Er egne jentegrupper i fysikk diskriminering?

Publisert: 16.03.2023

Har skoler lov til å danne jentegrupper i for eksempel fysikk, fordi de vil lokke jenter. Er ikke dette i mot ldl§7 som går på direkte diskriminering? Eller finnes det en annen lov der det står unntak?

Svar:

Dette avhenger av om dette er diskriminering. En må se på formålet og virkningen. En må også se på om det er likestilte tilbud også til gutter, slik at det ikke skapes muligheter for det ene kjønn som det andre kjønnet stenges ute fra. Men dette må vurderes konkret og er vanskelig å si noe sikkert om på et generelt grunnlag og uten å ha undersøkt forholdet nærmere.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: