Barnebidrag

Innhold

Barnebidrag etter at barnet er fylt 18 år

05. jul 2024 · spørsmål

Hvordan er det med barnebidrag etter at gutten min fyller 18 år? Jeg leser at han "kan" har rett til å bli forsørget videre mens han er på videregående. Det er han. Men hva akkurat betyr dette "kan" ? Har han rett eller ikke? Jeg betaler nå 3500,- hver måned til moren . Vi har privat avtale. Han bor hjemme hos moren sin. Skal jeg betale videre alene eller skal han få noe av moren også?

Les mer

Barnefar vil ikke skrive samværsavtale

04. apr 2024 · spørsmål

I romjulen gikk barnefar fra meg og sov hos kompiser, mens jeg hadde barna fullt og alt av kostnader + lån på felles hus utenom strøm. Dette gjelder ennå. Han unngår avtale om barnebidrag. Han ønsker en avtale hvor barna og jeg blir boende i huset til jeg er ferdig å studere og kan ta over lånet, men han unngår å lage denne og bruker det imot meg. Skal jeg flytte får jeg utgifter med å rydde opp rotet hans og prosjekter i huset jeg må få fikset etter han. Hvilke rettigheter har jeg?

Les mer

Eksmann har ikke betalt fastsatt barnebidrag

29. jan 2024 · spørsmål

Min kjærestes eks-mann har kun betalt 30 % av fastsatt barnebidrag (fra NAV etter klage). Han har da opparbeidet seg en gjeld på resterende. Han har nylig sluttet i jobben og nå søkt NAV om å sette ned satsen. Trolig vil han søke om å få ettergitt denne gjelden også. Vil hun kunne få hjelp av advokat til å sørge for at gjelden blir innfridd?

Les mer

Far krever for høyt barnebidrag

04. jan 2024 · spørsmål

I fjor tok sambueren min dattera våres fra barnehagen og kjørte til krisesenteret. Alt det planlagte hen i god tid i forveien med advokaten sin. Om sommeren hadde jeg 3 jobber, døgnet rundt for å beholde barnet. Retten er ikke avgjort ennå. Han holder dattera mot samvær. Jenta var født og vokst opp i et annet land. Han hadde søkt på barnebidragene fra meg. Ut av inntektene beregnet veldig høg bidragssats og jeg må tilbakebetale den også. Nå har jeg ikke jobb, inntekter, kan ikke betale.

Les mer

Kan NAV gå etter formue for å beregne bidrag?

15. des 2023 · spørsmål

Jeg er skilt og har barn med min eks, i bidragspliktig alder og bor hos henne. Jeg har en ny partner som er britisk og vi ønsker å stifte hjem sammen i UK. Jeg tenker fortsatt å betale bidrag for mitt/mine barn, men lønnen kan bli en annen i forhold til hva den er i dag. Kan NAV gå etter formue jeg har i Norge for å dekke opp tapet? Kan NAV under noen omstendigheter gå etter formue i Norge eller utlandet for å dekke inn bidrag? Eller er det kun kapitalinntekt de kan røre?

Les mer

Krav på barnebidrag etter at barnet er 18?

04. des 2023 · spørsmål

Vår felles barn fyller 18 år i feb. 2024, vi har hatt 50/50 ansvar. Eksen hadde hjerneblødning i feb 2022. Han har 3 voksne døtre. Jeg har sønnen min 100 % nå. Barnetrygd skal stoppe i feb 2024. Jeg har han annen hvert år med på ferie, men nå må han reise med meg hvert år. Jeg kommer fra Asia, derfor må jeg reise for å besøke familie og kan så klart ikke la han vare hjemme alene. Har jeg rettigheter til å få støtte penger hver måned og støtte til sønnen for ferie fra faren?

Les mer

Eks har fått samboer, endres barnebidraget?

29. nov 2023 · spørsmål

Min x har fått seg ny samboer, endrer dette noe på barnebidraget til min datter? Jeg har henne 100 % (enslig forsørger). Skal han ut med høyere bidrag siden de nå blir to i huset? Eller er det kun ved giftemål?

Les mer

Varighet på bidragsplikt

10. nov 2023 · spørsmål

Jeg (far) betaler for tiden bidrag og avdrag på bidragsgjeld på til sammen 4 900 kroner. Vedtaket gjelder fram til 31.12. 2023. Bidragsmottaker blir 20 år den 20. desember 2023. Jeg trodde at bidrag til utdanning ble avsluttet når barnet fylte 20 år, eller at det sjeldent gis. I brevet fra NAV (datert 02.10.23) står det "Hun søker om bidrag fra januar 2023." Det er oppgitt feil dato. Er dette saksbehandlingsfeil?

Les mer

Hvordan fastsette riktig barnebdrag?

02. nov 2023 · spørsmål

Har to små barn sammen med tidligere samboer (50/50). Jeg har et ordinært arbeidsforhold og mottar lønn. Hun driver eget enkeltmannsforetak som i dag. Jeg betaler i dag barnebidrag da hun kun hevder å ha begrenset overskudd fra selskapet. En del av hennes løpende husholdningskostnader kan faktureres via enkeltmannsforetaket da hun har hjemmekontor. I tillegg betaler hun ikke noe særlig skatt da overskuddet er begrenset. Hvordan skal man kunne fastslå hva den reelle inntekter hennes er?

Les mer

Far til barnet velger å stå uten skattbar inntekt for å ikke betale barnebidrag

16. okt 2023 · spørsmål

Hvilke muligheter har man når den som betaler bidrag velger å stå uten skattbar inntekt og heller leve av formue for å slippe å betale bidrag? Hvis det var bidragsmottaker og eneforsørger som sto uten skattbar inntekt men hadde formue, så ville vedkommende uansett brukt av formuen for å sørge for at barnet hadde det det trengte, så hvorfor er det lov for den som betaler bidrag å vri seg unna sitt ansvar? Kan vedkommende saksøkes for omsorgssvikt?

Les mer

Støtte til barnebidrag når man bor i utlandet

06. okt 2023 · spørsmål

Jeg har tre barn født og bor med mor (vi er ikke gift) i Brasil. Jeg, norsk og ung uføretrygdet. Barna er 8, 18 og 21 år. Jeg betaler selvfølgelig gladelig månedlig bidrag til alle. Selv om to eldste går på skole, jeg er pliktig å betale bidrag til de er 24-25 år gamle så lenge de studerer. Mitt spørsmål er som følger siden jeg betaler alt dette av egen lomme, og ikke får noen form for barnetillegg eller andre stønader til pensjonen. Finns det noe jeg kan søke så jeg kan gi litt mer til dem?

Les mer

Fars forsørgerforpliktelser

21. sep 2023 · spørsmål

Jeg og min mann flyttet fra hverandre i mai i fjor og er nå skilt. Han flyttet inn i en leilighet i mai i fjor, jeg kjøpte et hus hvor det var plass til meg og våre tre barn/ungdommer. De var da 16., 19. og 21. år. De har etter enighet bodd 100% hos meg. Han har betalt kr 5.500 i mnd i «kostpenger» ettersom de er studenter og jeg har alle kostnadene. Nå vil han ikke betale lenger ettersom vår yngste er fylt 18 år. Han har ett år igjen av videregående. Hvilke rettigheter har jeg og ungdommene?

Les mer

Avtale om barnebidrag

14. aug 2023 · spørsmål

Hvordan kan vi skrive en private avtale om barnebidrag med 50% på hver?

Les mer

Har ikke nok penger til livsopphold etter at barnebidraget er betalt

16. jun 2023 · spørsmål

Jeg og min ekskone har barna 12 og 15 år 50 % hver, den minste er registrert på min adresse og den eldste er registrert på hennes adresse. Jeg er uføretrygdet mens mor ikke jobber. Jeg må betale kr. 3100 i barnebidrag til mor. Problemet mitt er ikke å betale barnebidrag, men at jeg sitter med nesten ikke penger til livsopphold til meg og barna etter at boutgifter og strømregningen og bidraget er betalt. Har fått vite fra NAV at boutgifter ikke regnes med når beregning av barnebidrag beregnet.

Les mer

Mor nekter å betale for fritidsaktiviteter

16. jun 2023 · spørsmål

Barna har delt bosted og bor 50/50. Far betaler barnebidrag pga mors lave inntekt. Det står i foreldreavtalen at bidraget at skal blant annet dekke felleskostnader som uteklær, sko og fritidsaktiviteter. Bidraget går via NAV og NAV innkreving. Barna er med på en fritidsaktivitet hver som har et normalt utgiftsnivå. Regningene kommer til far, og mor nekter å betale. Hva kan far gjøre når han allikevel må betale fritidsaktiveter, til tross for at bidraget dekker det?

Les mer

Barnebidrag hvis man bor i utlandet

09. jun 2023 · spørsmål

Kan jeg få utbetalt barnebidrag hvis jeg bor utenfor Norge med barna mine. Eks bor i Norge nå. Jeg bor i Storbritannia, og de sa at hvis jeg ville ha barnebidrag, må jeg spørre NAV.

Les mer

Må man betale barnebidrag hvis mor flytter til utlandet med barna?

09. jun 2023 · spørsmål

Jeg har to barn. Jeg har tidligere vært i full jobb, men er nå arbeidsledig og venter på at dagpengesøknaden skal bli innvilget. Jeg betaler 10 000 i bidrag til barna. Min ekskone nekter at vi inngår privat avtale og NAV har sagt at de skal trekke bidrag fra dagpengene. Jeg er i en økonomisk krise og har ikke mulighet til å havne i gjeld. I dag fikk jeg vite at hun planlegger å ta med barna til hjemlandet hennes og ikke komme tilbake med dem. Må jeg fortsatt betale bidrag da?

Les mer

Må betale barnebidrag fordi eks nekter å undertegne avtale

02. jun 2023 · spørsmål

Ekssamboer har tatt barna til utlandet og jeg betaler han barnebidrag, han jobber ikke fordi han vil ikke, barna vil bo der fordi pappaen sier at det skal bli bedre i idretten sin, han nekter å signere samværsavtale derfor betaler jeg barnebidrag som om jeg ikke har barna i det helle tatt, men jeg reiser 2 uker hver annen måned og har barna med meg (samvær). Han bor på en leilighet vi eier sammen og betaler ikke leie til meg. Hva kan jeg gjøre for å betale mindre barnebidrag siden jeg har samvær?

Les mer

Teller samværsavtale som ikke blir fulgt?

30. mai 2023 · spørsmål

Hvis jeg og barnefar skrev under en samværsavtale for 10 år siden der det står 40/60 fordeling. Men at vi i alle år har hatt 30/70 fordeling i praksis og levd etter det. Nå vil far betale mindre i bidrag, men han burde vel egentlig betalt mer siden jeg har barnet 5 av 7 uker. Teller samværsavtalen når den aldri har blitt praktisert? Jeg mener jo at ikke den samværsavtalen ikke gjelder når den aldri er blitt brukt. Han vil betale 1000 kroner mindre i mnd, altså 2400.

Les mer

Må betale barnebidrag fordi mor jobber deltid

16. mai 2023 · spørsmål

Jeg har tre barn på 6, 8 og 10 år. Jeg og mor har hele tiden delt alt av utgifter rundt barna. Vi har fast delt bosted på alle barna. Nå har jeg fått krav om barnebidrag fordi min inntekt er større enn mor sin. Problemet her er at mor VELGER å ikke jobbe 100 % slik at hennes lønn skal bli lav nok til å kunne kreve bidrag. Er det virkelig lovlig? At jeg som jobber 100-150 % skal bli "straffet" fordi hun velger å ikke jobbe? Hun er utdannet sykepleier og har all verdens tilgang på jobb.

Les mer