Definisjon av arbeid i forbindelse med permisjon

Publisert: 09.12.2022

Prøver å finne definisjonen på arbeid i denne sammenhengen. a) Lov om folketrygd § 14-13. Generelle vilkår for farens uttak av foreldrepenger. Faren kan ta ut foreldrepenger bare dersom moren etter fødselen eller omsorgsovertakelsen a) går ut i arbeid, b) tar offentlig godkjent utdanning på heltid, c) tar offentlig godkjent utdanning i kombinasjon med arbeid som i sum gir heltid, spørsmål ulønnet arbeid, frivillighetsarbeid, arbeidstaker, selvstendig arbeidsgiver?

Svar:

Definisjonen på arbeidstaker i folketrygdloven finner du i lovens § 1-8: "Med arbeidstaker menes i denne loven enhver som arbeider i en annens tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse."

Frivillig arbeid og ulønnet arbeid vil falle utenfor denne bestemmelsen. Om du er selvstendig næringsdrivende vil du nok anses som arbeidstaker, men hvilket krav som stilles til dokumentasjon for dette er nok NAV nærmere til å svare på i detalj.

Jeg vil anbefale deg å kontakte NAV, som har veiledningsplikt, og som kan svare deg mer konkret ut fra din konkrete situasjon.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: