Barnebidrag

Innhold

Mistanke om at bidragsmottaker oppgir feil inntekt

17. jan 2022 · spørsmål

Jeg har mistanke om at bidragsmottaker oppgir feil inntekt. Kan en advokat hjelpe meg å avklare, eventuelt få innsyn i lønnsinntekt til bidragsmottaker, hvis NAV ikke undersøker min mistanke?

Les mer

Barnebidrag fra far 18 år etter betaling

17. des 2021 · spørsmål

NAV nekter meg hjelp til å kreve barnebidrag fra min far 18 år etter betaling. Jeg fikk vite hvem faren min var, når jeg var 15 år. Da hadde jeg ikke peiling på barnebidrag, lover og regelverk. Jeg har også dysleksi og ingen kontakt med faren min i dag.

Les mer

Far med ENK betaler ikke bidrag

03. des 2021 · spørsmål

Vedr barnebidrag og enkeltmannsforetak. Far unnlater å betale barnebidrag, og jeg har for høy inntekt for bidragsforskudd fra NAV (ca 500 000). Bidraget er satt via NAV til å være 4450 kr pr mnd. Han har tidligere hatt tvangstrekk/utlegg fra arbeidsgiver. Nå har han derimot startet enkeltmannsforetak, som tydeligvis gjør det umulig å innkreve noe? Han har ikke samvær, da barnet er 15 år og bestemmer selv. Siste utbetaling var i april 21. Hva kan jeg gjøre for å få bidraget utbetalt?

Les mer

Betaler for mye barnebidrag

01. des 2021 · spørsmål

Skilte lag med min kone for 8 år siden, hatt 50-50 samvær i 4 år. Barnemor nektet å signere kontrakt første 3 årene, dvs. at NAV fortsatte å kreve bidrag. NAV forklarte de trengte kontrakt for å endre. Har alltid betalt 50 % på ski o.l. også for å unngå konflikt, selv da bidrag skulle dekke slikt. Hun er _vesentlig_ bedre stilt enn meg økonomisk, lykkes ikke i å etablere dialog rundt bidragene og lurer derfor på om jeg juridisk kan kreve refusjon. Kan enkelt fremlegge bevis på når 50-50 startet.

Les mer

Barnebidrag til barn over 18

19. nov 2021 · spørsmål

Barn over 18 år krever barnebidrag gjennom NAV. Barnet har gått 2 år på videregående, valgte så å slutte, og ikke fullføre det tredje og siste året. Isteden har barnet meldt seg inn som privatist og skal ta denne utdanningen via NKI fjernundervisning. Finnes det noen presedens for hvorvidt fjernundervisning regnes som "vanlig"? Jfr. barneloven §68 "Om barnet etter fylte 18 år fortsetter med slik skolegang som regnes som vanlig, har det krav på pengetilskudd for den tid skolegangen varer"

Les mer

Far ønsker ny samværsavtale

12. nov 2021 · spørsmål

Min 17 åring har bodd hos meg nesten 100 % den siste tiden pga. konflikter med far tidligere. Han har fast bosted hos meg. For en måned siden har han valgt å bo litt mer hos far, men kommer til meg i helgene annen hver uke. Dette er helt ok for meg. Men far ønsker å skrive ny samværsavtale pga. barnetrygd og de skattemessige fordeler som enslig forsørger. Må vi ha ny avtale, har far krav på barnetrygd i den perioden?

Les mer

Krav på barnebidrag?

15. okt 2021 · spørsmål

Jeg og min eks har to barn sammen, på 11 og 6 år. Han tjener vesentlig mer en meg i året og jeg lurer på om jeg har krav på barnebidrag? Jeg jobber kun i en 30 % stilling og sliter med å få endene til å møtes. Han jobber offshore og tjener godt og er borte lange perioder i strekk. Vi har en 50/50 ordning på begge barna, Jeg ønsker gjerne å jobbe mer, men dette er litt vanskelig med hans arbeidstider. Jeg jobber i klesbutikk, noe som gjør at jeg jobber allerede mye helg og kvelder.

Les mer

Beregning av barnebidrag ved ny samboer

11. okt 2021 · spørsmål

Jeg har to barn, som jeg har 80% av tiden og mottar barnebidrag fra tidligere ektefelle regnet ut fra kalkulatoren på nav.no. Jeg overtok huset i skillsmisseoppgjøret. Nå har jeg fått meg en ny samboer, som skal kjøpe seg inn 50% i min bolig, som jeg nå eier 100% av. Skal beløpet hun betaler meg for sin andel regnes med i inntektsgrunnlaget ved beregning av barnebidraget? Har det noe å si om jeg benytter pengene til å betale ned en del av lånet jeg har på huset?

Les mer

Krav om barnebidrag med tidligere forlik ved dom

11. okt 2021 · spørsmål

Jeg trenger hjelp til å få vurdert om jeg har en god sak knyttet til bidrag jeg blir krevd. Vi har et forlik ved dom fra tidligere. Barnefar har fått barnetrygd. I tillegg har han også søkt om bidrag. Dette er til tross for at folkeregistrert adresse er hos meg og at rettsboka beskriver fart bosted hos meg.

Les mer

Far betaler for lite i barnebidrag og ønsker ikke avtale nytt beløp

14. sep 2021 · spørsmål

Jeg har et felles barn med tidligere samboer. Da det ble slutt ble det avtalt at barnet skulle bo fast hos meg, samvær hos far annenhver helg. Vi hadde også felles gjeld som han overtok da han kjøpte meg ut av huset. Vi ordnet en avtale på hvor mye han skulle betale i barnebidrag pr. måned, og i avtalen står det også at jeg ikke kan ta det via NAV hvis han ikke vil avtale ny privat avtale. Nå viser det seg at han betaler for lite i barnebidrag, men vil ikke avtale nytt beløp. Hva kan jeg gjøre?

Les mer

Barnebidrag – Full frihet til å avtale barnebidrag

05. aug 2015 · artikkel

Mer firkantede og sjablongmessige bidragsregler har redusert betydningen av skjønnsmessige vurderinger når bidrag fastsettes. Dermed har færre foreldre behov for rettens hjelp til å fastsette barnebidraget. Nav tilbyr en egen bidragsveileder på sine nettsider. Ved hjelp av denne kan foreldre selv regne ut både hva de har krav på i barnebidrag, og hva de må […]
Les mer