Barnebidrag til lærling

Publisert: 13.05.2022

Jeg har en sønn som pr definisjon bor 100 % hos mor. Han ble 18 år i januar 2022, og blir ferdig med 2. år på tømrerlinjen juni 2022. Slik jeg forstår det, betaler man bidrag ut videregående skole (19 år), men, hvordan blir ved yrkesfag ? Han skal ha lærlingeplass de to neste årene, dvs fra august 2022. - Er det likevel fullt bidrag til tross for at han da har noe inntekt ? Hva er eventuelt normalt, å betale bidrag begge årene han er i lære ? Hva dersom han ikke skulle få lærlingeplass?

Svar:

Reglene for bidrag er slik at dersom barnet fortsetter med vanlig skolegang etter at det har fylt 18 år, kan NAV fastsette bidrag på samme grunnlag som for yngre barn. Som «vanlig skolegang» regnes skolegang i videregående skole eller tilsvarende. Å være lærling går også under "vanlig skolegang". Dersom barnet har inntekt over kr. 171 000,- i året vil barnet ikke ha krav på barnebidrag.

De konkrete beregningene må NAV svare deg på, de har også en veiledningstjeneste på sine nettsider, om du har generelle spørsmål om bidrag.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: