Barnebidrag

Innhold

Far betaler for lite i barnebidrag og ønsker ikke avtale nytt beløp

14. sep 2021 · spørsmål

Jeg har et felles barn med tidligere samboer. Da det ble slutt ble det avtalt at barnet skulle bo fast hos meg, samvær hos far annenhver helg. Vi hadde også felles gjeld som han overtok da han kjøpte meg ut av huset. Vi ordnet en avtale på hvor mye han skulle betale i barnebidrag pr. måned, og i avtalen står det også at jeg ikke kan ta det via NAV hvis han ikke vil avtale ny privat avtale. Nå viser det seg at han betaler for lite i barnebidrag, men vil ikke avtale nytt beløp. Hva kan jeg gjøre?

Les mer

Kan medmor frasi seg foreldreansvaret og slippe å betale barnebidrag?

06. sep 2021 · spørsmål

Dersom jeg som medmor har adoptert barna, men frasier meg foreldreansvaret - vil jeg likevel måtte betale barnebidrag?

Les mer

Ønsker farskapstest

27. aug 2021 · spørsmål

Jeg er ganske sikker på at jeg ikke er biologisk far til et barn som jeg i sin tid bekreftet farskap til, basert på en blodprøve og påstand fra mor. Spørsmål: Jeg vet jeg kan kreve DNA-test for å bevise min rett, men før jeg går rettens vei: Vil barnet kunne kreve å få pliktdelsarven hvis DNA-test viser at jeg ikke er barnets biologiske far? Vil jeg kunne få erstatning for 18 års innbetalt bidrag hvis DNA-test viser at jeg ikke er barnets far?

Les mer

Bidrag til barn over 18

04. aug 2021 · spørsmål

Kan NAV blande seg inn i en inngått privat avtale om barnebidrag mellom meg og mamma til vårt felles 6-åring barn. NAV mener å kunne fastsette "barnebidrag"/fordele både til min 18-åring som skal fullføre videregående, og den nevnte mindreårige. Jeg har barn med to forskjellige damer, men bor alene. Til opplysning, det var moren til min nåværende 18-årige sønn som søkte NAV om utvidet barnebidrag, en dag før min sønn fylte 18 år. Trodde man var ferdig med barnebidrag ved at barnet fylte18 år.

Les mer

Bidrag til barn som er adoptert bort?

04. aug 2021 · spørsmål

Jeg har et barn jeg ikke har kontakt med. Barnets mor er etablert i nytt forhold, og hun og hennes mann ønsker å gjennomføre en stefar-adopsjon. Spørsmålet mitt er da; 1. Overtar adopsjonsfar forsørgeransvaret, herunder bidragsplikt hvis forholdet mellom biologisk mor og adopsjonsfar skulle opphøre? 2. Vil jeg fortsatt måtte betale underholdsbidrag til barnet hvis adopsjonen går igjennom? 3. Vil barnet som blir adoptert har arveinteresser i de verdier jeg etterlater meg ved død?

Les mer

Kan man kreve økt barnebidrag med tilbakevirkende kraft?

20. mai 2021 · spørsmål

Når et bidrag er fastsatt av NAV (2019) på feilaktige opplysninger fra far med tanke på samværsnetter, er det da mulig å kreve nytt bidrag med tilbakevirkende kraft? Det gjelder ca. 2000 kr for lite per måned. Hvem har bevisbyrden for hva som er rett i antall netter? Hvem vil NAV tro på og hvordan sikrer de rette opplysninger?

Les mer

Må betale bidrag for barn over 18

19. apr 2021 · spørsmål

Har et spørsmål angående betaling av barnebidrag for min sønn som nå har startet på skolen igjen etter å ha droppet ut fra tidligere utdannelse, men har nå funnet ut at han vil starte på skole igjen. Han er født i 2000 og er boende hjemme hos mor. Har aldri hatt kontakt med gutten eller samvær med han. Har betalt bidrag til han var ferdig på videregående og trodde at jeg var ferdig med det nå.

Les mer

Få igjen manglende barnebidrag på skatten?

13. apr 2021 · spørsmål

Litt usikker hvor den passer. Jeg er skilt og har barna boende hos meg i 100 %. Mora betaler ikke barnebidrag på grunn av at hun ikke har penger. Kan jeg føre på skattemeldingen et trekk for manglende barnebidrag?

Les mer

Ønsker å endre avtale om barnebidrag

08. apr 2021 · spørsmål

Jeg angrer på privat avtale med far om barnebidrag og ønsker informasjon om hva jeg kan gjøre for å få det fastsatt gjennom NAV. Hva er mulighetene mine dersom det står på meglingsattesten og kan det endres?

Les mer

Må far betale barnebidrag når barnet har et annet etternavn?

08. apr 2021 · spørsmål

Barnet er 16 år og bosatt med mor. Far betaler barnebidrag hver måned. Mor har ikke foreldreansvar alene. Barn skifter etternavn, uten fars samtykke. Skal faren betale barnebidrag, når barnet har fått et annet etternavn uten fars samtykke? Faren betalte barnebidrag inntil barnet endret etternavn.

Les mer

Barnebidrag – Full frihet til å avtale barnebidrag

05. aug 2015 · artikkel

Mer firkantede og sjablongmessige bidragsregler har redusert betydningen av skjønnsmessige vurderinger når bidrag fastsettes. Dermed har færre foreldre behov for rettens hjelp til å fastsette barnebidraget. Nav tilbyr en egen bidragsveileder på sine nettsider. Ved hjelp av denne kan foreldre selv regne ut både hva de har krav på i barnebidrag, og hva de må […]
Les mer