Sykepenger

Innhold

Kan arbeidsgiver trekke lønnstillegg ved sykemelding?

29. apr 2024 · spørsmål

Er sjukmeldt i privat omsorgstiltak der eg er fast tilsett i heil stilling i såkalla medleverturnus. Ordinær turnus er heildøgnsvakter inkl helg/høgtider som utgjer eit fast tillegg på lønn kvar mnd, ca. 5000,-. Har fått melding fra arbeidsgjever at dette tillegget blir trekt ved sjukefravær/sjukmelding. Er dette lovleg? Er det da NAV som skal kompensere for dette?

Les mer

Beregning av sykepenger

19. apr 2024 · spørsmål

Jeg har til vanlig en 100 prosent stilling innen helsevesenet. Søkte 50% permisjon i 6 mnd uten lønn. Det ser nå ut til at jeg muligens blir sykemeldt fra min 50% pga. en mulig operasjon litt frem i tid. Jeg lurer på følgende: Hvis jeg fortsatt er sykemeldt, når jeg egentlig skal begynne å jobbe 100% igjen, får jeg da sykepenger for full stilling? Jeg går rett i ferie 1.juli. Eller må jeg jobbe i noen uker, før jeg har krav på 100 prosent sykepenger?

Les mer

Kan arbeidsgiver trekke tillegg ved sykemelding?

16. apr 2024 · spørsmål

Jobber i eit privat omsorgstiltak med medleverturnus som har ordinære vakter også i høgtider. Skulle til rett jobbe påskehelga, men vart sjukmeldt i perioden og ser no at arbeidsgjevar har trekt mine tillegg. Har eg ikkje krav på dette når sjukmelding treffer på høgtid? Jobber i privat sektor og ser at det er mange ulike regler fra det kommunale, men arbeidsmiljølova skal vel vere lik?

Les mer

Sykemeldt under prøveperiode

19. feb 2024 · spørsmål

Jeg er sykemeldt under prøveperioden. Har avtalt slutt på arbeidsforhold med arbeidsgiver. Har mottatt sykepenger fra arbeidsgiver og NAV. Hva skjer med fortsettelsen? Kan jeg fortsatt forvente sykepenger fra NAV siden jeg står uten arbeidsgiver?

Les mer

Kan jeg jobbe selv om jeg er 100% sykmeldt

07. feb 2024 · spørsmål

Jeg er nettopp blitt 100% sykemeldt. Kan jeg jobbe noen timer nå og da etter avtale med arbeidsgiver? Arbeidsgiver har vel 16 dager der han betaler hele min lønn uansett. Vil det være forskjell på å jobbe litt disse 16 dagene kontra etter de 16 dagene? Hvordan raporteres dette inn, slik at dette blir rett i forhold til lønn/sykepenger?

Les mer

Beregne utbetaling av sykepenger ved provisjon

20. okt 2023 · spørsmål

Har en sykmeldt arbeidstaker som jobber kun på provisjonslønn. I arbeidsavtalen står det at vi dekker lønn over 6G. Når arbeidstaker er sykmeldt 100% så er dette greit da det er snittet av de tre siste måneder som skal utbetales. Spørsmålet mitt er da, hva og hvordan utbetaler man når arbeidstaker er 50% sykmeldt og 50% i jobb? Provisjonsgrunnlaget utgjør lønn på mer enn snittet som er regnet ut. Hva skal utbetales da?

Les mer

Sykepenger

20. okt 2023 · spørsmål

Jeg har vært sykmeldt siden august. NAV trenger opplysninger om inntekt fra arbeidsgiver, men arbeidsgiver vil ikke sende dokumenter til NAV. NAV kan derfor ikke behandle saken og utbetale sykpenger. Jeg har tatt kontakt med jobben, men de svarer ikke.

Les mer

Rett på sykepenger etter å ha bodd i utlandet

28. aug 2023 · spørsmål

Jeg er norsk statsborger, men har bodd og arbeidet 10 år i et annet europeisk land. Jeg var i den perioden ikke medlem av norsk folketrygd. Har nå flyttet tilbake og fått fast jobb her. Har jeg rett på sykepenger om jeg blir syk, eller må det gå en viss tid?

Les mer

Får ikke 100 % sykepengegrunnlag fra NAV

20. apr 2023 · spørsmål

Har i 16 år hatt 2 jobber. 1 100 % og en deltidsstilling som brannmann 25,4 % stilling. Er sykemeldt fra hovedarbeidsgiver 100 % men ikke fra brann. Tjener 720 000,- i 100 % stilling som jeg er pr.dd sykemeldt i. Som brannmann tjener jeg i snitt pr.år 209 000,-. Sykepenger blir utbetalt fra NAV og ikke forskuttert fra arbeidsgiver. Saken er at NAV beregner 77,42 % av min samlete inntekt av sykepengegrunnlaget fra arbeidsgiver som jeg tjener 720 000,-. Er dette rett?

Les mer

Får ikke betalt for sykedager

08. jun 2022 · spørsmål

Har arbeidsgiver lov å kutter/fjerner mine vakter/timer når jeg er sykmeldt? Jeg ser at arbeidsgiver har fjernet mine vakter slik at jeg ikke får betalt for de dagene jeg skal egentlig være på jobb av de første 16 kalender dager(arbeidsgiverperioden) I kontrakten står det 100 % faststilling. Dette er ikke første gang jeg opplever at arbeidsgiver fjerner mine vakter pga av jeg er syk/sykmeldt. I fjor var jeg syk pga covid-19. Tok meg egenmelding (3 dager). Jeg fikk ikke betalt da heller.

Les mer

Rett til sykepenger i stilling uten fast arbeidstid

25. mai 2022 · spørsmål

Har man rett på sykepenger, dersom man er ansatt i en stilling der arbeidstiden og arbeidsmengden ikke er fastsatt (lønn etter hvor mange timer man jobber) i tillegg til at man selv bestemmer når og hvor mye/lenge man vil jobbe?

Les mer

Beregning av sykepenger

14. feb 2022 · spørsmål

Jeg er tilkallingsvikar i et bemanningsbyrå, og ble ansatt i november. Jeg hadde da kr 166 i timelønn. Jeg leverte dokumentasjon på erfaring, og fikk en ny timelønn på kr 194. For hvert oppdrag signerer jeg en ny kontrakt. I februar-januar har jeg et langtidsoppdrag med timelønn kr 194. Jeg ble sykemeldt 6 dager. Da har arbeidsgiver oppført timelønn kr 71. Er dette riktig? Hvordan skal sykepengene beregnes? Jeg var syk noen dager i desember også, uten rett til sykepenger. Er disse dagene med i beregningen?

Les mer

Yrkesskade som turistguide

26. jan 2022 · spørsmål

I flere år har jeg hatt sesongjobb som turistguide i en noe risikoutsatt aktivitet, alltid uten kontrakt, hvilke rettigheter har man da i forhold til sykepenger og yrkesskade? Ved å sende faktura i stedet for å motta lønn, hvem er da ansvarlig for yrkesskadeforsikringen? Jobben går ofte i flere uker uten fridager og er litt «flytende» fra morgen til kveld uten at det føres timer, hvilke arbeidstidsbestemmelser gjelder her? Har man noen rettigheter hvis muntlig avtale om jobb neste sesong brytes?

Les mer