Er permitteringen gyldig?

Publisert: 02.11.2023
Emneord: ,

Har blitt permittert på ubestemt tid grunnet lite arbeid. I mellomtiden er en annen person sagt opp da vedkommende ikke var skikket til jobben. Hen er ikke erstattet. Den stillingen vedkommende har hatt, har jeg tidligere gått inn i ved behov. I tillegg ser jeg at en som ikke har samme stilling, i stedet for en med samme type stilling som meg, utøver de oppgavene jeg vanligvis gjør. Er denne permitteringen fortsatt gyldig begrunnet? Kan bedriften unnlate å ta meg inn igjen?

Svar:

Det tilligger arbeidsgiver å fordele arbeidskraften og styre allokeringen av denne, herunder å velge ut hvem som skal permitteres. Det ligger normalt innenfor arbeidsgivers styringsrett. Det medfører at arbeidsgiver også kan allokere ansatte til å utføre oppgaver som permitterte tidligere utførte. Dette gjelder så lenge det ikke ansettes nye medarbeidere. Et annet spørsmål er selve permitteringsutvelgelsen. Det kan være et spørsmål om ansiennitet, fortrinnsrett og egnethet for de ulike stillinger og arbeidsoppgaver. Det er mulig at arbeidsgivers styringsrett er noe begrenset, men det krever en konkret vurdering, herunder hva som er avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene i forbindelse med permitteringen og utvelgelsen av ansatte som skal permitteres. Arbeidsgiver har plikt til å ta den ansatte inn i tjeneste igjen når årsaken til permitteringen er opphørt. Maksimal periode som du kan være permittert, er 26 uker. 26 uker kan være sammenhengende eller oppdelt innenfor en total periode på 18 måneder. Deretter må arbeidsgiver betale deg full lønn. Hvis arbeidsgiver da ikke har arbeide til deg, må du sies opp. En oppsigelse må være saklig begrunnet og formelt korrekt. I vurderingen av om en oppsigelse er saklig begrunnet, har det betydning om arbeidet er overlatt til andre og deres kvalifikasjoner og ansiennitet.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: