Er oppsigelsen gyldig?

Publisert: 12.03.2024
Emneord: ,

Jeg ble sykemeldt i januar 2001, og ble oppsagt fra jobb i mai 2001. Jeg var så syk at jeg ikke klarte å åpne oppsigelse før frist til å bestride var utløpt og ble dermed oppsagt. To år etter at jeg ble sykemeldt fikk jeg påvist at jeg hadde fått en hjerneskade, og at denne skaden har påvirket meg sterkt siste måneder i jobb. Er det noen måte jeg kan få frem at jeg faktisk ble urettmessig oppsagt?

Svar:

I utgangspunktet er det spørsmål om oppsigelsen var formelt korrekt og eventuelt saklig begrunnet. Hvis du ble sagt opp kun fordi og alene med begrunnelse i at du var sykemeldt, vil normalt oppsigelsen være ugyldig. Men det er søksmålsfrister å forholde seg til om du vil påberope deg en ugyldig oppsigelse og kreve erstatning. Ditt konkrete tilfelle bør vurderes nærmere av en advokat.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: