Barnefar har betalt for lite bidrag

Publisert: 08.02.2022

Min datter har bodd hos meg 100 % de to siste årene. Hun blir 18 år i slutten av februar. Vi hadde en muntlig avtale som han nå ikke vedkjenner seg. Han har betalt et lite beløp per mnd. (2000 kr.) til nå. Hvis jeg bruker NAV sin bidragskalkulator, så skjønner jeg at han har lurt meg trill rundt. Han tjener over en mill. per år, og skal ifølge utregningene på NAV sine ha betalt 7500 kr. per mnd. i bidrag. Er dette noe jeg kan få krevet tilbakebetalt?

Svar:

Det er i utgangspunktet avtalefrihet på barnebidrag, slik at det skal en del til å få endret bidraget bakover i tid, så lenge dere har hatt og praktisert en avtale om barnebidrag.

Det er hjemmel i barneloven for å kreve fastsatt barnebidrag bakover i tid. Man kan kreve fastsettelse for inntil tre år bakover i tid, men skal det kreves for mer tid enn et år tilbake i tid er det et vilkår om at man har en særlig grunn til at kravet er sent fremsatt. Terskelen for dette er forholdsvis høy.

Også for barn over 18 år kan foreldre pålegges bidragsplikt, så lenge barnet går på videregående skole. Det kan derfor være fornuftig å ta en prat med NAV og undersøke muligheten for å kreve endring av bidraget bakover i tid, samt å fastsette korrekt bidrag for den gjenværende tiden.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: