Gjenlevende ektefelle deler ut store verdier fra boet

Publisert: 18.06.2024
Emneord: ,

Hvor kan jeg kreve skifte av uskiftebo? Vedkommende har delt ut penger til 2 av 6 som står i sin del av testamentet. I tillegg har 8 som ikke står i testamentet fått penger. Avdødes side har ikke fått en krone. Det ligger både testament og uskifte hos tingretten. Hvem skal ta seg av avdødes ønsker og rettigheter? Det er delt ut mer enn 50% av boet i pengegaver. Det er kun penger i boet.

Svar:

Du kan ikke nødvendigvis kreve skifte av uskifteboet. Men om det er delt ut forskudd på arv, har de andre arvingene rett til å kreve tilsvarende utbetalt til seg. Videre kan det kreves omstøtelse av gaver som gis bort fra uskifteboet, dersom de er så store at de står i misforhold til boets verdi (typisk +/- 20 %). Det kan også være en mulighet å kreve skifte dersom gjenlevende ektefelle klanderverdig forringer og misbruker boets midler. Dette må tas opp direkte med den som sitter i uskifte. Tingretten kan ikke gjøre noe med dette. Eventuelt må man gå til rettsak, om man ikke kommer til enighet. Merk at det er frister for å ta ut stevning, så du bør få dette mer konkret vurdert av advokat.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: