Barnebidrag

Innhold

Barnebidrag etter fylte 18

28. nov 2022 · spørsmål

Barnebidrag etter fylte 18 år. Hva krever staten av personen som studerer? Kan man hoppe fra en utdanning til en annen, når utdanningen ikke er påbygg eller under samme kategori. Eks. 1. år hjelpepleier (ikke fullført), hoppet over til alternativ skole), 2. år billakkerer og 3. år lager og logistikk og fortsatt motta bidrag? Noen må hjelpe meg i denne utdanningspolitikken vi har, jeg forstår lite og NAV er ikke til hjelp for en fattig pappa, har vi ingen rettigheter?

Les mer

Far ønsker å halvere barnebidrag

28. nov 2022 · spørsmål

Har 3 barn på 12-14 og 16 år som bor fast hos meg ( mor). Far har god inntekt fra både Nordsjø og ekstra arbeid på land i friperioder. Han har betalt 12 000 kr i bidrag pr mnd frem til nå. Nå vil plutselig far bare betale halvparten i mnd fremover. Har kun samvær ett par timer enkelte helger. Hvordan kan jeg gå frem i denne saken uten å skape for mye bråk? Jeg tjener 650 000kr i året, så kan ikke kreve hjelp fra NAV slik jeg forstår det. Far har inntekt mellom 650 000-800 000 i året.

Les mer

Betaler jeg for mye i barnebidrag?

11. nov 2022 · spørsmål

Jeg har en årsinntekt på ca 650 000 og må betale 5500 kr i barnebidrag, har ikke kontakt med barnet eller barnets mor og har ikke hatt det. Hun tjener ca 450 000 i årsinntekt. Lurte på om det er normalt å ha så høy sats på et enkelt barn? Og hvis ikke, hvordan går man frem ettersom NAV ikke godtar en vanlig klage?

Les mer

Riktig å betale barnebidrag på videregående?

28. okt 2022 · spørsmål

Er det riktig å betale barnebidrag på skoleår 4? Barnet har gått vg1 og vg 2 på en studieretning, så ny vg1, og nå vg1 for tredje gang. Barnet er nå 19 år. Nav kunne sist år fortelle at det var siste år jeg måtte betale, men nå kom det krav igjen. Hvor mange ganger er det lov å bytte skolegang? Virker som jeg aldri blir ferdig å betale

Les mer

Må man betale barnebidrag hvis man ikke er oppført som far?

16. sep 2022 · spørsmål

Når man skriver under på at man ikke lenger skal stå som far (mot far sin vilje). Altså datteren (16 år) står uten far og ønsker ikke å ha han som far. Må far allikevel betale farsbidrag? Hvordan er reglene for dette? Føles urettferdig å måtte betale, når man ikke får være far/står oppført som far.

Les mer

Bidrag etter at barnet har fylt 18

12. sep 2022 · spørsmål

Bidrag etter fylt 18 år, barnet bor til sin kjæreste, kjæreste er krysset av som forsørger( vet ikke hva det betyr i praksis, men han betaler vel bokostnader osv.) Tre siste måneder ( juni-juli-aug) er det oppgitt 83 000 kr i inntekt på bidragssøker, går på skole nå. Vil hennes inntekt redusere bidraget, hvor stor prosent? Har jobbet en del tidligere i år, la oss si 120 000 totalt i år. Jeg har 85 000 pr mnd og eksen har 35 000kr, er det slik at det er kun jeg pga høyest inntekt som skal betale bidrag?

Les mer

Hvordan fastsettes barnebidrag?

31. aug 2022 · spørsmål

Når man fastsetter barnebidrag, hvordan arter det seg hvis en av partene har solgt egen bolig med gevinst? De vil da ha kapitalinntekt som ikke er skattepliktig. Vil det påvirke summen i barnebidraget?

Les mer

Barnebidrag far uten foreldreansvar

19. aug 2022 · spørsmål

Kan man fortsatt kreve barnebidrag fra far selv om han har fraskrevet seg foreldreansvaret?

Les mer

Mor samarbeider ikke om samvær

19. aug 2022 · spørsmål

Mora til mine 3 barn flyttet tilbake til dit jeg bor etter 2 år i en annen by. Hun får barnebidrag av meg. Nå bor min eldste sønn fast hos meg, men hun nekter å registrere det og vil jeg skal ha de andre to nesten hele tiden uten å gi noe av barnebidraget hun får av meg. Hun vil beholde pengene, men vil jeg skal ha barna mest mulig. Hun nekter å ha samarbeid eller skriftlig avtale for hun vet hun taper penger. Jeg kan ikke dekke en advokatregning og sitter håpløst her.

Les mer

Eksmann krever innsyn i hvordan barnebidraget brukes

12. aug 2022 · spørsmål

Min eksmann krever fullt innsyn i hva jeg bruker bidragspenger til for vår sønn på 17 år. Har han rett til å kreve dette?

Les mer

Barnebidrag – Full frihet til å avtale barnebidrag

05. aug 2015 · artikkel

Mer firkantede og sjablongmessige bidragsregler har redusert betydningen av skjønnsmessige vurderinger når bidrag fastsettes. Dermed har færre foreldre behov for rettens hjelp til å fastsette barnebidraget. Nav tilbyr en egen bidragsveileder på sine nettsider. Ved hjelp av denne kan foreldre selv regne ut både hva de har krav på i barnebidrag, og hva de må […]
Les mer