Bytte etternavn

Publisert: 29.12.2023
Emneord:

19 åring som indentifiserer seg som trans. Født i England, bodd i Norge i 18 år. Er både norsk og engelsk statsborger. Vil bytte navn, men ønsket etternavn er brukt av noen få andre i Norge. Har ikke et eksiterende lovlig forhold til navnet og har forstått at det er vanskelig å bytte til et navn brukt av færre enn 200 mennesker i Norge. Hvis jeg bytter navn i England, kan jeg da ta med dokumentene og ny engelsk ID tilbake til Norge og slik bytte navn her?

Svar:

Ser hos SSB at det kun er fem personer som har det etternavnet i Norge, - man kan evt. kontakte de fem for å spørre om de samtykker, ref. de norske reglene om beskyttede etternavn.

Alternativt: for mer informasjon om registrering av navneendring i utlandet, se f.eks her, under punktet "jeg har skiftet navn i utlandet.

Hva må jeg gjøre?" : https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/endre/navn/

Der står det: "Er du norsk statsborger må du legge ved dokumentasjon fra myndighetene i ditt bostedsland som viser ditt nye navn.

Er du utenlandsk statsborger, bosatt i Norge, må du legge ved dokumentasjon fra myndighetene i ditt statsborgerland."

Med vennlig hilsen, advokat Katharina Vig Lunde

Del denne artikkelen: