Erstatningsplikt ved tapt skolegang

Innhold

Erstatning etter mobbing på skolen

25. mar 2022 · spørsmål

Er på utkikk etter info om det foreligger reell sjans for og ta opp en sak fra videregående skole, angår rasistisk mobbing. Der en lærer mobbet meg. Var tilbake i 2003. Har ikke noe skade, men fikk ikke utdanning før 10 år senere. Og føler det har da vært stor økonomisk tap i forhold til hva yrke jeg gikk inn. Samt mye annet som bidrog til hvordan livet utspillet seg.

Les mer

Erstatning etter feil diagnose

11. jan 2022 · spørsmål

Er det tilfeldigvis noken advokater som kan hjelpe meg med erstatning med tap av studie- og oppvektskunnskap grunna til feildiagnose med ADHD som eg no nylig fikk diagnose på i 2021.

Les mer

Krav på erstatning for mangelfull skolegang

17. des 2021 · spørsmål

Jeg ble stengt inne på ett rom alene for å få "spesialundervisning" på mellomtrinnet. Det var på grunn av jeg hadde vansker med å konsentrere meg i klasserommet. Jeg fikk kun assistenter som lærere. Jeg fikk ikke noe oppfølgning eller hjelp. Jeg ble holdt fast og klypt, hvis jeg mistet konsentrasjonen. Noen ganger satt de på meg og ga meg blåmerker. Når jeg kom på ungdomsskolen ble jeg satt inn i en klasse igjen og alt gikk fint. Men med vansker. Har jeg erstatningskrav?

Les mer

Mulig å få erstatning for tapt skolegang?

15. nov 2021 · spørsmål

Kunne jeg saksøkt kommunen får å ikke fått god nok oppfølging av barneskolen og ikke videregående? Mye mobbet på skolen. Det gikk over karakterer og helse.

Les mer

Erstatning for manglende ADHD-diagnose

18. okt 2021 · spørsmål

Jeg er en mann på 33 år, som nå er til ADHD-utredning. Jeg og andre rundt meg er ganske sikre på at jeg har denne diagnosen. Jeg har alltid vært ett "problembarn" når det kommer til skole, utdanning og jobb. Jeg har hatt oppfølging fra ekstralærer siden barneskolen, og alltid slitt med konsentrasjon, selvbilde, sinne og dårlig impulskontroll. Tror dere det kan være mulighet for å søke om erstatning? Jeg mener dette burde vært tatt tak i tidligere.

Les mer

Datter mobbet av lærerne

24. sep 2021 · spørsmål

Jeg har en datter på 14 år nå. Hun gikk på Steinerskolen fra 3. til 7. klasse. Hun fikk diagnose ADHD i 6. klasse. Hun ble fryst ut av lærere, mobbet av lærere. Hun sluttet der og begynte på vanlig ungdomsskole, men datt ut. Hele 8. klasse var hun bare hjemme. Hun prøver seg igjen på Steinerskolen, men klarer ikke pga det som har skjedd der. Hun sliter utrolig mye av det som skjedde, også faglig. Kan hun få erstatning? Av at hun har blitt ødelagt av lærere? Og tap av skole gang pga dem?

Les mer

Erstatning for mobbing på skolen

21. jun 2021 · spørsmål

Rådgiver og kommunalsjefen sier advokat bør se om jeg har krav på erstatning. For alvorlig omsorgssvikt hjemme og på skolen i 1976-1982. Begynte ny skole i 4. Lærer mobbet meg, fikk skolevegring og psykiske problemer. Lærte lite fra 4.-9. Skolen skrev til skolesjefen i 7.,8. og 9. De kunne ikke ha ansvaret for min opplæring mer. PPT eller andre ble ikke kontaktet. Tapte utdannelse, jobb, inntekt. Fortrengte, men i feb 2021 husket jeg skolen. Fikk elevmappen min. Kan jeg ha krav på erstatning?

Les mer

Sviktet av skolesystemet og ADHD

18. jun 2021 · spørsmål

Jeg har nylig fått en ADHD-diagnose. Har hele mitt liv hatt store problemer med skole, mobbing og mye annet. Jeg føler jeg har blitt sviktet av skolesystemet og samfunnet. Som ung hadde jeg store problemer med mobbing. Jeg var et problembarn. Var inn og ut av BUP ved flere anledninger. Det ble satt i gang utredninger, men de kom aldri frem til noe. Jeg har prøvd skole i senere tid, men har aldri klart å bestå. Råd, veiledning, er dette noe å kjempe for?

Les mer

Erstatning for feil diagnose

31. mai 2021 · spørsmål

Lærevansker diagnose. Går det an å søke erstatning for dette? Er 38 år. Fikk diagnose i fjor.

Les mer

Gå til sak mot barneskolen

25. mai 2021 · spørsmål

Jeg vil gå til sak mot barneskole og ungdomsskole, da lærere brukte vold mot meg og mobbet meg og jeg ikke fikk ordentlig tilrettelagt skolegang. Så har ikke gått så bra i det voksene liv pga plager og psykiske skader. Har jeg noe sak på dette og hvilken advokat kan jeg kontakte som kan hjelpe meg med et slik søksmål?

Les mer