Beregne bidrag av overskudd i AS

Publisert: 03.03.2023

Far har eget AS (eneste aksjeeier) der han har hatt sin jobb og tatt ut et minimum av lønn selv om omsetningen i eget AS er stor. Gjennom år med overskudd i selskapet vil han nå gå av med pensjon. Oppgitt inntekt vil gå ytterligere ned. Hvordan stiller grunnlag for barnebidrag seg i en slik sak?

Svar:

Fastsettelse av bidrag er en konkret vurdering basert på både foreldrenes økonomiske situasjon og omfang av samvær med barna.

Ved fastsettelse av bidragsevne er det verdt å merke seg at det ikke kun er lønnsinntekter som legges til grunn ved vurderingen av bidragsevne, men også positive netto kapitalinntekter over 10 000 kroner, for skal eksempel aksjeutbytte telle med i beregningsgrunnlaget.

Dersom han velger å gå ned i inntekt, er det også mulig for NAV å skjønnsfastsette inntekten hans. Inntekten fastsettes etter skjønn dersom en forelder er uten inntekt, eller inntekten er vesentlig lavere enn det vedkommende ut fra utdanning og evner burde kunne oppnå, uten at det gis en rimelig grunn til dette.

Dersom du er usikker på om bidraget blir korrekt fremover, kan du kreve at det blir fastsatt av NAV, slik at de kan ta alle disse faktorene med i beregningen.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: