Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Sigrun Sagedahl

Haver Advokatfirma AS

Hovedarbeidsområde : arbeidsrett og
selskapsrett. Erfaring fra flere faktaundersøkelser

God kjennskap til maritim industri, oljeleverandør/oljeservice bransjen

Flere styreverv

Guri Haarr

Advokat Guri Haarr

Arbeidsrettslig rådgivning for store og små virksomheter og prosedyreoppdrag. Virksomhetsoverdragelse, omorganisering, nedbemanning og oppsigelsesprosesser. I tillegg bistand til arbeidstakere og forhandlinger om sluttavtaler mv.