Permittering

Innhold

Er permitteringen gyldig?

02. nov 2023 · spørsmål

Har blitt permittert på ubestemt tid grunnet lite arbeid. I mellomtiden er en annen person sagt opp da vedkommende ikke var skikket til jobben. Hen er ikke erstattet. Den stillingen vedkommende har hatt, har jeg tidligere gått inn i ved behov. I tillegg ser jeg at en som ikke har samme stilling, i stedet for en med samme type stilling som meg, utøver de oppgavene jeg vanligvis gjør. Er denne permitteringen fortsatt gyldig begrunnet? Kan bedriften unnlate å ta meg inn igjen?

Les mer

Arbeidsgiver vil ikke betale overtidstimer etter permittering

02. nov 2023 · spørsmål

Min arbeidsgiver har permittert 2 av 4 ansatte. De 2 som er permittert har lengst ansiennitet. Derfor valgte jeg å bli oppsagt i min stilling med 3 mnd oppsigelsestid. Disse tre mnd er nå over og min tidligere arbeidsgiver nekter å betale ut resterende overarbeidstimer med grunnlag av at det var «goodwill» å gi meg tre mnd oppsigelsestid, selv om dette ble lovet da jeg ble permittert (er og kontraktsfestet) Hvordan gjør jeg det videre da? Jeg er vel pliktig til å motta disse pengene.

Les mer

Lønn ved permittering

03. jul 2023 · spørsmål

Jeg har vært permittert i en periode på over 26 uker. Er 80% permittert. Arbeidsgiver mener det fortsatt er behov for permittering ettersom det er lite arbeid å gi og ikke behov for full bemanning. Men ønsker likevel å ikke betale mer enn det jeg nå jobber. Hva er mine krav? har jeg rett på full lønn selv om jeg ikke er i arbeid eller hva skjer etter 26 ukers permittering?

Les mer

Permittert fra jobb

25. mai 2023 · spørsmål

Does any one know if I can get some help with a lawyer, my company is letting me go because we don't have enough work anymore (Redundancy). It so unfair that they say I have been working so good but they just don't work and are not firing people who joined after me. I need help as if i loose my job i loose my visa. I have the consultation meeting them on Monday. Any way I can get some professional help, I am not part of any union etc.

Les mer

Har NAV beregnet feil støtte etter permittering?

24. mar 2023 · spørsmål

Driver et eget AS, hvor jeg er eneste ansatt. 4. januar sendte jeg 60 % permitteringsvarsel til NAV med begrunnelse. Jeg fikk et vedtak fra NAV som sier at jeg skal få støtte først fra 20. februar. De beregner også en 3 dagers ventetid. Begrunnelsen er at arbeidsgiver betaler de første 15 dagene. Mens de her jo har beregnet langt flere dager enn det, fordi lønnsplikten forskyves når man er delvis permittert. Jfr Folketrygdloven §4-3, 4-7 permitteringsloven §3? Hvordan kan dette være riktig?

Les mer

Avslag på dagpenger fra NAV

24. mar 2023 · spørsmål

Kort spørsmål angående permittering. NAV har avslått søknaden min om dagpenger under permittering med begrunnelsen at permitteringsvarselet er ugyldig eller usaklig fra arbeidsgivers side og at vilkårene for dagpenger ikke er oppfylt. Kan jeg da forlange at arbeidsgiver skal betale meg lønn for perioden jeg er permittert?

Les mer

Permittert pga korona

25. mai 2022 · spørsmål

Permittert under covid, jobbet i reiselivsbransjen (hotell). Ser nå at Nav beregner dette som "vanlige" dagpenger, noe som gjør at jeg ikke er kvalifisert til å få en ny periode med dagpenger etter at jeg har hatt ny jobb i 13 uker, er innenfor inntektsrammen på 36 mnd. og kravet om minstebeløp på 319 197, men de klassifiserer da min permisjon som dagpenger (beregnet ut fra siste 3 år) som resulterer i at jeg er ekskludert fra å søke om ny dagpengeperiode. Hvordan forholder man seg til dette?

Les mer

Kan arbeidsgiver korte ned oppsigelsestid med permittering?

28. mar 2022 · spørsmål

Kan en arbeidsgiver permittere meg med 14 dagers varslingsplikt, for så senere å avslutte arbeidsforholdet med 14 dagers oppsigelse (som det er under permittering)? Slik at en da "snur seg unna" de kontrakterte 3 månedene med oppsigelse?

Les mer

Trukket for ferie under permittering

17. mar 2022 · spørsmål

Jeg jobber som servitør og bartender. I dag 15.03.22 fikk jeg varsel på en opprettet feriesøknad i perioden 03.01.22 - 30.01.22. I denne perioden var jeg uten jobb pga nedstenging og ikke hadde jeg søkt om ferie, som følge av dette mistet jeg 20 feriedager. Det virker som sjefen min bare har satt opp ferie og gjort at jeg har mistet feriedager. Kan sjefen min gjøre dette?

Les mer

Lønnstillegg når man er permittert

03. mar 2022 · spørsmål

Jeg er 100 % permittert fra august 2020. Dessverre ser det ut til at bedriften utnytter maksimal tid de kan permittere - slik at jeg nok heller ikke hører fra de før i mars en gang. Jeg er organisert i Handel og Kontor. For 2021 ble det forhandlet frem 3 % lønnstillegg lokalt. Har jeg krav på dette tillegget når jeg enten blir tatt inn i jobb igjen eller blir sagt opp? Jeg har 6 mnd oppsigelsestid.

Les mer

Får ikke sluttoppgjør etter permittering

12. nov 2021 · spørsmål

Jeg fikk permitteringsvarsel i januar fra min jobb, og har vært permittert helt til jeg fikk innkallelse om drøftingsmøte i september. Her fikk jeg beskjed om at min jobb er overlatt til ett annet firma og spørsmål om jeg vil si opp selv, eller bli sagt opp. Jeg valgte og bli sagt opp, fikk oppsigelsen noen uker etterpå. Nå er den over, og jeg har ikke jobbet pga ingen oppgaver. Nå har jeg fått sluttoppgjør uten lønn for oppsigelsestiden med begrunnelse at jeg ikke jobbet? Er det riktig?

Les mer

Si opp permittert ansatt

05. nov 2021 · spørsmål

Vi hadde en ansatt på engasjement, med 4 ukers gjensidig oppsigelstid. Vedkommnede ble permittert og avsluttet permitteringen 31.10.2021. Vedkommende ble sykmeldt 20.10.2021 og er fortsatt sykmeldt. Er det lovlig å si opp denne ansatte, som er under godkjent sykefravær.

Les mer

Si opp jobben når man er permittert

02. nov 2021 · spørsmål

Jeg er 80% permittert nå. Det er nedgangstider for bedriften og de ønsker at jeg sier opp selv. Noe jeg er redd for - har jeg ikke en annen jobb å gå til, risikerer jeg å bli uten lønn fra NAV i 4-5 mnd. Hva skjer om arbeidsgiveren sier meg opp selv? Jeg har også 5 uker ferie igjen.

Les mer

Arbeidsgiver ønsker at arbeidstaker skal si opp

02. nov 2021 · spørsmål

Jeg er i coronapermisjon ut året, jobber kun en dag i uken. Det er nedgang i bedriften, og min arbeidsgiver har foreslått at jeg sier opp. Jeg er i tvil. Hvis jeg sier opp uten å ha en jobb å gå til, er jeg i karantene hos NAV og taper. Hva skjer om jeg ikke sier opp selv, men venter at arbeidsgiveren gjør det?

Les mer

Lønn i oppsigelsestiden

02. sep 2021 · spørsmål

Min samboer har vært permittert siden starten av pandemien. Nå løper permisjonstiden ut i slutten av september (blir ikke forlenget av regjeringen), og arbeidsgiver har bedt samboeren min si opp jobben da de ikke har arbeid til han. For oss føles det som om arbeidsgiver ikke vil betale lønn ut oppsigelsestiden og at dette er en «lettvint» løsning for dem. Hva bør min samboer gjøre i denne situasjonen? Har arbeidsgiver lov til dette eller kan vi kreve at de betaler full lønn ut oppsigelsestiden?

Les mer

Forlenget permittering

04. jun 2021 · spørsmål

Jeg mottok permitteringsvarsel som trådte i kraft 20.10.2020. På dette varselet står det skrevet at permitteringen ikke vil vare lenger enn 26 uker. Permitteringen måtte forlenges. Har ikke jeg da krav på 14 dagers varslingsfrist på selve forlengelsen? Ettersom det opprinnelige varselet inneholdt en sluttdato? Og hva er konsekvensen ved å ikke varsle 14 dager før? Og må arbeidsgiver da på nytt betale for arbeidsgiverperiode ?

Les mer

Forlenget permittering

02. jun 2021 · spørsmål

Jeg mottok permitteringsvarsel som trådte i kraft 20.10.2020. På dette varselet står det skrevet at permitteringen ikke vil vare lenger enn 26 uker. Permitteringen måtte forlenges. Har ikke jeg da krav på 14 dagers varslingsfrist på selve forlengelsen? Ettersom det opprinnelige varselet inneholdt en sluttdato? Og hva er konsekvensen ved å ikke varsle 14 dager før?

Les mer

Lønn for prøvejobbing

31. mai 2021 · spørsmål

Jeg lurer på dette med prøvejobbing. Jeg har vært permittert en stund. Og har dermed søkt andre jobber. Var på intervju hos en bedrift og prøvejobbet hos dem i 10,5 timer? Har jeg krav på lønn? Og hva kan jeg vise til dersom de ikke ønsker å utbetale meg lønn? Det ble dessverre ikke avtalt noe på forhånd.

Les mer

Permittert pga korona

19. apr 2021 · spørsmål

Jeg er 80 % permittert som daglig leder i et firma hvor jeg er deleier og eneste ansatt i en bedrift vi skulle åpnet nov 20. Dette ble da utsatt pga koronatiltak. Kan jeg permitteres 100 % fra firmaet mitt, men allikevel gjøre småoppgaver for firmaet? Betale regninger etc.

Les mer

Påvirker pengegaver dagpenger og sosialhjelp?

07. apr 2021 · spørsmål

Vi er et ektepar som nylig har solgt vår bolig for en god pris. Vi planlegger å kjøpe bolig til vår datter for ca 4 millioner, hvorav noe skal være forskudd på arv og noe skal være lån fra mor. Vår datter leier nå bolig i Oslo. Hun er permittert fra jobben, men regner med å komme tilbake i jobb i løpet av sommeren. Vil forskudd på arv og lån fra mor påvirke hennes rett til dagpenger fra NAV, eller økonomisk sosialhjelp hvis hun mister jobben? Hvordan vil eierforhold og lånegrad påvirke dette?

Les mer