Sykepenger

Innhold

Rettigheter ved yrkesskade som enkeltpersonforetak

22. nov 2021 · spørsmål

I flere år har jeg hatt sesongjobb som turistguide i en noe risikoutsatt aktivitet, alltid uten kontrakt, hvilke rettigheter har man da i forhold til sykepenger og yrkesskade? Ved å sende faktura i stedet for å motta lønn, hvem er da ansvarlig for yrkesskadeforsikringen? Jobben går ofte i flere uker uten fridager og er litt «flytende» fra morgen til kveld uten at det føres timer, hvilke arbeidstidsbestemmelser gjelder her? Har man noen rettigheter hvis muntlig avtale om jobb neste sesong brytes?

Les mer

Får hverken sykepenger eller AAP

19. nov 2021 · spørsmål

Jeg har grunnet panikkangst, revmatoid artritt, fibromyalgi og psoriasis artritt gått sykemeldt av og på og er over på AAP. Under sykemeldingsperioden har min arbeidsgiver betalt meg fullt ut, de har nå mottatt brev fra NAV om at jeg er på AAP, men det stemmer ikke, mine meldekort er ikke aktive, AAP søknad er ikke fullført og jeg sitter nå uten støtte. Er dette lov? Får jo noe hjelp av sosialen men dette dekker jo ikke huslån, billån o.l

Les mer

Skal arbeidsgiver eller fylkeskommunen betale sykelønn?

28. sep 2021 · spørsmål

Jeg jobber som frisør på provisjonslønn tilknyttet til tariffavtale. Jeg har også et verv i fylkeskommunen. Jeg er med i prøvenemnda og får dekket tapt arbeidsfortjeneste med lønn for sensurering pr. kandidat når jeg deltar på dette. Jeg tar fri eller permisjon fra min jobb for å kunne være med på svenneprøver i oppdrag fra fylket. Siste prøven måtte jeg melde avbud da jeg ble rammet av sykdom og karantenetid pga covid.19 test.

Da er spørsmålet hvem skal dekke sykelønn?

Les mer

Skal bonuser regnes med i sykepengegrunnlaget?

26. aug 2021 · spørsmål

Jeg har en fast jobb som selger, vært ansatt i over 10 år. Har en fast lønn og en garantiprovisjon. Jeg har blitt sykemeldt over en periode. Ser at jeg ikke har fått garantiprovisjonen men kun fastlønn. Arbeidsgiver betaler lønn under sykefraværet. Er det slik at garantiprovisjonen bortfaller ved sykemelding?

Les mer

Får ikke sykepenger for tilbakedatert sykemelding

31. mai 2021 · spørsmål

Har jeg rett til sykepenger hvis jeg har sendt min sykemelding 27 dager etter at jeg var syk? Jeg var syk fra 15. april - 30. april og jeg gav beskjed til arbeidsgiveren muntlig og skriftlig. Da min lønn kom 25. mai så jeg at jeg ikke har fått sykepenger. Arbeidsgiver sa at jeg har ikke rett til sykepenger pga. tilbakedatert sykemelding. Men jeg har kontaktet min lege og har nå fått godkjent sykemelding for den perioden. Men arbeidsgiver nekter å gi meg sykepenger. Hva skal jeg gjøre?

Les mer

Starte AS i sykemeldingsperiode

12. feb 2021 · spørsmål

Jeg er sykemeldt fra min 100 % jobb. Har et enkeltmannsforetak i dag som jeg ønsker å gjøre om til AS. Da jeg om min kompanjong ønsker å starte sammen. Kan jeg starte AS mens jeg er sykemeldt uten at Nav kan ta sykepengene mine? Kommer jo mest sannsynlig ikke til å tjene noe det første året. Kan eventuelt min kompanjong ta seg av inntekter og jeg bare er medeier? Eller må hun stå som eier og jeg heller komme inn når jeg har sagt opp min jobb og ferdig med sykemelding.?

Les mer

Beregning av sykepenger for vikar

22. jan 2021 · spørsmål

Jeg er vikar på en sykehjem, ble smittet av covid-19 etter å ha jobbet direkte med smitten, var sykemeldt ca. 2 måneder. Jeg fikk utbetalt for 3 dager som jeg stod oppført på, før jeg gikk i sykemelding. Jeg har forståelse for at arbeidsgiver må gjennomsnittsberegne lønn for sykemeldingsperioden, slik at jeg får lønn for perioden selv om jeg ikke hadde flere avtalte vakter i de første 16 dager. Eller?

Les mer

Arbeidsgiver stiller spørsmålstegn ved sykemelding

18. des 2020 · spørsmål

Jeg har en del fravær fra jobb på enkeltdager pga kronisk sykdom, derav er arbeidsgiver fritatt for arbeidsgiveransvar. Mine arbeidsoppgaver blir ikke overtatt av andre, så jeg må ta igjen jobben på andre dager. Denne tiden får jeg utbetalt som timelønn. Det er nå stilt spørsmål om jeg har krav på sykelønn siden jeg har overtid på andre dager.

Les mer

Får ikke sykepenger som nyansatt

24. aug 2020 · spørsmål

Vart ansatt i mars på et hotell. Men pga corona vart det ikke noe før 30. juni. Da hadde arbeidsgiver fått til at jeg skulle jobbe på tiltak, altså at NAV skulle dekke 40 % av lønnsutgiftene pga coronaen. Men så vært æ sjuk og blei sykemeldt etter 9 dager pga betennelser i kroppen. Og nå får jeg ikkje sykepenger fra arbeidsgiver, kun vanlig lønn for 9 dager! Hvem skal da betale resten? Dæm meine at æ ikkje har krav på fra dæm at di skal betale di første 16 dagene!

Les mer

Sykepenger etter oppsigelse

24. aug 2020 · spørsmål

Har sagt opp jobben med siste virkedag i september. Jeg er nå sykemeldt pga brukket arm, og kan ikke utføre jobben. Om jeg er sykemeldt lenger en september, vil jeg fortsette å motta sykepenger, selv om arbeidsforholdet er avsluttet?

Les mer