Beregne utbetaling av sykepenger ved provisjon

Publisert: 20.10.2023
Emneord: ,

Har en sykmeldt arbeidstaker som jobber kun på provisjonslønn. I arbeidsavtalen står det at vi dekker lønn over 6G. Når arbeidstaker er sykmeldt 100% så er dette greit da det er snittet av de tre siste måneder som skal utbetales. Spørsmålet mitt er da, hva og hvordan utbetaler man når arbeidstaker er 50% sykmeldt og 50% i jobb? Provisjonsgrunnlaget utgjør lønn på mer enn snittet som er regnet ut. Hva skal utbetales da?

Svar:

Jeg legger til grunn at det er en feilskrift i spørsmålet: "...vi dekker lønn over 6G", og at det du mener er: "...vi dekker sykepenger av lønn over 6 G". Det er like kurant å beregne og utbetale 50% som 100% . Sykepenger utbetales/beregnes av sykepengegrunnlaget. Hvis den ansatte er berettiget til høyere provisjon enn sykepengegrunnlaget etter sitt arbeide i 50% stilling, så vil den ansatte selvfølgelig ha krav på det som overskyter sykepengegrunnlaget også. Men det som arbeidsgiver skal betale i sykepenger utgjør kun 50% av sykepengegrunnlaget. Overskytende provisjon utbetales som lønn. Den ansatte skal altså ha utbetalt sykepenger av 50% av sykepengegrunnlaget. I tillegg skal den ansatte ha utbetalt den provisjon som overstiger 50% av sykepengegrunnlaget.
Nå er det slik at fastsetting av sykepengegrunnlaget for provisjonsavlønnet ansatt, kan være en utfordring og kan være skjønnsmessig. Det er derfor også en mulighet for at den ansatte har fått fastsatt et for lavt sykepengegrunnlag, slik at det kan kreves forhøyet av den ansatte. Men det endrer ikke på prinsippet om at det er sykepengegrunnlaget som setter rammen for utbetalt sykelønn samt at den ansatte vil ha krav på den provisjon som overstiger sykepengegrunnlaget. Dette er i henhold til arbeidsavtalen og den rettighet som arbeidstaker har og den forpliktelse som hviler på arbeidsgiver til å utbetale avtalt lønn/provisjon.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: