Ektepar vurderer særboerskap

Publisert: 06.10.2023

Vi er et voksent ektepar som vurderer særboerskap for å redde forholdet. Vi eier hus og hytte sammen i dag, og er gjeldfrie. Planen er å overføre huset til den ene av oss, og at den andre blir eneeier av ny bolig, for å unngå skatt på 2 boliger hver. Lån til ny bolig vil stå i bare ett navn, men begge vil være med å betjene lånet i en startfase. Er det noe praktisk eller legalt i veien for dette, så lenge vi har en privat overenskomst om det?

Svar:

Folkeregisterloven § 5-2 regulerer hvor ektefeller anses registrert bosatt, og det er antagelig kun èn bolig som kan anses som ektefellenes felles primærbolig i så måte. (Merk for øvrig skatteloven § 9-3 (2) når det gjelder realisasjon, at man kan kreve godskrevet den andres botid ved evt. separasjon og flytting dersom det skulle bli relevant.)

I deres tilfelle er det nok behov for nærmere juridisk bistand til vurderinger/rådgivning nå, - slik at dere kan bidra med mer informasjon og få forslag til konkrete tilpassede løsninger, som ektepakt og ordlyd der. Det er f.eks mulig å engasjere en advokat i fellesskap, som i så fall skal ivareta begges interesser, men det bør tydeliggjøres i så fall, hvem som er oppdragsgiver.

Med vennlig hilsen, advokat Katharina Vig Lunde

Del denne artikkelen: