Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Miriam Ward Ådlandsvik

Deloitte Advokatfirma AS

Miriam er advokat i Deloitte Advokatfirma og er spesialisert innen arbeidsrett. Hun bistår norske og internasjonale virksomheter i alle faser av et ansettelsesforhold, og har erfaring med blant annet varslingssaker, personaloppfølging, forflytning av arbeidstakere over landegrenser og omorganisering og nedbemanningsprosesser. Miriam bistår Deloitte sine klienter med juridiske utredninger, drøftelsesmøter, forhandlinger, Due Dilligence-prosesser og øvrig arbeidsrettslig og forretningsjuridisk rådgivning.

Einar Drægebø

Harris Advokatfirma AS

Yrkeserfaring bl.a. som polititjenestemann og dommerfullmektig Bred erfaring fra etterforskingsledelse og internasjonalt politisamarbeid. Yrkeserfaring fra Politiets Sikkerhetstjeneste. Har vært politimester og arbeidsgiver for 250 ansatte. Har vært lokal og sentral tillitsvalgt. Forhandlingserfaring.

Medlem og leder av offentlige granskingskommisjoner.

Flere styreverv.

Leder Spesialenheten for politisaker i region vest-Norge

Er oppnevnt av Bergen byfogdembete som bostyrer ved felleseieskifte.