Eks nekter å utbetale økonomisk kompensasjon

Publisert: 12.02.2024

Vi har fordelt innbo og løsøre. Min eks har beholdt mesteparten og vi er enige i en økonomisk kompensasjon. Han holder nå tilbake deler av utbetalingen. Hva kan jeg gjøre? Frist for fordeling og betaling var 1. okt 2023, men vi var enige i å bruke lenger tid grunnet praktiske hensyn. En advokat har foreslått dagsmulkt. Vi er nå enige om fordeling og har en plan, men han nekter å betale ut siste del.

Svar:

Hvis dere har en avtale om at han skylder deg penger for innbo/løsøre, har du et pengekrav, men det kan høres ut som det er et omtvistet krav. Hva som er årsaken til at han holder tilbake deler av betalingen, og hvilket beløp det er snakk om her, er uklart ut i fra teksten, - men dette kan antagelig håndteres videre ved å følge prosessen knyttet til påkrav og evt. påfølgende behandling av kravet i Forliksrådet, slik at du etter en eventuell behandling der antagelig kan få tvangsgrunnlag for kravet, før evt. videre prosess med tvangsinnkreving. Merk rettsgebyrene, som kan legges til kravet, samt beregning av renter. I en del tilfeller løser slike saker seg underveis, slik at ikke alle trinn blir nødvendig.

For mer informasjon, se:
https://www.politiet.no/tjenester/namsmann-og-forliksrad/forliksradet/
og deretter evt:
https://www.politiet.no/tjenester/namsmann-og-forliksrad/utleggsforretning/begjare-utleggsforretning/dom/

Med vennlig hilsen, advokat Katharina Vig Lunde

Del denne artikkelen: