Bidrag etter at barnet har fylt 18

Publisert: 12.09.2022

Bidrag etter fylt 18 år, barnet bor til sin kjæreste, kjæreste er krysset av som forsørger( vet ikke hva det betyr i praksis, men han betaler vel bokostnader osv.) Tre siste måneder ( juni-juli-aug) er det oppgitt 83 000 kr i inntekt på bidragssøker, går på skole nå. Vil hennes inntekt redusere bidraget, hvor stor prosent? Har jobbet en del tidligere i år, la oss si 120 000 totalt i år. Jeg har 85 000 pr mnd og eksen har 35 000kr, er det slik at det er kun jeg pga høyest inntekt som skal betale bidrag?

Svar:

Det er vanskelig å svare konkret på hvor mye dere skal betale i bidrag ut fra de opplysningene du gir. Jeg vil anbefale dere å kontakte NAV som kan svare dere direkte på dette spørsmålet.
Barn som går i videregående opplæring har krav på bidrag også etter fylte 18 år.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: