Skilsmisse

Innhold

Hvem eier bilen ved skilsmisse?

23. aug 2023 · spørsmål

Da vi var gift solgte jeg min bil da vi skulle kjøpe ny bil. Bilen og billånet står i mannen sitt navn - jeg ønsket å stå som medeier i bilen, men han ville ikke det. Ved eventuelt skilsmisse, er det han som eier bilen siden han står alene som eier og på billånet, risikerer jeg å stå uten bil?

Les mer

Har ektefellen krav på verdier fra leilighet kjøpt før ekteskapet ved en eventuell skilsmisse?

23. jun 2023 · spørsmål

Jeg giftet meg nylig i 2023. Jeg har kjøpt leilighet med et familiemedlem i 2019 hvor vi eier 50% hver. Den kjøpte leiligheten leier vi ut for øyeblikket, og bruker leieinntektene til å betale lånet og osv. Jeg bor med ektefellen i en leid leilighet et annet sted. Det jeg lurer på er: hvis det skulle oppstå skilsmisse har vedkommende krav på min tidligere leilighet? Ved salg om et år eller fremover, er 50% andelen kun mitt ? Eller bør vi skrive særeie?

Les mer

Fordele overskudd av boligsalg etter skilsmisse

19. jun 2023 · spørsmål

Jeg eide en bolig før vi ble gift (3 000 000 i verdi og 2 000 000 i lån). Hun flyttet inn hos meg da vi ble gift, men har ikke kjøpt seg inn i boligen. Boligen og lånet har stått i mitt navn så lenge vi var gift (5 år). Nå er vi separert, og boligen er solgt etter dette. Hvordan skal vi dele mellom oss rent juridisk?

Les mer

Er tømmer løsøre eller tilhører det hytta?

06. jun 2023 · spørsmål

Spørsmål ang deling av løsøre. Vi har fordelt hus og hytte. I den forbindelse eier vi sammen en laftekasse/tømmer som er planlagt brukt til uthus på hytta. Dette var ikke oppe til diskusjon ved fordeling av hytta. Det er søkt kommunen og gitt tillatelse for bygging. Tømmeret ligger lagret annet sted. Materialene er planlagt og betalt for i fellesskap. Vi er nå uenige i om materialene hører til hytta eller er løsøre, lagrete materialer, som skal deles mellom oss.

Les mer

Eksmann krever penger tilbake for forsikring

23. mai 2023 · spørsmål

Etter snart 2 år som skilt finner eksmann ut at han har betalt for en forsikring som var min. Jeg spurte han etter ca 6 mnd fra hverandre om det var han som betalte, men fikk til svar at det var jeg som betalte den. Nå krever han tilbakebetalt beløpet han har betalt inn. Er jeg pliktig til å betale disse pengene?

Les mer

Eksmann vil at eksen skal fortsette å betale på lån

23. mai 2023 · spørsmål

Jeg og min mann har bodd sammen i hans foreldres hus i 21 år. De siste 13 år har vi vært gift. 1 år etter min innflytting døde hans far. Planen var at huset skulle seksjoneres til to enheter, og vi skulle overta vår halvpart som forsk på arv. Tok opp lån og pusset opp. Pga en rekke uheldige ting har gjelden vokst, og seksjonering er ennå ikke gjort. Nå vil jeg skilles, og han mener da jeg skal betale videre på lån som er knyttet til huset jeg ikke skal bo i lenger. Det mener ikke jeg. Hva gjør jeg?

Les mer

Hva har jeg krav på etter skilsmisse?

28. apr 2023 · spørsmål

Gift i 15 år og felles barn. Han eier huset som jeg flyttet inn i, det er blitt bygget på og økt verdien betraktelig etter det. Ble kjøpt hytte i hans navn etter 10 år som gift. Han har en veldig godt betalt reisende jobb, mens jeg har passet barna og jobbet (utbetalt minstelønn). Han betaler lån og det meste, selv om jeg er medlåntaker på hytta og (huset da det skulle bygges på.) Jeg betaler fast innpå felles konto, og kjøper mat, klær til barna ect. utenom det. Hva har jeg krav på ved eventuell skilsmisse?

Les mer

Far krever skilsmisseoppgjør etter 10 år

06. feb 2023 · spørsmål

Mine foreldre skilte seg for mange år siden (over 10 år). Far dro uten at det ble gjort noe oppgjør for leilighet de hadde. Min mor har nå solgt og flyttet. Han kommer nå og krever halvparten av salget. Har han rett på det så mange år etterpå? Det ble ikke gjort noen avtaler ene eller andre veien når de gikk fra hverandre.

Les mer

Hvilke regler gjelder skjevdeling ved skilsmisse?

11. nov 2022 · spørsmål

Skjevdeling ved skilsmisse- hvilke regler gjelder og finnes det smutthull? Må skjevdelingen som utføres av ene parten dokumenteres?

Les mer

Får ikke penger ved skilsmisse

08. jun 2022 · spørsmål

I have been married for 6 years with a Norwegian man, I am from Venezuela and I am in the middle of separation, after sign for separation need to move to Spain because I dont have money to support myself. My husband said that I dont have any rights to ask for any economic compensation. Mine decision on divorce is based on his alcoholism and bad behavior, I bring money when I came to Norway, when I try to do business the tax return give me 65 500 Kr that he said I must to give him.

Les mer

Skilsmisse – slik søker du skilsmisse

17. aug 2015 · artikkel

Den vanlige veien til skilsmisse er gjennom forutgående separasjon. Separasjon er en formell opphevelse av samlivet mellom ektefeller, hvor i praksis en av partene flytter ut. Søknad om separasjon må sendes til fylkesmannen der du bor, og du må benytte et særskilt skjema som du finner på fylkesmannens nettside. Selv om det er normalt at […]
Les mer

Separasjon – kompliserende regler ved separasjon

12. aug 2015 · artikkel

Ifølge ekteskapsloven har ektefeller felleseie, med mindre de har avtalt særeie, eller en av dem har mottatt arv eller gave der giveren har bestemt særeie. Ektefeller som har felleseie, og ikke har andre verdier enn dem som er skapt i løpet av forholdet, deler nettoverdiene likt. Det vil si at de deler verdier fratrukket gjeld. […]
Les mer

Samlivsbrudd – flytting uten avtale ved samlivsbrudd

12. aug 2015 · artikkel

Ektefellers økonomiske fellesskap opphører først når det økonomiske oppgjøret mellom dem er gjennomført. Det betyr at begge parter fortsatt står ansvarlig for å betale lån på felles bolig, strøm, telefon og kommunale avgifter, selv om den ene av ektefellene har flyttet ut. Det samme gjelder i praksis for samboere som for eksempel eier bolig sammen […]
Les mer

Arveoppgjør – skilsmisse skaper problemer i arveoppgjør

06. aug 2015 · artikkel

Arveloven gir en enkel oppskrift for en kjernefamilie med en mor og en far som kun har felles barn, og som har som felles ønske at arven skal deles likt mellom barna. Da sier arveloven at den av foreldrene som lever lengst, har rett til å sitte i uskifte. Uskifte betyr at arv ikke fordeles […]
Les mer

Arveoppgjør – skjevdeling har store konsekvenser i arveoppgjør

05. aug 2015 · artikkel

Såkalt skilsmissesæreie betyr at man har særeie så lenge man er i live, men at særeiet blir felleseie når en av ektefellene dør. Skilsmissesæreie kombineres ofte med at ektefellene avtaler at deres verdier ikke skal skjevdeles ved død. Ektefeller står fritt til å avtale at verdier ikke skal skjevdeles ved død eller samlivsbrudd. Skjevdelingsverdier Reglene […]
Les mer