Barnebidrag

Innhold

Må man betale barnebidrag i skoleferie for myndig barn?

13. jun 2022 · spørsmål

Min datter blir 19 år snart og er under utdanning. Ferdig med 1 år på videregående nå. Jeg har betalt bidrag for hele skoleåret, da hun søkte om bidrag under utdannelse. Har privat avtale. Det jeg lurer på er om jeg må betale bidrag i de mnd hun har sommerferie? Vet jo ikke om hun blir å gå videre neste år. Hun bor ikke i samme kommune som meg.

Les mer

Må far betale bidrag når farskap blir erklært etter barn er myndig?

13. jun 2022 · spørsmål

Må far betale bidrag når farskap blir erklært etter barn er myndig?

Les mer

Barnebidrag til lærling

13. mai 2022 · spørsmål

Jeg har en sønn som pr definisjon bor 100 % hos mor. Han ble 18 år i januar 2022, og blir ferdig med 2. år på tømrerlinjen juni 2022. Slik jeg forstår det, betaler man bidrag ut videregående skole (19 år), men, hvordan blir ved yrkesfag ? Han skal ha lærlingeplass de to neste årene, dvs fra august 2022. - Er det likevel fullt bidrag til tross for at han da har noe inntekt ? Hva er eventuelt normalt, å betale bidrag begge årene han er i lære ? Hva dersom han ikke skulle få lærlingeplass?

Les mer

Må betale barnebidrag for myndig barn

29. apr 2022 · spørsmål

Ene barnet mitt er 18 år og lærling. Eg mottok den 25.08.21 en søknad fra mor om å fortsette barnebidraget da barnet bor hjemme. Eg klagde til NAV gjennom NAV sine sider og på telefon mange ganger at mor ikkje kan motta bidrag når barnet er over 18, eg fekk kvittering på at beskjeder er mottatt og svar at barnet har signert. 30.03.22 fekk eg avgjørelsen der innholdet i søknaden er endret til barnets navn og all tekst er forandret. Barnets inntekt på 168 220 og bor hos mor, eg må betale 8500/mnd.

Les mer

Mener eksmann må betale mer i barnebidrag

29. mar 2022 · spørsmål

Jeg lurte på om eksmannen min må betale mer barnebidrag til meg etter at han har arvet penger og hytter etter hans far døde? Nå har han ny jobb, tjener mer enn forrige jobb. Han mener at han tjener mye mindre nå og prøver å få meg til å skrive under en privat avtale om kr 4550 per mnd. Jeg mener at han burde betale mer bidrag fordi han har mer inntekt, arv og gjeldsfri og eier flere biler. Han har ikke alltid datteren vår når han skal ha samvær, og han bruker min barnefrihelg. Hva gjør jeg?

Les mer

Far krever bidrag til barnets regulering

29. mar 2022 · spørsmål

Barna har fast bosted hos far, samvær hos meg. Jeg betaler ikke bidrag fordi jeg har for liten inntekt. Han tjener bra. Nå forlanger far at jeg skal være med på å betale tannregulering. Har han rett til å kreve det?

Les mer

Mener barnebidraget er beregnet feil

11. mar 2022 · spørsmål

Min mann tapte i 2020 en stygg barnefordelingssak etter en masse styr og samværssabotasje fra BM. Far gikk til sak, men alt ble snudd opp ned og mor vant hele omsorgen (opprinnelig delt). Min mann ble etter dette syk med PTSD og vi solgte huset. Siden har han vært uten jobb. Jeg tror bidraget er beregnet ut fra inntekt FØR han ble syk. Kan dette stemme? Hva kan vi gjøre? Jeg tjener relativt godt og forsørger oss og vårt felles barn. Han får ytelse fra NAV, men de tar 50 % av denne i bidrag.

Les mer

Barnefar har betalt for lite bidrag

08. feb 2022 · spørsmål

Min datter har bodd hos meg 100 % de to siste årene. Hun blir 18 år i slutten av februar. Vi hadde en muntlig avtale som han nå ikke vedkjenner seg. Han har betalt et lite beløp per mnd. (2000 kr.) til nå. Hvis jeg bruker NAV sin bidragskalkulator, så skjønner jeg at han har lurt meg trill rundt. Han tjener over en mill. per år, og skal ifølge utregningene på NAV sine ha betalt 7500 kr. per mnd. i bidrag. Er dette noe jeg kan få krevet tilbakebetalt?

Les mer

Mistanke om at bidragsmottaker oppgir feil inntekt

17. jan 2022 · spørsmål

Jeg har mistanke om at bidragsmottaker oppgir feil inntekt. Kan en advokat hjelpe meg å avklare, eventuelt få innsyn i lønnsinntekt til bidragsmottaker, hvis NAV ikke undersøker min mistanke?

Les mer

Barnebidrag fra far 18 år etter betaling

17. des 2021 · spørsmål

NAV nekter meg hjelp til å kreve barnebidrag fra min far 18 år etter betaling. Jeg fikk vite hvem faren min var, når jeg var 15 år. Da hadde jeg ikke peiling på barnebidrag, lover og regelverk. Jeg har også dysleksi og ingen kontakt med faren min i dag.

Les mer

Barnebidrag – Full frihet til å avtale barnebidrag

05. aug 2015 · artikkel

Mer firkantede og sjablongmessige bidragsregler har redusert betydningen av skjønnsmessige vurderinger når bidrag fastsettes. Dermed har færre foreldre behov for rettens hjelp til å fastsette barnebidraget. Nav tilbyr en egen bidragsveileder på sine nettsider. Ved hjelp av denne kan foreldre selv regne ut både hva de har krav på i barnebidrag, og hva de må […]
Les mer