Uføretrygd

Innhold

Kan mine roller i ulike selskaper påvirke min rett til uføretrygd?

16. apr 2024 · spørsmål

Jeg har vært sykemeldt i en lengere periode og har etter anbefaling fra lege og NAV søkt om uføretrygd. Tidligere hadde jeg et enkeltpersonforetak som er lagt ned. I tillegg har jeg eierskap i flere ikke børsnoterte aksjeselskap hvor jeg også står oppført som daglig leder. Jeg står også oppført som daglig leder i min kones enkeltpersonforetak. Jeg har ikke fungert som daglig leder eller mottatt lønn i noen av disse under min sykdom. Kan dette påvirke min rett til uføretrygd?

Les mer

Beregning av uføretrygd

16. apr 2024 · spørsmål

Jeg ble 50% sykemeldt i august 2023 og blir høyst sannsynlig 50% ufør i løpet av høsten 2024. Vil beregningen av uførepensjonen være for årene 2019 t.o.m 2023 eller 2018 t.o.m 2022?

Les mer

Uføretrygd ved enkeltmannsforetak

08. apr 2024 · spørsmål

Jeg har en venn som kjører drosje og som nå må si opp løyver grunnet for lite kjøreoppdrag, slik at det ikke er økonomisk grunnlag til å fortsette enkeltmannsforetaket lenger. Hun har en veldig dårlig helse, fikk kreft i 2013 med varige men etter dette, samt migrene og utbrenthet. Kan hun som har enkeltmannsforetak motta uføretrygd?

Les mer

Uføretrygd og inntekt

25. mar 2024 · spørsmål

Jeg ble uføretrygdet i 2015 med 70% uføregrad. Jeg tjente den gang 365.000 kroner per år, og får da en 80% grense på ca. 292.000 kroner før jeg mister rett på uføretrygd. Blir de 292.000 kronene indeksregulert? Slik at når jeg nå er der at inntekten vil overstige den summen så mister jeg min uføretrygd, eller blir den indeksregulert slik at jeg kan tjene mer i 2024?

Les mer

Kan NAV finne på å ta uføretrygden min vekk om jeg får et greit beløp hos NPE?

22. mar 2024 · spørsmål

Venter et beløp fra NPE. (Norsk Pasientskade Erstatning.) Kan NAV finne på å ta uføretrygden min vekk om jeg får et greit beløp hos NPE? Jeg ble voldtatt et par timer maks etter innkomst på Psykiatriske avdelingen på et sykehus, og saken med erstatning for dette har dratt ut, så nå er det 4 uker maks ventetid på grunn av at de venter på dokumentene fra behandlingssted. Det skulke egentlig være ferdig behandlet i starten av februar, men sakkyndig normalt sett behandler før disse dokumenter er kommet?

Les mer

Kan lånet mitt bli slettet eller redusert etter man blir ufør?

20. mar 2024 · spørsmål

Hei Jeg er blitt 100% ufør og har stort lån. Kan lånet mitt bli slettet eller redusert, siden jeg har problemer med å betale nå p.g.a. økonomien min er kraftig redusert.?

Les mer

Kan NAV frata meg min uføretrygd dersom jeg investerer pengene jeg får i fond, aksjer og BSU?

20. mar 2024 · spørsmål

Jeg er ung ufør og har siden 2020 investert penger i fond, aksjer og BSU. 60-75% av min netto utbetaling har jeg investert i dette og lurer på om nav kan frata meg min uføretrygd dersom jeg blir for rik på dette?

Les mer

Hva skjer med uføretrygd når man endrer sivilstatus?

08. feb 2024 · spørsmål

Kan det påvirke min uføretrygd når min sivilstanden har endret seg? Eller gjelder dette bare når du har minstegrunnlag? Eller blir alle trukket 10 % av uføretrygd når man blir samboer med noen?

Les mer

Er 100% ufør og lurer på om jeg kan få noe av min gjeld slettet?

07. feb 2024 · spørsmål

Jeg er 100% uføre. har ca 600 tusen i gjeld, mye av det er gammelt. Jeg har nylig fått diagnose ADHD. Jeg har fått papirer på at jeg er lett psykisk utviklingshemming. samt noen andre diagnoser. Er det da mulig og få noe av gjelden slettet? vil det være lettere og kunne få gjeldsordning? for sånn det er nå klarer jeg ikke og håndtere gjelden.

Les mer

Bør man starte AS eller ENK som ufør?

13. des 2023 · spørsmål

Er ufør og tenker å starte ett selskap, uvisst ennå om det blir ett AS eller enkeltmannsforetak. Kommer til å være eneste ansatt og vil selge timer med skjønnhetspleie noen dager pr mnd. Jeg må ta opp lån for å kjøpe utstyr og materiale til bedriften. Hva vil lønne seg mest i min situasjon? Enkeltmannsforetak eller AS? Og vil min uføretrygd vil bli påvirket av utbyttet jeg eventuelt tar ut?

Les mer

Må man ha mer enn 40 % uføretrygd?

13. des 2023 · spørsmål

Prøver å orientere meg i en eventyrlig stor jungel, før jeg sender sammen med min lege, inn søknad om helst 40 % uføretrygd. Har fått tips om at jeg bør søke 50 % med en gang, men jeg har en relativt ny 60 %-stilling som jeg ønsker å kunne stå i. Et uoversiktlig system. Kort fortalt, 12 år gammel fikk jeg en alvorlig livstruende sykdom. Lever selvsagt med denne ved min side i dag og. Samt flere diagnoser som direkte årsak av sykdommen i bunnen. Ca 80 % av de med samme sykdom er 100 % ufør.

Les mer

Beregningsgrunnlaget for uføretrygd

21. nov 2023 · spørsmål

Jeg lurer på beregningsgrunnlaget for uføretrygd. Til meg har NAV brukt de 3 årene med beste pensjonsgivende inntekt og 66 % av dette. Jeg hadde 100 % jobb, men i deler av to av årene som var med i beregningen var jeg kun fulltidsstudent. Dette har selvsagt påvirket inntektene de to årene dette gjelder. Blir uføretrygden beregnet av faktiske inntektene jeg hadde? Kan NAV legge til grunn den inntekten jeg kunne ha hatt? hvis jeg hadde startet tidligere på det første året, samt arbeidet ut det siste året?

Les mer

Kan sykdom eller skade påvirke uføregraden? Har dette noen betydning?

07. nov 2023 · spørsmål

Jeg ble uføretrygdet i desember 2018 med grunn i en type skade/tilstand. Om man senere får annen type sykdom/skade, urelatert til den første, men som også i seg selv er grunn nok til uføretrygd. Kan dette ha noe innvirkning, økonomisk, på den uføretrygd man opprinnelig har? Eller er det slik at har fått godkjent ufør med en tilstand/sykdom har det ikke noe å si hva som kan skje senere!.

Les mer

Tjene penger på yoga som uføretrygdet

02. nov 2023 · spørsmål

Jeg får uføretrygd som følge av angst og følgeskader av dette. Jeg ønsker å holde yogakurs som ikke er fysisk et par runder i året, forventet fortjeneste rundt 20-30 000. Vil dette kunne skade uføretrygden mon, selv om jeg ikke arbeider fast eller fysisk?

Les mer

Motta økonomisk hjelp/gaver som uføretrygdet

02. okt 2023 · spørsmål

Kan man motta økonomisk hjelp av foreldre til å dekke behandlinger som ikke dekkes av staten dersom man er ufør uten at det vil påvirke trygden? Må man i så fall melde fra?

Les mer

Påvirker salg av bedrift uføretrygden?

25. aug 2023 · spørsmål

Jeg ble ufør i år. 1/3 dels eier av bedrift og har tenkt å selge meg ut. Hvilken konsekvenser får det for min uføretrygd?

Les mer

Påvirker kapitalinntekter uføretrygden?

17. jul 2023 · spørsmål

Jeg har kjøpt aksjer, eier 10% i en bedrift. Jeg er uføretrygdet. Jeg søkte på dette før jeg kjøpte aksjene, kom da opp at å eie aksjer og eventuelt utbytte ikke går ut over uføretrygden, da dette er kapitalinntekt. Solgte disse aksjene til et holdingselskap som jeg er medeier i. Så nå at man må være passiv eier og ikke aktiv. Jeg hjelper litt til i bedriften jeg har aksjer i med det lille jeg orker på pc hjemmefra som min dagsform tillater. Får ingen lønn. Er passiv i selve holdingselskapet. Er dette ulovlig?

Les mer

Ung ufør

06. jul 2023 · spørsmål

Jeg ble ufør for noen år siden. Jeg søkte om rettigheter som ung ufør, men fikk avslag. Det jeg lurer på er om jeg nå etter nesten 4 år kan søke ung ufør eller er om det for sent? Jeg var under mye press som følge av ulike årsaker da jeg fikk innvilget uføretrygden og gjorde av den grunn ikke noe mer med avslaget. Grunnen til at jeg er ufør er for jeg hadde kreft da jeg var 3 år, har hatt mange operasjoner og sliter med senskader fra dette i tillegg til ADHD og psykiske plager.

Les mer

Når trer reduksjon av uføretrygd i kraft når man blir samboer?

26. apr 2023 · spørsmål

Enslig uføretrygdet mottar 2,48G i trygd. Blir en så samboer reduseres beløpet til 2,28 ganger G i årlig utbetaling. Reduksjonen trer først i kraft etter 1 år som samboer. Hva vis man tidligere har vært samboere, fått barn og så skilt seg. Etter mange år blir man på ny samboere. Vil da reduksjonen tre i kraft fra dag 1, eller først etter 1 år?

Les mer

Rett på uføretrygd?

29. mar 2023 · spørsmål

Jeg er født i India, men ble norsk statsborger i august 2006. Jeg har aldri vært i lønnet arbeid. Min eksmann har forsørget meg unntatt når jeg var på arbeidsutprøving og ulike tiltak. Fikk beskjed om at jeg var ferdig arbeidsutprøvd i ca 2012 og måtte søke uføretrygd. Dette ble avslått grunnet at jeg ikke oppfyller medlemskap i folketrygden. Må jeg gå på sosialhjelp resten av mitt liv eller kan jeg bli medlem i folketrygden? Jeg bor alene.

Les mer