Beregne barnebidrag

Publisert: 19.06.2020

Jeg skal inngå avtale om bidrag med barnas far, hvor jeg skal ha de 100 %. I huset har jeg hybel med skattefri fortjeneste. Skal dette regnes med i min inntekt?

Svar:

Leieinntekter du mottar ved utleie av hybelen i huset ditt regnes som kapitalinntekt. Positiv netto kapitalinntekt som overstiger kr 10 000,- per år skal regnes med i inntekten. Det betyr at dersom du mottar mer en kr. 10 000 i leie i løpet av et inntektsår, så skal leieinntektene medregnes i din inntekt ved beregningen av underholdsbidrag (barnebidrag).

Med vennlig hilsen, advokat Nina Oskarsson

Del denne artikkelen: