Beregningsgrunnlaget for uføretrygd

Publisert: 21.11.2023
Emneord: ,

Jeg lurer på beregningsgrunnlaget for uføretrygd. Til meg har NAV brukt de 3 årene med beste pensjonsgivende inntekt og 66 % av dette. Jeg hadde 100 % jobb, men i deler av to av årene som var med i beregningen var jeg kun fulltidsstudent. Dette har selvsagt påvirket inntektene de to årene dette gjelder. Blir uføretrygden beregnet av faktiske inntektene jeg hadde? Kan NAV legge til grunn den inntekten jeg kunne ha hatt? hvis jeg hadde startet tidligere på det første året, samt arbeidet ut det siste året?

Svar:

Uføretrygden beregnes av gjennomsnittet av de tre beste inntektsårene dine i løpet av de siste 5 årene. Altså ingen "fiktiv" eller "tenkt" inntekt.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: