Uføretrygd

Innhold

Utbytte fra AS når man er ufør

21. okt 2021 · spørsmål

Jeg går på arbeidsavklaringspenger og muligheten er til stede for at jeg blir delvis ufør. Samtidig eier jeg bedriften jeg er ansatt i (AS), og det ser ut som det blir muligheter til å ta ut utbytte. Vil dette påvirke ytelser fra NAV?

Les mer

NAV nekter uføretrygd

22. mar 2021 · spørsmål

Jeg vert sjuke for snart 4 år siden, og no prøvde jeg å jobbe og det klarte ikkje jeg. NAV har stoppa AAP. Jeg har prøvd å jobbe, og NAV nekter meg å søke uføre.

Les mer

Drive firma når man er ufør

12. mar 2021 · spørsmål

Jeg er 100 % ufør. Lurte på om jeg kan opprette firma? Et aksjeselskap uten at det går utover min inntekt som ufør?

Les mer

Si opp jobben mens man venter på uføresøknad

04. feb 2021 · spørsmål

Hvilken konsekvens det har å si opp selv jobb (100 % stilling) mens jeg venter på at søknad om uføre ble ferdig behandlet? Og ved ev. avslag, hvilken konsekvens oppsigelsen kan ha for gjenopptak av AAP? Ev. hvilken forskrift/lov?

Les mer

Pengegaver til en med uføretrygd

03. nov 2020 · spørsmål

Jeg har en søster som er ufør. I forbindelse med at hun fyller 50 år ønsker jeg å gi henne 50 000 i gave. Er det greit eller påvirker det trygden hennes?

Les mer

Forlengelse av ung ufør

06. okt 2020 · spørsmål

Er uføretrygdet etter en bilulykke i 1988, men for et år siden fikk jeg diagnosen add/adhd. Tenkte å søke om ung ufør. Er dette vanskelig å få innvilget?

Les mer

Etterlattepensjon og uføretrygd

28. sep 2020 · spørsmål

Lurer på om etterlattepensjon og privatpensjon kan gjøre at NAV reduserer uførepensjon?

Les mer

Utleieinntekter og uføretrygd

23. sep 2020 · spørsmål

Jeg er ufør og jeg har minsteuføretrygd. Jeg har en stor enebolig, og jeg vil leie ut en del av min enebolig for å dekke utgiftene. Spørsmålet er om utleieinntekten kan påvirke uføretrygdinntekten?

Les mer

Husleieinntekter og uføretrygd

15. sep 2020 · spørsmål

Jeg er 100 % ufør og jeg leier ut en del av mitt hus. Kan NAV kan redusere uføreinntekten min?

Les mer

Får hverken AAP eller uføretrygd

04. sep 2020 · spørsmål

Jeg har vært på arbeidsavklaringspenger i fire år. Nå har min lege søkt om uføretrygd. Nav sier at jeg etter fire år må vente et år uten rett til arbeidsavklaringspenger. Jeg har også fått avslag på uføretrygd. Jeg har fra januar 2020 ikke hatt rett på arbeidsavklaringspenger og heller ikke fått uføretrygd. Jeg har vært uten inntekt og noe støtte av NAV i snart et år. Jeg sliter med faktura og livsopphold. Har jeg ikke rett på noe støtte?

Les mer

Personskade – uenighet om erstatning etter personskade

19. aug 2015 · artikkel

Skadeserstatningslovens regelverk for erstatning ved personskader er komplisert, og det kan være vanskelig å finne ut hvilke rettigheter du har hvis du har vært utsatt for en personskade. Hovedkravene for å få erstatning er at det må være et ansvarsgrunnlag, en årsakssammenheng og et økonomisk tap. Ansvarsgrunnlag betyr at noen må ha et objektivt ansvar […]
Les mer

Uførepensjon – mange får nei til uførepensjon

11. aug 2015 · artikkel

Hvis du blir alvorlig syk, kan du få sykepenger i inntil ett år og deretter arbeidsavklaringspenger i inntil tre år (men kan forlenges i ytterligere to år). Har du gjennomført AAP uten å komme tilbake i arbeid, vurderes uføreytelse. Regelverket inneholder fem hovedvilkår som må være oppfylt før du kan få uføreytelse. Det kanskje mest […]
Les mer