføretrygden?

25. aug 2023 · spørsmål

Jeg ble ufør i år. 1/3 dels eier av bedrift og har tenkt å selge meg ut. Hvilken konsekvenser får det for min uføretrygd?

Les mer

Påvirker kapitalinntekter uføretrygden?

17. jul 2023 · spørsmål

Jeg har kjøpt aksjer, eier 10% i en bedrift. Jeg er uføretrygdet. Jeg søkte på dette før jeg kjøpte aksjene, kom da opp at å eie aksjer og eventuelt utbytte ikke går ut over uføretrygden, da dette er kapitalinntekt. Solgte disse aksjene til et holdingselskap som jeg er medeier i. Så nå at man må være passiv eier og ikke aktiv. Jeg hjelper litt til i bedriften jeg har aksjer i med det lille jeg orker på pc hjemmefra som min dagsform tillater. Får ingen lønn. Er passiv i selve holdingselskapet. Er dette ulovlig?

Les mer

Ung ufør

06. jul 2023 · spørsmål

Jeg ble ufør for noen år siden. Jeg søkte om rettigheter som ung ufør, men fikk avslag. Det jeg lurer på er om jeg nå etter nesten 4 år kan søke ung ufør eller er om det for sent? Jeg var under mye press som følge av ulike årsaker da jeg fikk innvilget uføretrygden og gjorde av den grunn ikke noe mer med avslaget. Grunnen til at jeg er ufør er for jeg hadde kreft da jeg var 3 år, har hatt mange operasjoner og sliter med senskader fra dette i tillegg til ADHD og psykiske plager.

Les mer

Når trer reduksjon av uføretrygd i kraft når man blir samboer?

26. apr 2023 · spørsmål

Enslig uføretrygdet mottar 2,48G i trygd. Blir en så samboer reduseres beløpet til 2,28 ganger G i årlig utbetaling. Reduksjonen trer først i kraft etter 1 år som samboer. Hva vis man tidligere har vært samboere, fått barn og så skilt seg. Etter mange år blir man på ny samboere. Vil da reduksjonen tre i kraft fra dag 1, eller først etter 1 år?

Les mer

Rett på uføretrygd?

29. mar 2023 · spørsmål

Jeg er født i India, men ble norsk statsborger i august 2006. Jeg har aldri vært i lønnet arbeid. Min eksmann har forsørget meg unntatt når jeg var på arbeidsutprøving og ulike tiltak. Fikk beskjed om at jeg var ferdig arbeidsutprøvd i ca 2012 og måtte søke uføretrygd. Dette ble avslått grunnet at jeg ikke oppfyller medlemskap i folketrygden. Må jeg gå på sosialhjelp resten av mitt liv eller kan jeg bli medlem i folketrygden? Jeg bor alene.

Les mer

Gir arv trekk i uføretrygd?

24. mar 2023 · spørsmål

Hvis jeg får penger som arv fra EU og overføres til norsk konto men jeg går på 100 % ufør, må de brukes opp som livsopphold de pengene? Mister jeg ufør?

Les mer

AS som uføretrygdet

15. mar 2023 · spørsmål

Jeg har noen spørsmål ang uførhet og ha et AS. Når man er ufør, og har fått en mulighet til å jobbe litt, er det da lurt å opprette et AS? Tenker i forhold til inntekt. En kan jo ikke tjene mer en ca 40 000. Hvis en da tar ut lønn på 40 000 i året, blir resterende inntekter til AS-et regna som inntekt i forhold til uføretrygd? Eller kan eventuelt resterende inntekter bli stående i AS-et ?

Les mer

Kan man kjøpe ting via firma når man er ufør?

10. mar 2023 · spørsmål

En bekjent (A) eier og er daglig leder i et aksjeselskap som leier ut sine tjenester (som A personlig utfører) til et større selskap. Samtidig går A på uføretrygd og tar ikke ut lønn. A kjøper derimot gjenstander til seg selv på firmaet som en form for godtgjørelse. Er dette tillatt og vil selskapet som kjøper tjenester av A sitt firma kunne bli skadelidende på noe vis?

Les mer

Uføretrygd og investering i aksjer og fond

22. feb 2023 · spørsmål

Jeg er fortiden ufør. Lurer på om investering i aksjer/fond påvirker/få redusert min uførepensjon? Gevinst fra aksjer og fond regnes som kapitalinntekt, skal ikke påvirke uførepensjon så lenge man jobber ikke aktiv med dette som for eksempel day trader. Investerer man i aksjer og fond og pengene plasseres i aksjesparekonto, vil da gevinsten beskattes ikke før man tar ut selve gevinsten og da vil dette beskattes som inntektskapital og påvirker ikke uførepensjon. Er dette korrekt?

Les mer

Opprette AS når man er ufør

22. feb 2023 · spørsmål

Er nå på AAP etter en godkjent yrkesskade. Når man da bli ufør, og har et enkeltpersonsforetak (Hobby, ikke fysisk) med god inntekt, er det da lurt å opprette et AS? Tenker i forhold til inntekt. En kan jo ikke tjene mer en ca 45 000. Hvis en da bare tar ut lønn på 45 000 i året, blir resterende inntekter regna som inntekt i forhold til uføretrygd?

Les mer

Tjene penger i utlandet som uføretrygdet

22. feb 2023 · spørsmål

Som 100 % uføretrygdet og enkeltpersonsforetak som tatovør (ca 30 %), vurderer jeg å flytte til Spania. Hvordan vil trekket for ekstern inntjening påvirke trygden, om jeg skatter til Spania? I dag trekker Nav trygd etter ca 100 000 kr inntjening som tatovør pr år. Hva skjer om jeg tjener dette i Spania?

Les mer

Vil ikke være ufør

09. feb 2023 · spørsmål

Jeg er uføretrygdet, men jeg vil ikke være det. Jeg har gjort undersøkelser av meg selv som sier jeg er mer enn god nok til å arbeide. Venner sier jeg er normal sosialt. Hvorfor må jeg gå som uføretrygdet? Jeg kan arbeide og tjene mine egne penger.

Les mer

Legen mener jeg er for ung for å bli ufør

04. jan 2023 · spørsmål

Jeg er 48 år, og APP snart 2 år. Har angst og depresjon. Har vært hos DPS, fikk henvisning til kommunal psykiater. Som jeg forstatt er i dag. Har vært i rehabilitering, o.l. Jeg trenger hjelp til å søke om ufør, men legen min sa at jeg er ung og kan få avslag. Er det mulig? Hva med mine lidelser av problemer jeg har, er ikke det tilstrekkelig nok?

Les mer

Arbeide i utlandet som uføretrygdet

29. sep 2022 · spørsmål

Etter mange år som medlem av Folketrygden, blitt ufør, flyttet permanent til et EU-land, der helsen nå tillater noe arbeid der. Må vel da skatte både til Norge og dette landet. Hvilke regler gjelder?

Les mer

Tjenestepensjon etter uførhet

22. sep 2022 · spørsmål

Tjenestepensjon- innskudd- privat bedrift. 1) Hva skjer med dette når jeg blir 100 % ufør i en arbeidsulykke? 2) Skal jeg også øke dersom arbeidsgiver senere øker innbetalingen (%) for de som fortsatt er i jobb hos min (tidligere) arbeidsgiver. 3) Jeg bør absolutt følge de endringer som arbeidsgiver gjennomfører. Jeg har «tross alt» mistet evnen på jobb, mot min vilje/ønske, til å være i arbeid, og således få glede av de endringer som arbeidsgiver innfører.

Les mer

Forsikringsselskap krangler om invaliditetsgrad

16. sep 2022 · spørsmål

Er uføreforsikret i jobben. Ble 100 % uføretrygdet 04.2021 og søkte om erstatning. Svar1 var 43 %. Jeg klaget pga. feil bruk av invaliditetstabellen. Så kom deres svar 2 med en invaliditetsgrad på 25 % fordi de mente mine plager skyldtes en arbeidsulykke i 1980. Jeg klaget igjen, og i 3. brev sa de 38 %. Mine dokumenterte sykdommer jeg søker erstatning for er: Kreft i prostata, kneprorotese i venstre kne, sterk tinnitus, nedsatt hørsel. Operert for cyste i ryggen i 2018. Hva gjør jeg?

Les mer

Starte eget firma som ufør

06. mai 2022 · spørsmål

Kan man starte og drive eget firma når man er uføretrygdet? Er ikke snakk om å ta ut lønn selv, men investere i redskap og utstyr.

Les mer

Uføretrygd og arbeid i eget aksjeselskap

29. mar 2022 · spørsmål

Hvor mye kan man arbeide i eget aksjeselskap når man er uføretrygdet? Jeg arbeider med konsultasjoner på vegne av statsforvalter gjennom et AS. Noen ganger har jeg kapasitet til mye og andre ganger svært lite. Jeg har ikke tenkt å ta ut utbytte, men selskapet skal på sikt investere. Selskapet vil muligens leie bil som jeg kan benytte privat og i tjeneste. Dersom det er mulig vil jeg leie bilen for privat bruk.

Les mer

Kan man være aksjonær og uføretrygdet?

24. jan 2022 · spørsmål

2 av mine sønner ønsker å stifte A/S, men ønsker å inkludere meg og kona mi med 24 % hver som aksjonærer i selskapet, men både jeg og kona mi får uføretrygd. Er det noe i veien for at vi kan bli aksjonærer? Vi har ingen planer om å ta ut lønning, men heller hjelpe sønnene med å spytte inn kapital og bli eiere i firma med 24 % hver.

Les mer

Avslag på søknad om uføretrygd

23. nov 2021 · spørsmål

Jeg har vært syk i 7 år nå, har vært igjennom mye behandling, men ingenting ha hjulpet. Er i prosessen med å søke uføretrygd, men har fått avslag pga "feil" diagnose. NAV og lege sier at diagnosen ikke er innenfor rammeverket til NAV og at jeg dermed har veldig liten sjanse til å få uføretrygd. Så et liv på sosialstønad er framtiden, er det virkelig mulig å havne der, eller er det noe jeg kan gjøre?

Les mer