Sameie

Innhold

Hva skal søster betale for hytta?

06. mai 2022 · spørsmål

Vi er tre som eier en hytte eiendom sammen, far, datter og svigersønn. Har og en datter bosatt i Bergen. Det ble betalt kr. 950 000,- for hytten i 2004 og det ble utført mindre forandringer på hytten. Så i året 2013 ble gjort en større ombygging som kostet kr. 800 000,- som ble delt på oss 3. Nå skal skal far trekke seg som medeier av hytten og skal overlate sin del til den ene datteren og hun skal betale ut sin søster i Bergen. Hvor mye skal hun betale til sin søster?

Les mer

Krever carport enstemmig vedtak i sameie?

21. apr 2022 · spørsmål

Sameiet vårt har med 2/3 vedtatt å bygge carporter på parkeringsplasser som i utgangspunktet er fellesareal. Krever ikke eierseksjonsloven &51 enstemmighet?

Les mer

Hvem kan oppløse et sameie?

05. apr 2022 · spørsmål

Jeg er oppi en ganske kjip situasjon for tiden og trenger hjelp med finne ut hva som er rett og feil. Vi er 3 arvinger av en leilighet. Alle 3 bor i den, eier like mye. 2 av oss har dårlig råd, og hadde neppe fått lån hvis vi må kjøpe ene ut når den personen vil flytte. I arveloven står det ingenting om at kun 1 arving kan bestemme at leiligheten skal selges. Men hvis man da ikke har råd til å kjøpe ene ut. Kan personen da virkelig tvinge oss andre til å selge leiligheten?

Les mer

Selge garasjeandel

24. mar 2022 · spørsmål

Eg bur i eit sameie bestående av 4 leiligheter. Det er ein dobbel garasje som tilhører 2 av boenhetene. Eg eier den eine delen, men ønsker å selge min andel til ein av de andre som bur i sameiet. Hvordan går eg fram for å få gjort dette på riktig måte med tanke på kontrakt, overføring av penger, tinglysing (må det tinglyses?) og eventuelle endringer i grunnboka? Trenger eg godkjenning fra de andre i sameiet for å kunne selge?

Les mer

Ønsker å få huset skrevet over på seg selv

25. nov 2021 · spørsmål

Hvordan gå fram for å få huset skrevet over på kun meg når medeier ikke samarbeider hverken økonomisk eller praktisk. Han reiste til utlandet for 3,5 år siden. Huset må refinansieres, men dette er umulig ettersom det må signeres fra begge. Har bedt han om å skrive over på meg, han sier ja, men det skjer ikke. Kartverket krever signatur og to vitner. Vi har 3 barn, men han betaler ingenting til de heller. Ser jo for meg en skilsmisse, som sagt alene med 3 barn, et med ekstra hjelpebehov. Har lite tid.

Les mer

Fordeling av utgifter til asfaltering i sameie

19. nov 2021 · spørsmål

Jeg bor i ett rekkehus som jeg eier. Veien og litt utearealer er sameie. Nå vil naboene asfaltere veien. Dette vil koste ca 100 000 kr. Vi er seks stykk som bor alene i husene våre, resten er gift. Det har kommet ønsker om at prisen på asfaltering blir fordelt på hver husstand. Altså: vi som er alene må betale det samme for asfaltering som de som er to stykk i sine hus og har to inntekter. Mitt spørsmål er: Kan jeg kreve at regningen på asfaltering skal deles på alle de voksne som er eiere av husene?

Les mer

Tvangsoppløsning av et sameie

03. nov 2021 · spørsmål

I forbindelse med tvangsoppløsning av et sameie, der sameierne eier 1/3 hver, må jeg som eier av 1/3, innbetale hele salgssummen dersom jeg trer inn i høyeste bud (påberoper meg fortrinnsrett/forkjøpsrett). Kan dette stemme? Om en eiendom går for 3 millioner, vil man måtte fremskaffe et finansieringsbevis på- og innbetale 3 millioner + omkostninger. Dette selv om man selv eier 1/3 av dette, 1/3 av salgssum minus meglerhonorar. Hva om du kan få finansiert 2 millioner, men ikke 3 millioner?

Les mer

Selge halvdel av hytte

01. okt 2021 · spørsmål

Jeg eier halvdel av en hytte. Skal selge min halvpart til takst til noen i familien. Innbo er ikke med i takst. Sameiet har en felleskonto med noe innestående. Har jeg ved salg krav på noe for innbo og krav på halvparten av innestående på konto på salgstidspunktet? Det eksisterer ingen avtale som sier noe om disse tingene.

Les mer

Sameie vil bygge elbilladere

25. mai 2021 · spørsmål

Hei, Jeg eier et rekkehus (seksjonert) i et sameie. Sameie planlegger å etablere ladepunkt til elbil, og vil montere 2 ladere på min yttervegg. Denne veggen har et smalt vindu ca. midt på veggen. Spørsmålet mitt er, har sameiet rett til å gjøre dette uten mitt samtykke? De mener ytterveggen tilhører fellesareal og kan derfor utføre dette.

Les mer

Kan styret i et sameie bestemme regnskapsførers lønn?

19. mai 2021 · spørsmål

Kan styret i et sameie på 12 selveierleiligheter alene uten årsmøtets flertall bestemme lønn/godtgjørelse til regnskapsfører? Ekstern regnskapsfører ble brukt. I våre vedtekter står det at styrets leder er forretningsfører.

Les mer

Separasjon – kompliserende regler ved separasjon

12. aug 2015 · artikkel

Ifølge ekteskapsloven har ektefeller felleseie, med mindre de har avtalt særeie, eller en av dem har mottatt arv eller gave der giveren har bestemt særeie. Ektefeller som har felleseie, og ikke har andre verdier enn dem som er skapt i løpet av forholdet, deler nettoverdiene likt. Det vil si at de deler verdier fratrukket gjeld. […]
Les mer

Samboere – «lovløse» tilstander for samboere

05. aug 2015 · artikkel

Advokater som arbeider med familierett, opplever ofte at samboere tror at de likestilles med ektefeller når de har vært registrerte samboere i to år eller mer. Det er en misforståelse. Lovverket likestiller ikke samboere med ektefeller.   Husstandsfellesskapsloven fra 1991 er det nærmeste Norge kommer en samboerlov. Denne loven gir samboere et visst vern ved […]
Les mer