Uføretrygd

Innhold

Starte eget firma som ufør

06. mai 2022 · spørsmål

Kan man starte og drive eget firma når man er uføretrygdet? Er ikke snakk om å ta ut lønn selv, men investere i redskap og utstyr.

Les mer

Uføretrygd og arbeid i eget aksjeselskap

29. mar 2022 · spørsmål

Hvor mye kan man arbeide i eget aksjeselskap når man er uføretrygdet? Jeg arbeider med konsultasjoner på vegne av statsforvalter gjennom et AS. Noen ganger har jeg kapasitet til mye og andre ganger svært lite. Jeg har ikke tenkt å ta ut utbytte, men selskapet skal på sikt investere. Selskapet vil muligens leie bil som jeg kan benytte privat og i tjeneste. Dersom det er mulig vil jeg leie bilen for privat bruk.

Les mer

Kan man være aksjonær og uføretrygdet?

24. jan 2022 · spørsmål

2 av mine sønner ønsker å stifte A/S, men ønsker å inkludere meg og kona mi med 24 % hver som aksjonærer i selskapet, men både jeg og kona mi får uføretrygd. Er det noe i veien for at vi kan bli aksjonærer? Vi har ingen planer om å ta ut lønning, men heller hjelpe sønnene med å spytte inn kapital og bli eiere i firma med 24 % hver.

Les mer

Avslag på søknad om uføretrygd

23. nov 2021 · spørsmål

Jeg har vært syk i 7 år nå, har vært igjennom mye behandling, men ingenting ha hjulpet. Er i prosessen med å søke uføretrygd, men har fått avslag pga "feil" diagnose. NAV og lege sier at diagnosen ikke er innenfor rammeverket til NAV og at jeg dermed har veldig liten sjanse til å få uføretrygd. Så et liv på sosialstønad er framtiden, er det virkelig mulig å havne der, eller er det noe jeg kan gjøre?

Les mer

Utbytte fra AS når man er ufør

21. okt 2021 · spørsmål

Jeg går på arbeidsavklaringspenger og muligheten er til stede for at jeg blir delvis ufør. Samtidig eier jeg bedriften jeg er ansatt i (AS), og det ser ut som det blir muligheter til å ta ut utbytte. Vil dette påvirke ytelser fra NAV?

Les mer

NAV nekter uføretrygd

22. mar 2021 · spørsmål

Jeg vert sjuke for snart 4 år siden, og no prøvde jeg å jobbe og det klarte ikkje jeg. NAV har stoppa AAP. Jeg har prøvd å jobbe, og NAV nekter meg å søke uføre.

Les mer

Drive firma når man er ufør

12. mar 2021 · spørsmål

Jeg er 100 % ufør. Lurte på om jeg kan opprette firma? Et aksjeselskap uten at det går utover min inntekt som ufør?

Les mer

Si opp jobben mens man venter på uføresøknad

04. feb 2021 · spørsmål

Hvilken konsekvens det har å si opp selv jobb (100 % stilling) mens jeg venter på at søknad om uføre ble ferdig behandlet? Og ved ev. avslag, hvilken konsekvens oppsigelsen kan ha for gjenopptak av AAP? Ev. hvilken forskrift/lov?

Les mer

Pengegaver til en med uføretrygd

03. nov 2020 · spørsmål

Jeg har en søster som er ufør. I forbindelse med at hun fyller 50 år ønsker jeg å gi henne 50 000 i gave. Er det greit eller påvirker det trygden hennes?

Les mer

Forlengelse av ung ufør

06. okt 2020 · spørsmål

Er uføretrygdet etter en bilulykke i 1988, men for et år siden fikk jeg diagnosen add/adhd. Tenkte å søke om ung ufør. Er dette vanskelig å få innvilget?

Les mer

Personskade – uenighet om erstatning etter personskade

19. aug 2015 · artikkel

Skadeserstatningslovens regelverk for erstatning ved personskader er komplisert, og det kan være vanskelig å finne ut hvilke rettigheter du har hvis du har vært utsatt for en personskade. Hovedkravene for å få erstatning er at det må være et ansvarsgrunnlag, en årsakssammenheng og et økonomisk tap. Ansvarsgrunnlag betyr at noen må ha et objektivt ansvar […]
Les mer

Uførepensjon – mange får nei til uførepensjon

11. aug 2015 · artikkel

Hvis du blir alvorlig syk, kan du få sykepenger i inntil ett år og deretter arbeidsavklaringspenger i inntil tre år (men kan forlenges i ytterligere to år). Har du gjennomført AAP uten å komme tilbake i arbeid, vurderes uføreytelse. Regelverket inneholder fem hovedvilkår som må være oppfylt før du kan få uføreytelse. Det kanskje mest […]
Les mer