Sameie

Innhold

Er vedtak i sameie gyldig?

25. jan 2023 · spørsmål

Vi bor i selveierleilighet fra 2020 i en kommune hvor det er valgfritt å installere måler for vannforbruk. Eierseksjonssameiet har 213 seksjoner. Styret ønsket at det skulle installeres vannmålere i alle eierseksjonene i sameiet. Styret kalte inn til ekstraordinært årsmøte hvor det ble vedtatt vedtektsendring som pålegger vannmålere i hver enhet med 2/3 flertall. Måler vil være fordelaktig for enkelte, og enkelte ikke. Er vedtaket (pålegg) gyldig, eller krever et slikt vedtak enighet?

Les mer

Får ikke nok informasjon om sameie til å selge bolig

16. jan 2023 · spørsmål

Jeg vil å selge min del av huset (horisontaldelt sameie). Vi med naboen skulle opprette en felleskonto, men ble aldri enig om det, så vi sparer hver for seg. Nå trenger informasjon fra han om hvor mye han har på sitt konto, samt informasjon om forsikring (den står på hans navn og jeg får ikke tilgang. Jeg fortsetter å betale det samme som i fjor). Han nekter å gi meg dette som megler må ha for å kunne selge hus. Jeg har en advokat allerede 2 år, men uten hell. Hva er mine muligheter?

Les mer

Medeier vil selge seg ut av seilbåt med kort frist

16. jan 2023 · spørsmål

Kjøpte seilbåt i fjor. Inngikk kontrakt på at båten ble delt på daværende eier og meg, så vi begge stod med "en" part hver. Min part var 47 500, og han hadde tilsvarende. Avtalen gjaldt at vi delte kostnadene på to, havneleie etc. Plutselig ville han selge seg ut av båten, eller selge den som helhet. Dette fikk jeg en uke frist på. Jeg må nå stå for kostnadene ut året, og en plutselig påkostning i å betale hans part. Til info så er båten solgt til forrige eier for 40 000. Har jeg noe å si her?

Les mer

Ekskjæreste vil kjøpe felles leilighet

16. jan 2023 · spørsmål

Jeg kjøpte bolig med ekskjæresten min (for ca. 5 år siden). Det var kun hun som hadde egenkapital ca. 1 / 4 prosent av kjøpesummen. Vi begge står registrert som likestilt sameiere (50/50) og betaler like boliglån Jeg har aldri bodd i leiligheten og det er kun hun som har bodd i boligen med sine to store voksne barn fra tidligere ekteskap. Vi har aldri skrevet samboerkontrakt. Jeg ønsker å selge leiligheten, men hun vil kjøpe meg ut til verdivurderingspris fra megleren. Er dette riktig?

Les mer

Overføre halvparten av fritidsbolig til søster

14. nov 2022 · spørsmål

Eier et fritidshus sammen med min søster. Dette var gave fra våre foreldre for noen år tilbake, et hus som har vært i familien i flere generasjoner, som vi alle er svært glade i. Nå ønsker jeg og gi/overføre min søster min eierandel (50 %). Hennes familie med 3 snart voksne barn er de rette eierne i fremtiden. Mine barn (voksne) har ikke de rette forutsetningene for å kunne ta vare på dette huset, som trenger konstant vedlikehold. Jeg ønsker heller 2 uker bruksrett i året. Kan jeg bare overføre?

Les mer

Hva skal søster betale for hytta?

06. mai 2022 · spørsmål

Vi er tre som eier en hytte eiendom sammen, far, datter og svigersønn. Har og en datter bosatt i Bergen. Det ble betalt kr. 950 000,- for hytten i 2004 og det ble utført mindre forandringer på hytten. Så i året 2013 ble gjort en større ombygging som kostet kr. 800 000,- som ble delt på oss 3. Nå skal skal far trekke seg som medeier av hytten og skal overlate sin del til den ene datteren og hun skal betale ut sin søster i Bergen. Hvor mye skal hun betale til sin søster?

Les mer

Krever carport enstemmig vedtak i sameie?

21. apr 2022 · spørsmål

Sameiet vårt har med 2/3 vedtatt å bygge carporter på parkeringsplasser som i utgangspunktet er fellesareal. Krever ikke eierseksjonsloven &51 enstemmighet?

Les mer

Hvem kan oppløse et sameie?

05. apr 2022 · spørsmål

Jeg er oppi en ganske kjip situasjon for tiden og trenger hjelp med finne ut hva som er rett og feil. Vi er 3 arvinger av en leilighet. Alle 3 bor i den, eier like mye. 2 av oss har dårlig råd, og hadde neppe fått lån hvis vi må kjøpe ene ut når den personen vil flytte. I arveloven står det ingenting om at kun 1 arving kan bestemme at leiligheten skal selges. Men hvis man da ikke har råd til å kjøpe ene ut. Kan personen da virkelig tvinge oss andre til å selge leiligheten?

Les mer

Selge garasjeandel

24. mar 2022 · spørsmål

Eg bur i eit sameie bestående av 4 leiligheter. Det er ein dobbel garasje som tilhører 2 av boenhetene. Eg eier den eine delen, men ønsker å selge min andel til ein av de andre som bur i sameiet. Hvordan går eg fram for å få gjort dette på riktig måte med tanke på kontrakt, overføring av penger, tinglysing (må det tinglyses?) og eventuelle endringer i grunnboka? Trenger eg godkjenning fra de andre i sameiet for å kunne selge?

Les mer

Ønsker å få huset skrevet over på seg selv

25. nov 2021 · spørsmål

Hvordan gå fram for å få huset skrevet over på kun meg når medeier ikke samarbeider hverken økonomisk eller praktisk. Han reiste til utlandet for 3,5 år siden. Huset må refinansieres, men dette er umulig ettersom det må signeres fra begge. Har bedt han om å skrive over på meg, han sier ja, men det skjer ikke. Kartverket krever signatur og to vitner. Vi har 3 barn, men han betaler ingenting til de heller. Ser jo for meg en skilsmisse, som sagt alene med 3 barn, et med ekstra hjelpebehov. Har lite tid.

Les mer

Separasjon – kompliserende regler ved separasjon

12. aug 2015 · artikkel

Ifølge ekteskapsloven har ektefeller felleseie, med mindre de har avtalt særeie, eller en av dem har mottatt arv eller gave der giveren har bestemt særeie. Ektefeller som har felleseie, og ikke har andre verdier enn dem som er skapt i løpet av forholdet, deler nettoverdiene likt. Det vil si at de deler verdier fratrukket gjeld. […]
Les mer

Samboere – «lovløse» tilstander for samboere

05. aug 2015 · artikkel

Advokater som arbeider med familierett, opplever ofte at samboere tror at de likestilles med ektefeller når de har vært registrerte samboere i to år eller mer. Det er en misforståelse. Lovverket likestiller ikke samboere med ektefeller.   Husstandsfellesskapsloven fra 1991 er det nærmeste Norge kommer en samboerlov. Denne loven gir samboere et visst vern ved […]
Les mer