Avtale om barnebidrag

Publisert: 14.08.2023

Hvordan kan vi skrive en private avtale om barnebidrag med 50% på hver?

Svar:

Det er i ingen formkrav til avtale om barnebidrag, men det er fornuftig å gjøre avtalen skriftlig, så dere kan dokumentere hva dere har blitt enige om.

NAV har en avtalegenerator på sin nettside som man kan bruke hvis man ønsker, den finner dere her: https://www.nav.no/fyllut/nav550060/veiledning

Ellers står dere fritt til å utforme avtalen som dere selv vil. Skriv ned de punktene dere er enige om, enten det kun er en fast sum i bidrag, eller det gjelder fordeling av innkjøp, fritidsaktiviteter mv for barnet.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: