Sameie

Innhold

Forkjøpsrett på tomannsbolig?

14. sep 2023 · spørsmål

Jeg eier ideell halvpart av en tomannsbolig. Det foreligger seksjoneringsvedtak fra kommunen, men dette er ikke tinglyst ennå (i påvente av oppmåling av tilleggsdel i grunn).

1. Er boligen fortsatt å anse som useksjonert sameie inntil tinglysing?

2. Eier av andre halvpart ønsker å selge sin del. Har jeg forkjøpsrett?

3. Er hen pliktig til å informere meg før boligen legges ut for salg?

4. Må hen også ha godkjenning fra meg for å selge? Spørsmålene gjelder ev. salg før tinglyst seksjonering.

Les mer

Ønsker å selge andel av hytte pga alzheimer

14. jun 2023 · spørsmål

Min mann eier en hytte sammen med sine to sønner. Hyttens verdi er 1800 000. Han har 700 000 i lån på hytten, og sønnene har godkjent lånet, og står da som kausjonister. Nå har mannen min fått en Alzheimerdiagnose. Av praktiske årsaker, tror jeg dette blir den siste sommeren vi bruker hytten. Han betaler ganske mye pr mnd på lånet, og han vil ikke fortsette å betale når vi ikke lengre kan bruke hytten. Kan han kreve å selge hytten for å innfri lånet?

Les mer

Kan kona selge bilen ved separasjon?

05. mai 2023 · spørsmål

Vi kjøpte en bil med felles lån. Kona har hatt ansvaret for å betale lånet. Hun disponerte. Jeg betalte inn til hennes konto, for å dekke utgiftene. Vi er separert. Hun mener hun eier bilen, og vil bytte den inn i en ny bil. Jeg står oppført i gjeldsregisteret som eier. Kan hun uten videre bytte den inn i ny bil uten mitt samtykke? Lånet er underskrevet av begge.

Les mer

Kan sameiet ha regler som går på tvers av loven?

18. apr 2023 · spørsmål

Jeg har en eierseksjon i et sameiet og har et spørsmål i forbindelse med skifte av takvinduer i seksjonen. Sameiet har laget egne vedtekter som går på tvers av det som er beskrevet i lov om eierseksjoner https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-65. Det jeg lurer på er om et sameiet har anledning til å lage lokale vedtekter som regulerer ansvar om feks bytte av dører, vinduer og sluk som går på tvers av det som står beskrevet i lov?

Les mer

Kastet ut av leilighet på dagen på feil grunnlag

18. apr 2023 · spørsmål

Kan en bli kastet ut av egenkjøpt borettslagsleilighet på dagen, med et kvarter til å pakke med seg det mest nødvendige en trenger? Grunnen er at styret ved formannen 2 ganger har stjålet post i fra min postkasse, sendt fra namsmannen, og sittet på disse private brevene helt til jeg har fått mulighet til å løse/handle pga posten fra namsmannen blir åpnet og lest av styret/formannen først og så levert eller hengt på ytterdøren min. Det er ikke noe økonomiske mislighold, kun oppspinn og mange løgner.

Les mer

Rett til å sitte i sameiestyre?

24. mar 2023 · spørsmål

Min samboer er død. Med tinglyst testament og samboerkontrakt har jeg nå borett så lenge jeg bebor leiligheten mot at jeg skal betale alle løpende utgifter. Med fullmakt fra min samboer, er jeg leder for sameiestyret. Arvingene vil ikke gi meg fullmakt til videre representasjon i sameiet. De bor på en annen kant av landet. Har jeg som beboer uten eierandel noen forpliktelser/rettigheter overfor sameiet? Det er 4 leiligheter i sameiet og vi lurer på om 3 kan ta avgjørelser angående ytre vedlikehold.

Les mer

Mindretall i samtale nekter å betale for lamper

22. mar 2023 · spørsmål

Vi bor i et sameie (10 seksjoner), her har vi skiftet lamper på fasade med stemmene 9 for, og 1 imot. Den personen som stemte imot nekter å betale egenandelen på lampene som vi andre har måttet, og det er siste dråpen. Kan jeg som styreleder begynne med purregebyr og så sende denne saken til inkasso? Kontekst: Er lamper på et sameie,.

Les mer

Kan et sameie får fri rettshjelp?

16. mar 2023 · spørsmål

Er det bare enkeltindivider som kan motta fri rettshjelp, eller kan også ulike organisasjoner motta dette? F. eks et boligsameie.

Les mer

Beboer i sameie betaler ikke fellesutgifter

16. mar 2023 · spørsmål

Lite sameie, uten regnskapsplikt hvor regnskap /innkreving av fellesutgifter blir foretatt av kasserer. Problem: Gjentatte purringer overfor beboer har ikke medført at beboer betaler fellesutgifter. Det er over en periode på 6 mnd, dvs mars er den 7. måneden. Fellesutgiftene er lave, kr 1200,- pr måned. Hva gjør vi ?

Les mer

Kan styret endre et årsmøtevedtak i sameie?

28. feb 2023 · spørsmål

Er medeier i et boligsameie. Det er diskusjon om hvem skal få tillatelse til å installere varmepumpe. Hvordan skal man forstå "Lov om eierseksjoner" ? § 40 fastslår at årsmøtet er øverste myndighet i sameiet. § 58 sier noe om styrets beslutnings-myndighet som kan virke forvirrende. Våre vedtekter har samme ordlyd som loven § 58. Styreleder mener styret har rett til å utvide/endre et tidligere årsmøtevedtak, som er fattet med simpelt flertall. Dette kan da ikke være riktig?

Les mer

Er vedtak i sameie gyldig?

25. jan 2023 · spørsmål

Vi bor i selveierleilighet fra 2020 i en kommune hvor det er valgfritt å installere måler for vannforbruk. Eierseksjonssameiet har 213 seksjoner. Styret ønsket at det skulle installeres vannmålere i alle eierseksjonene i sameiet. Styret kalte inn til ekstraordinært årsmøte hvor det ble vedtatt vedtektsendring som pålegger vannmålere i hver enhet med 2/3 flertall. Måler vil være fordelaktig for enkelte, og enkelte ikke. Er vedtaket (pålegg) gyldig, eller krever et slikt vedtak enighet?

Les mer

Får ikke nok informasjon om sameie til å selge bolig

16. jan 2023 · spørsmål

Jeg vil å selge min del av huset (horisontaldelt sameie). Vi med naboen skulle opprette en felleskonto, men ble aldri enig om det, så vi sparer hver for seg. Nå trenger informasjon fra han om hvor mye han har på sitt konto, samt informasjon om forsikring (den står på hans navn og jeg får ikke tilgang. Jeg fortsetter å betale det samme som i fjor). Han nekter å gi meg dette som megler må ha for å kunne selge hus. Jeg har en advokat allerede 2 år, men uten hell. Hva er mine muligheter?

Les mer

Medeier vil selge seg ut av seilbåt med kort frist

16. jan 2023 · spørsmål

Kjøpte seilbåt i fjor. Inngikk kontrakt på at båten ble delt på daværende eier og meg, så vi begge stod med "en" part hver. Min part var 47 500, og han hadde tilsvarende. Avtalen gjaldt at vi delte kostnadene på to, havneleie etc. Plutselig ville han selge seg ut av båten, eller selge den som helhet. Dette fikk jeg en uke frist på. Jeg må nå stå for kostnadene ut året, og en plutselig påkostning i å betale hans part. Til info så er båten solgt til forrige eier for 40 000. Har jeg noe å si her?

Les mer

Ekskjæreste vil kjøpe felles leilighet

16. jan 2023 · spørsmål

Jeg kjøpte bolig med ekskjæresten min (for ca. 5 år siden). Det var kun hun som hadde egenkapital ca. 1 / 4 prosent av kjøpesummen. Vi begge står registrert som likestilt sameiere (50/50) og betaler like boliglån Jeg har aldri bodd i leiligheten og det er kun hun som har bodd i boligen med sine to store voksne barn fra tidligere ekteskap. Vi har aldri skrevet samboerkontrakt. Jeg ønsker å selge leiligheten, men hun vil kjøpe meg ut til verdivurderingspris fra megleren. Er dette riktig?

Les mer

Overføre halvparten av fritidsbolig til søster

14. nov 2022 · spørsmål

Eier et fritidshus sammen med min søster. Dette var gave fra våre foreldre for noen år tilbake, et hus som har vært i familien i flere generasjoner, som vi alle er svært glade i. Nå ønsker jeg og gi/overføre min søster min eierandel (50 %). Hennes familie med 3 snart voksne barn er de rette eierne i fremtiden. Mine barn (voksne) har ikke de rette forutsetningene for å kunne ta vare på dette huset, som trenger konstant vedlikehold. Jeg ønsker heller 2 uker bruksrett i året. Kan jeg bare overføre?

Les mer

Hva skal søster betale for hytta?

06. mai 2022 · spørsmål

Vi er tre som eier en hytte eiendom sammen, far, datter og svigersønn. Har og en datter bosatt i Bergen. Det ble betalt kr. 950 000,- for hytten i 2004 og det ble utført mindre forandringer på hytten. Så i året 2013 ble gjort en større ombygging som kostet kr. 800 000,- som ble delt på oss 3. Nå skal skal far trekke seg som medeier av hytten og skal overlate sin del til den ene datteren og hun skal betale ut sin søster i Bergen. Hvor mye skal hun betale til sin søster?

Les mer

Krever carport enstemmig vedtak i sameie?

21. apr 2022 · spørsmål

Sameiet vårt har med 2/3 vedtatt å bygge carporter på parkeringsplasser som i utgangspunktet er fellesareal. Krever ikke eierseksjonsloven &51 enstemmighet?

Les mer

Hvem kan oppløse et sameie?

05. apr 2022 · spørsmål

Jeg er oppi en ganske kjip situasjon for tiden og trenger hjelp med finne ut hva som er rett og feil. Vi er 3 arvinger av en leilighet. Alle 3 bor i den, eier like mye. 2 av oss har dårlig råd, og hadde neppe fått lån hvis vi må kjøpe ene ut når den personen vil flytte. I arveloven står det ingenting om at kun 1 arving kan bestemme at leiligheten skal selges. Men hvis man da ikke har råd til å kjøpe ene ut. Kan personen da virkelig tvinge oss andre til å selge leiligheten?

Les mer

Selge garasjeandel

24. mar 2022 · spørsmål

Eg bur i eit sameie bestående av 4 leiligheter. Det er ein dobbel garasje som tilhører 2 av boenhetene. Eg eier den eine delen, men ønsker å selge min andel til ein av de andre som bur i sameiet. Hvordan går eg fram for å få gjort dette på riktig måte med tanke på kontrakt, overføring av penger, tinglysing (må det tinglyses?) og eventuelle endringer i grunnboka? Trenger eg godkjenning fra de andre i sameiet for å kunne selge?

Les mer

Ønsker å få huset skrevet over på seg selv

25. nov 2021 · spørsmål

Hvordan gå fram for å få huset skrevet over på kun meg når medeier ikke samarbeider hverken økonomisk eller praktisk. Han reiste til utlandet for 3,5 år siden. Huset må refinansieres, men dette er umulig ettersom det må signeres fra begge. Har bedt han om å skrive over på meg, han sier ja, men det skjer ikke. Kartverket krever signatur og to vitner. Vi har 3 barn, men han betaler ingenting til de heller. Ser jo for meg en skilsmisse, som sagt alene med 3 barn, et med ekstra hjelpebehov. Har lite tid.

Les mer