Eksmann ikke fornøyd gammelt skilsmisseoppgjør

Publisert: 12.12.2023

Så langt som tilbake til begynnelsen av 2000-tallet, var jeg i skilsmisseoppgjør i retten, og det er enighet mellom partene. Men nå etter mange år, er ikke min eksmann fornøyd, og krever jeg betaler tilbake en post fra saken, som ikke ble lagt vekt på i oppgjøret. Her føler jeg meg rådvill, og usikker i forhold til hva jeg skal gjøre. Har jeg noe rettigheter? Er det foreldet? Det er ikke opprettet noe gjeldsbrev.

Svar:

Dette kommer an på om det ble inngått rettsforlik eller utenrettslig forlik, og hva som var innholdet i forliket. Som oftest ansees oppgjøret fullt og endelig oppgjort hvis det er inngått en helhetlig skifteavtale, og ingen av partene kan da kreve den andre for noe i etterkant. Men; som nevnt kommer dette litt an på hvordan forliket er utformet. Jeg vil anbefale deg å kontakte en advokat, helst den som bistod ifbm. oppgjøret for å få en grundigere vurdering av dette.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: