Beregning av uføretrygd

Publisert: 16.04.2024
Emneord: ,

Jeg ble 50% sykemeldt i august 2023 og blir høyst sannsynlig 50% ufør i løpet av høsten 2024. Vil beregningen av uførepensjonen være for årene 2019 t.o.m 2023 eller 2018 t.o.m 2022?

Svar:

Folketrygdloven § 12-11.Grunnlaget for beregning av uføretrygd
Uføretrygd beregnes på grunnlag av pensjonsgivende inntekt, se § 3-15, i de fem siste kalenderårene før uføretidspunktet, se § 12-8. Gjennomsnittlig inntekt i de tre beste inntektsårene legges til grunn.
Ut over dette er det en rekke spesialbestemmelser som behandles videre i bestemmelsen.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: