Permittering

Innhold

Saklig grunn for permittering

11. jul 2024 · spørsmål

Et spørsmål ble besvart den 24.03.2023, det gjaldt avslag på dagpenger fra NAV. Her skrev advokaten at "Dersom arbeidsgiveren din ikke har saklig grunnlag for å permittere deg, har du krav på lønn fra arbeidsgiveren din (så lenge du oppfyller dine plikter iht. arbeidsavtalen)". Hvor fremgår dette? Er dette kun basert på en tolkning av at permitteringen må være "saklig"?

Les mer

Oppsigelsestid ved permittering

18. jun 2024 · spørsmål

Hvis man får varsel om at en blir permittert om 14 dager, men velger å selv si opp jobben i varslingsperioden, har en da krav på 3 måneders oppsigelsestid slik som oppgitt i arbeidsavtalen? Min arbeidsgiver påstår at min oppsigelsestid er 14 dager etter endt arbeidsgiverperiode. Men jeg leverte oppsigelsen i varslingsperioden og var da formelt sett ikke permittert enda. Dersom praksisen deres er gyldig vil man kunne permittere ansatte som leverer oppsigelse for å korte ned oppsigelsestiden deres.

Les mer

Hva skjer om jeg takker ja til en annen stilling under permittering?

18. jun 2024 · spørsmål

Jeg er permittert fra min stilling som prosjektleder. Har nå fått tilbud om å komme tilbake, men i en annen stilling som teknikker. Mitt ønske er å få tilbake min opprinnelige stilling. Hva skjer hvis jeg ikke takker ja til denne stillingen? Hva skjer med min opprinnelige stilling dersom jeg takker ja til stillingen som teknikker? Har jeg krav på å få tilbake stillingen når 6 måneders permittering går ut?

Les mer

Permittert i sykemeldingstiden

05. jun 2024 · spørsmål

Jeg er arbeidstaker i et privat selskap. Jeg ble sykemeldt og mens jeg var sykemeldt ble jeg permittert. Jeg kan utføre oppgavene som mine kolleger utfører. Jeg har lengst ansiennitet av de ansatte, jeg har bred og relevant kompetanse. Hva er mine rettigheter om jeg nå blir friskmeldt og det potensielt nærmer seg en ny permitteringsrunde? Begrunnelsen for permittering var anbud vi ikke fikk og at jeg allerede var sykemeldt. I bedriften arbeides det daglig med oppgaver jeg kan utføre.

Les mer

Er permitteringen gyldig?

02. nov 2023 · spørsmål

Har blitt permittert på ubestemt tid grunnet lite arbeid. I mellomtiden er en annen person sagt opp da vedkommende ikke var skikket til jobben. Hen er ikke erstattet. Den stillingen vedkommende har hatt, har jeg tidligere gått inn i ved behov. I tillegg ser jeg at en som ikke har samme stilling, i stedet for en med samme type stilling som meg, utøver de oppgavene jeg vanligvis gjør. Er denne permitteringen fortsatt gyldig begrunnet? Kan bedriften unnlate å ta meg inn igjen?

Les mer

Arbeidsgiver vil ikke betale overtidstimer etter permittering

02. nov 2023 · spørsmål

Min arbeidsgiver har permittert 2 av 4 ansatte. De 2 som er permittert har lengst ansiennitet. Derfor valgte jeg å bli oppsagt i min stilling med 3 mnd oppsigelsestid. Disse tre mnd er nå over og min tidligere arbeidsgiver nekter å betale ut resterende overarbeidstimer med grunnlag av at det var «goodwill» å gi meg tre mnd oppsigelsestid, selv om dette ble lovet da jeg ble permittert (er og kontraktsfestet) Hvordan gjør jeg det videre da? Jeg er vel pliktig til å motta disse pengene.

Les mer

Lønn ved permittering

03. jul 2023 · spørsmål

Jeg har vært permittert i en periode på over 26 uker. Er 80% permittert. Arbeidsgiver mener det fortsatt er behov for permittering ettersom det er lite arbeid å gi og ikke behov for full bemanning. Men ønsker likevel å ikke betale mer enn det jeg nå jobber. Hva er mine krav? har jeg rett på full lønn selv om jeg ikke er i arbeid eller hva skjer etter 26 ukers permittering?

Les mer

Permittert fra jobb

25. mai 2023 · spørsmål

Does any one know if I can get some help with a lawyer, my company is letting me go because we don't have enough work anymore (Redundancy). It so unfair that they say I have been working so good but they just don't work and are not firing people who joined after me. I need help as if i loose my job i loose my visa. I have the consultation meeting them on Monday. Any way I can get some professional help, I am not part of any union etc.

Les mer

Har NAV beregnet feil støtte etter permittering?

24. mar 2023 · spørsmål

Driver et eget AS, hvor jeg er eneste ansatt. 4. januar sendte jeg 60 % permitteringsvarsel til NAV med begrunnelse. Jeg fikk et vedtak fra NAV som sier at jeg skal få støtte først fra 20. februar. De beregner også en 3 dagers ventetid. Begrunnelsen er at arbeidsgiver betaler de første 15 dagene. Mens de her jo har beregnet langt flere dager enn det, fordi lønnsplikten forskyves når man er delvis permittert. Jfr Folketrygdloven §4-3, 4-7 permitteringsloven §3? Hvordan kan dette være riktig?

Les mer

Avslag på dagpenger fra NAV

24. mar 2023 · spørsmål

Kort spørsmål angående permittering. NAV har avslått søknaden min om dagpenger under permittering med begrunnelsen at permitteringsvarselet er ugyldig eller usaklig fra arbeidsgivers side og at vilkårene for dagpenger ikke er oppfylt. Kan jeg da forlange at arbeidsgiver skal betale meg lønn for perioden jeg er permittert?

Les mer

Permittert pga korona

25. mai 2022 · spørsmål

Permittert under covid, jobbet i reiselivsbransjen (hotell). Ser nå at Nav beregner dette som "vanlige" dagpenger, noe som gjør at jeg ikke er kvalifisert til å få en ny periode med dagpenger etter at jeg har hatt ny jobb i 13 uker, er innenfor inntektsrammen på 36 mnd. og kravet om minstebeløp på 319 197, men de klassifiserer da min permisjon som dagpenger (beregnet ut fra siste 3 år) som resulterer i at jeg er ekskludert fra å søke om ny dagpengeperiode. Hvordan forholder man seg til dette?

Les mer

Kan arbeidsgiver korte ned oppsigelsestid med permittering?

28. mar 2022 · spørsmål

Kan en arbeidsgiver permittere meg med 14 dagers varslingsplikt, for så senere å avslutte arbeidsforholdet med 14 dagers oppsigelse (som det er under permittering)? Slik at en da "snur seg unna" de kontrakterte 3 månedene med oppsigelse?

Les mer

Trukket for ferie under permittering

17. mar 2022 · spørsmål

Jeg jobber som servitør og bartender. I dag 15.03.22 fikk jeg varsel på en opprettet feriesøknad i perioden 03.01.22 - 30.01.22. I denne perioden var jeg uten jobb pga nedstenging og ikke hadde jeg søkt om ferie, som følge av dette mistet jeg 20 feriedager. Det virker som sjefen min bare har satt opp ferie og gjort at jeg har mistet feriedager. Kan sjefen min gjøre dette?

Les mer

Lønnstillegg når man er permittert

03. mar 2022 · spørsmål

Jeg er 100 % permittert fra august 2020. Dessverre ser det ut til at bedriften utnytter maksimal tid de kan permittere - slik at jeg nok heller ikke hører fra de før i mars en gang. Jeg er organisert i Handel og Kontor. For 2021 ble det forhandlet frem 3 % lønnstillegg lokalt. Har jeg krav på dette tillegget når jeg enten blir tatt inn i jobb igjen eller blir sagt opp? Jeg har 6 mnd oppsigelsestid.

Les mer

Nedbemanning – strenge krav ved nedbemanning

05. aug 2015 · artikkel

Det er arbeidsgiver som bestemmer hvordan en virksomhet skal organiseres og drives. Dersom arbeidsgiveren planlegger å gjennomføre en nedbemanning, stiller imidlertid arbeidsmiljøloven krav til blant annet saksbehandlingen, herunder krav om informasjon og drøfting. Generelle krav om informasjon og drøfting I henhold til bestemmelser i arbeidsmiljøloven om ivaretakelse av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, samt generelle regler […]
Les mer