Er tømmer løsøre eller tilhører det hytta?

Publisert: 06.06.2023

Spørsmål ang deling av løsøre. Vi har fordelt hus og hytte. I den forbindelse eier vi sammen en laftekasse/tømmer som er planlagt brukt til uthus på hytta. Dette var ikke oppe til diskusjon ved fordeling av hytta. Det er søkt kommunen og gitt tillatelse for bygging. Tømmeret ligger lagret annet sted. Materialene er planlagt og betalt for i fellesskap. Vi er nå uenige i om materialene hører til hytta eller er løsøre, lagrete materialer, som skal deles mellom oss.

Svar:

Det er nok ikke noe åpenbart fasitsvar på dette, men det burde nok vært hensyntatt som et element i forbindelse med fastsettelsen av hyttas verdi, eller potensielle verdi, - sett i sammenheng med hensikten med anskaffelsen av tømmeret, og i kombinasjon med verdien av byggetillatelsen.

Med vennlig hilsen, advokat Katharina Vig Lunde

Del denne artikkelen: