Erstatning for manglende oppfølging på skolen

Publisert: 16.09.2022

Jeg er 38 år og bor nå i Kristiansand. Fra da jeg var lita jente har jeg hatt lese- og skrivevansker. Alltid hatt det fra da jeg var i 1. klasse og oppover til voksenlivet. Fikk aldri den hjelpen jeg skulle ha og har vel ennå ikke fått noe svar på hvorfor. Jeg slet mye med lese- og skrivevansker, og gjør det ennå. Ble sett på som å være evneveik og er i dag ufør på grunn av dette. Min barne- og ungdomsskole var et mareritt. Kan jeg søke om erstatning på grunn av dette?

Svar:

Utgangspunktet er at man vil kunne kreve erstatning fra det offentlige dersom det er utvist uaktsomhet (du ikke har fått den oppfølgingen du burde) og dette har fått medisinske og/eller økonomiske konsekvenser for deg. Dette er en krevende prosess hvor du må sannsynliggjøre at det offentlige burde ha håndtert deg annerledes i forhold til hva de måtte kjenne til av dine utfordringer og behov.

Sett hen til at du er 38 år er det nok en risiko for at et eventuelt krav er foreldet. Det er en absolutt foreldelsesfrist på 20 år fra ansvaret opphørte( typisk når skolegang ble avsluttet eller ansvaret fra det offentlige opphørte).

Dersom et eventuelt krav er foreldet vil du kunne søke rettferdsvederlag fra staten. Du finner god informasjon om dette på nettet.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: