Barnebidrag

Innhold

Beregning av bidragsevnen til far

17. mar 2023 · spørsmål

Far til barna har søkt om ny vurdering av barnebidrag. Virker som NAV kun har sett på fars inntekt de tre siste månedene, og ikke tatt med at han jobber akkord inn i beregningen. Far har grei inntekt, men endte bare opp med å betale minste sats for begge barna. Han har barna 8 netter i måneden. Mor måtte tilbakebetale en del til far. Regnes overgangsstønad og barnetrygd som inntekt på mor? Hvordan klage på barnebidraget? Skal mor betale barnehage alene når far betaler så redusert i bidrag?

Les mer

Far betaler ikke barnebidrag

17. mar 2023 · spørsmål

Far betaler ikke barnebidrag, men har en inntekt på nesten 780.000,-. Han tjener også penger på oppdrag i militæret. NAV innkreving sier det ikke er mer å trekke fra lønn. Far eier i tillegg hus, og har ikke noen anmerkninger. Mistanke om utenlandsk konto og eget enkeltpersonforetak. Noe man kan gjøre med dette?

Les mer

Far sluttet å jobbe for å slippe barnebidrag

16. mar 2023 · spørsmål

Jeg er mor til to barn på 15 og 17. I 2015 har vi flyttet fra faren pga alkoholmisbruk, det ble fastsatt beløpet for barnebidraget, av dette betalte han noen mnd, så truet han med å slutte å jobbe for å ikke betale dette (Han sluttet å jobbe). Per i dag vet vi at han jobber ulovlig og tjener pengene på denne måte (svart). Dessverre det har blitt flere økonomiske konsekvenser pga dette. Er det anbefalt å anmelde dette og starte rettssak? Eller er det ingen mulighet til at barna kan få noe?

Les mer

Må betale barnebidrag selv om eksen holder barna unna

09. mar 2023 · spørsmål

Jeg har fått barnebidrag til å betale fordi barna mine bor med min ekssamboer. Han bor i Spania og er norsk, jeg er spansk og bor i Norge. Min eks har hjernevasket barna mine til å bo med han i Spania og jeg føler at jeg ikke kan gjøre noe i mot det, eller barna kommer til å hate meg alltid. Min eks nekter å signere samvær, og NAV sier at siden vi ikke har samvær, hvis jeg besøker 2 uker mine barna at jeg allikevel skal betale han barnebidrag. Kan jeg klage?

Les mer

Må betale barnebidrag til eks

09. mar 2023 · spørsmål

Jeg har fått beskjed at jeg må betale barnebidrag til min ekssamboer som ikke jobber i det helle tatt fordi han er i Spania med barna mine (jeg vil ikke, men barna vil), han sier at han har null inntekt, men han leier et rekkehus her i Norge, er dette ikke inntekt? Kan jeg klage på dette til NAV?

Les mer

Slipper man å betale barnebidrag om man driver enkeltmannsforetak?

09. mar 2023 · spørsmål

Slipper man å betale barnebidrag om man driver enkeltmannsforetak? Siden man da ikke er ansatt og tar ut lønn.

Les mer

Får ikke barnebidrag når far er i fengsel

06. mar 2023 · spørsmål

Jeg er alene med tre barn på 2 år, 4 år og 10 år. Far har ingen samvær. Jeg søkte om barnebidrag gjennom NAV september 2021, da var far i jobb. I oktober 2021 gjorde far noe ulovlig og havnet i fengsel og vil være i fengsel i flere år. Da søknaden om barnebidrag var ferdig behandlet hos NAV ble bidraget satt til 0 kr, dette fordi man ikke er bidragspliktig når man er i en institusjon. Føler at barna og jeg blir straffet økonomisk for noe han har gjort. Er dette riktig?

Les mer

Beregne bidrag av overskudd i AS

03. mar 2023 · spørsmål

Far har eget AS (eneste aksjeeier) der han har hatt sin jobb og tatt ut et minimum av lønn selv om omsetningen i eget AS er stor. Gjennom år med overskudd i selskapet vil han nå gå av med pensjon. Oppgitt inntekt vil gå ytterligere ned. Hvordan stiller grunnlag for barnebidrag seg i en slik sak?

Les mer

Far vil ha innsyn i hvordan barnebidrag brukes

08. feb 2023 · spørsmål

Barnefar skal betale barnebidrag for to barn som han har 30 % samvær med. Han mener at pengene skal bli satt inn på en egen konto som han har tilgang til for å kunne se hva pengene går til. Han mener også at han kan være med å bestemme hva pengene blir brukt til fordi det er hans penger. F.eks. pålegge meg ekstra fritidsaktiviteter, utstyr/klær som han mener de trenger hos han. Jeg mener jeg forvalter disse pengene helt selv, og at han ikke har noe han skal si så lenge barna har det de trenger.

Les mer

Beregne barnebidrag

03. feb 2023 · spørsmål

Har 2 barn som bort fast hos mor og hos meg 3 netter over 14 dagers periode. Nå bor han eldste hos meg fulltid, så jeg ville diskutere barnebidrag med moren. Hun er nå arbeidsledig som gjør at hun ikke har inntekt nok til å betale barnebidrag for han eldste å mitt bidrag for han yngste øker veldig pga hennes lave inntekt. Når eldstemann skal tilbake til mor så sier kalkulatoren jeg skal betale mye mer en i dag. Skal bidrag beregnes ut fra inntekt fra NAV eller hva hun faktisk kan tjene?

Les mer

Hvem eier barnets klær?

26. jan 2023 · spørsmål

Spør som stemor. Vi har ungen annenhver helg og betaler barnebidrag. Mor mener vi ikke får ta med hennes klær fra barnehagen under henting (må ha med eget skift), og heller ikke får med medisiner (sier vi skal hente ut nytt på apotek) da alt dette står på mor. Jeg mener dette er ungen sine eiendeler. Føler dette vil bli påvirkning for ungen å måtte skifte i barnehage fordi det er "mammas ting".

Les mer

Usikker på om far er registrert med foreldreansvar

23. jan 2023 · spørsmål

Er far til en gutt på 7 år. Jeg har han noen dager i uka og overnatting iblant. Men jeg har lurt på om jeg ikke er oppført som far da jeg ikke får krav om barnebidrag. Men har ikke gjort noe med det da jeg ikke har fått noe barnebidrags krav/regning. Og hun har byttet etternavn uten min godkjennelse og prøver å bytte skole. Får kun brev om det på Altinn. Og har ikke skrevet under på noe papir som det, hun fikk meg til å skrive under på et papir som sa det var slutt mellom oss bare. Forstår ikke.

Les mer

Regne ut barnebidrag

19. des 2022 · spørsmål

Har spørsmål om skattefrie inntekter fra utleie skal inkluderes i utregnings-underlaget for barnebidrag. Min eks-kone og jeg har benyttet tall fra offentlige tilgjengelige skattelister for underlag til bruk i NAV bidragskalkulator. Hun er i nytt forhold i ny bolig med utleid utleieenhet, som jeg har ikke innsyn i inntektene fra. Jeg mener at hennes andel av disse leieinntektene må legges til hennes inntekt, noe hun bestrider da de er skattefrie fordi arealet er 50% av totalt bruksareal.

Les mer

Barnebidrag etter fylte 18

28. nov 2022 · spørsmål

Barnebidrag etter fylte 18 år. Hva krever staten av personen som studerer? Kan man hoppe fra en utdanning til en annen, når utdanningen ikke er påbygg eller under samme kategori. Eks. 1. år hjelpepleier (ikke fullført), hoppet over til alternativ skole), 2. år billakkerer og 3. år lager og logistikk og fortsatt motta bidrag? Noen må hjelpe meg i denne utdanningspolitikken vi har, jeg forstår lite og NAV er ikke til hjelp for en fattig pappa, har vi ingen rettigheter?

Les mer

Far ønsker å halvere barnebidrag

28. nov 2022 · spørsmål

Har 3 barn på 12-14 og 16 år som bor fast hos meg ( mor). Far har god inntekt fra både Nordsjø og ekstra arbeid på land i friperioder. Han har betalt 12 000 kr i bidrag pr mnd frem til nå. Nå vil plutselig far bare betale halvparten i mnd fremover. Har kun samvær ett par timer enkelte helger. Hvordan kan jeg gå frem i denne saken uten å skape for mye bråk? Jeg tjener 650 000kr i året, så kan ikke kreve hjelp fra NAV slik jeg forstår det. Far har inntekt mellom 650 000-800 000 i året.

Les mer

Betaler jeg for mye i barnebidrag?

11. nov 2022 · spørsmål

Jeg har en årsinntekt på ca 650 000 og må betale 5500 kr i barnebidrag, har ikke kontakt med barnet eller barnets mor og har ikke hatt det. Hun tjener ca 450 000 i årsinntekt. Lurte på om det er normalt å ha så høy sats på et enkelt barn? Og hvis ikke, hvordan går man frem ettersom NAV ikke godtar en vanlig klage?

Les mer

Riktig å betale barnebidrag på videregående?

28. okt 2022 · spørsmål

Er det riktig å betale barnebidrag på skoleår 4? Barnet har gått vg1 og vg 2 på en studieretning, så ny vg1, og nå vg1 for tredje gang. Barnet er nå 19 år. Nav kunne sist år fortelle at det var siste år jeg måtte betale, men nå kom det krav igjen. Hvor mange ganger er det lov å bytte skolegang? Virker som jeg aldri blir ferdig å betale

Les mer

Må man betale barnebidrag hvis man ikke er oppført som far?

16. sep 2022 · spørsmål

Når man skriver under på at man ikke lenger skal stå som far (mot far sin vilje). Altså datteren (16 år) står uten far og ønsker ikke å ha han som far. Må far allikevel betale farsbidrag? Hvordan er reglene for dette? Føles urettferdig å måtte betale, når man ikke får være far/står oppført som far.

Les mer

Bidrag etter at barnet har fylt 18

12. sep 2022 · spørsmål

Bidrag etter fylt 18 år, barnet bor til sin kjæreste, kjæreste er krysset av som forsørger( vet ikke hva det betyr i praksis, men han betaler vel bokostnader osv.) Tre siste måneder ( juni-juli-aug) er det oppgitt 83 000 kr i inntekt på bidragssøker, går på skole nå. Vil hennes inntekt redusere bidraget, hvor stor prosent? Har jobbet en del tidligere i år, la oss si 120 000 totalt i år. Jeg har 85 000 pr mnd og eksen har 35 000kr, er det slik at det er kun jeg pga høyest inntekt som skal betale bidrag?

Les mer

Hvordan fastsettes barnebidrag?

31. aug 2022 · spørsmål

Når man fastsetter barnebidrag, hvordan arter det seg hvis en av partene har solgt egen bolig med gevinst? De vil da ha kapitalinntekt som ikke er skattepliktig. Vil det påvirke summen i barnebidraget?

Les mer