Beboer i sameie betaler ikke fellesutgifter

Publisert: 16.03.2023
Emneord: ,

Lite sameie, uten regnskapsplikt hvor regnskap /innkreving av fellesutgifter blir foretatt av kasserer. Problem: Gjentatte purringer overfor beboer har ikke medført at beboer betaler fellesutgifter. Det er over en periode på 6 mnd, dvs mars er den 7. måneden. Fellesutgiftene er lave, kr 1200,- pr måned. Hva gjør vi ?

Svar:

Dere bør sende en skriftlig betalingsoppfordring hvor dere skriver hva kravet knytter seg til og hvor mye det er snakk om. Videre må dere angi at "Du gis med dette fjorten dagers frist til å betale eller komme med eventuelle innsigelser mot kravet. Unnlatt betaling kan påføre deg ytterligere kostnader og medføre rettslig inndriving." (hvis dette ikke allerede er varslet i deres "purringer"). Hvis beboer kommer med innsigelser må saken sendes til behandling i forliksrådet. Dersom han/hun bare ikke betaler kan dere sende utleggsbegjæring til namsmannen. Mer info om dette kan dere finne her https://www.politiet.no/tjenester/namsmann-og-forliksrad/

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: