Hva skjer med særeie når begge foreldre er demente og på sykehjem?

Publisert: 24.04.2024
Emneord: ,

Min mor og far har tinglyst ektepakt hvor mor har særeie alene. De begge er nå på sykehjem, mor er dement og far på god vei å bli dement. Er det ektepakten som slår inn her og mor eier nå alt av eiendom og løsøre siden far også er på sykehjem? I følge Nav er de begge enslige, er det slik rettslig også? Hvordan skal vi fastsette hvem som eier hva nå?

Svar:

Ektepakt om særeie sier kun noe om hvordan verdiene av eiendelene skal deles ved skilsmisse eller død. Ikke noe om hvem som eier hva. Men: Det kan også være regulert i ektepakten om noe er overført som gave mellom ektefellene, og det kan være tydeliggjort hvem som eier hva. Det har ikke noe å gjøre med om de er på sykehjem å gjøre eller demente. De er ikke å anse som enslige. Dere må få oversikt over hva de eier, og hvem som er registrert som eiere. De kan f.eks. eie bolig sammen, men mor har særeie på sin eierdel.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: