Deltidsjobb når man er i permisjon

Publisert: 19.04.2022
Emneord: ,

Jeg er i utdanningspermisjon fra lærerjobben min for et toårig masterstudie. Har fått innvilget to år ulønnet permisjon av arbeidsgiver. Kan jeg ha en liten deltidsjobb ved siden av studiene som er en annen jobb enn den jeg er i permisjon fra. Hva er reglene rundt dette?

Svar:

Når du har permisjon, er du fortsatt underlagt arbeidsavtalen du har inngått. Din anledning til å ta annet arbeide vil være behandlet eller underforstått i den avtalen. Du må altså ta dette spørsmålet opp med din arbeidsgiver for å komme til en enighet om dette før du kan påta deg slikt arbeide. Permisjonsavtalen og dens underliggende forutsetninger, kan også regulere eller kaste lys over en forhåndsavtalt løsning.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: