Beregne barnebidrag

Publisert: 03.02.2023

Har 2 barn som bort fast hos mor og hos meg 3 netter over 14 dagers periode. Nå bor han eldste hos meg fulltid, så jeg ville diskutere barnebidrag med moren. Hun er nå arbeidsledig som gjør at hun ikke har inntekt nok til å betale barnebidrag for han eldste å mitt bidrag for han yngste øker veldig pga hennes lave inntekt. Når eldstemann skal tilbake til mor så sier kalkulatoren jeg skal betale mye mer en i dag. Skal bidrag beregnes ut fra inntekt fra NAV eller hva hun faktisk kan tjene?

Svar:

NAV kan skjønnsmessig fastsette inntekten til mor, dersom det ikke foreligger en rimelig grunn til inntektsreduksjonen hennes. Hvis hun selv er ansvarlig for at hun har fått redusert inntekten kraftig, så kan NAV vurdere hva som ville vært rimelig inntekt for henne å ha, og benytte den verdien ved fastsettelse av barnebidraget du skal betale. Dette er en konkret vurdering som gjøres basert på dokumentasjon i saken, og jeg vil anbefale deg å kontakte NAV om dette.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: