Erstatningsplikt ved tapt skolegang

Innhold

Erstatning for manglende ADHD-diagnose

18. okt 2021 · spørsmål

Jeg er en mann på 33 år, som nå er til ADHD-utredning. Jeg og andre rundt meg er ganske sikre på at jeg har denne diagnosen. Jeg har alltid vært ett "problembarn" når det kommer til skole, utdanning og jobb. Jeg har hatt oppfølging fra ekstralærer siden barneskolen, og alltid slitt med konsentrasjon, selvbilde, sinne og dårlig impulskontroll. Tror dere det kan være mulighet for å søke om erstatning? Jeg mener dette burde vært tatt tak i tidligere.

Les mer

Datter mobbet av lærerne

24. sep 2021 · spørsmål

Jeg har en datter på 14 år nå. Hun gikk på Steinerskolen fra 3. til 7. klasse. Hun fikk diagnose ADHD i 6. klasse. Hun ble fryst ut av lærere, mobbet av lærere. Hun sluttet der og begynte på vanlig ungdomsskole, men datt ut. Hele 8. klasse var hun bare hjemme. Hun prøver seg igjen på Steinerskolen, men klarer ikke pga det som har skjedd der. Hun sliter utrolig mye av det som skjedde, også faglig. Kan hun få erstatning? Av at hun har blitt ødelagt av lærere? Og tap av skole gang pga dem?

Les mer

Erstatning for mobbing på skolen

21. jun 2021 · spørsmål

Rådgiver og kommunalsjefen sier advokat bør se om jeg har krav på erstatning. For alvorlig omsorgssvikt hjemme og på skolen i 1976-1982. Begynte ny skole i 4. Lærer mobbet meg, fikk skolevegring og psykiske problemer. Lærte lite fra 4.-9. Skolen skrev til skolesjefen i 7.,8. og 9. De kunne ikke ha ansvaret for min opplæring mer. PPT eller andre ble ikke kontaktet. Tapte utdannelse, jobb, inntekt. Fortrengte, men i feb 2021 husket jeg skolen. Fikk elevmappen min. Kan jeg ha krav på erstatning?

Les mer

Sviktet av skolesystemet og ADHD

18. jun 2021 · spørsmål

Jeg har nylig fått en ADHD-diagnose. Har hele mitt liv hatt store problemer med skole, mobbing og mye annet. Jeg føler jeg har blitt sviktet av skolesystemet og samfunnet. Som ung hadde jeg store problemer med mobbing. Jeg var et problembarn. Var inn og ut av BUP ved flere anledninger. Det ble satt i gang utredninger, men de kom aldri frem til noe. Jeg har prøvd skole i senere tid, men har aldri klart å bestå. Råd, veiledning, er dette noe å kjempe for?

Les mer

Erstatning for feil diagnose

31. mai 2021 · spørsmål

Lærevansker diagnose. Går det an å søke erstatning for dette? Er 38 år. Fikk diagnose i fjor.

Les mer

Gå til sak mot barneskolen

25. mai 2021 · spørsmål

Jeg vil gå til sak mot barneskole og ungdomsskole, da lærere brukte vold mot meg og mobbet meg og jeg ikke fikk ordentlig tilrettelagt skolegang. Så har ikke gått så bra i det voksene liv pga plager og psykiske skader. Har jeg noe sak på dette og hvilken advokat kan jeg kontakte som kan hjelpe meg med et slik søksmål?

Les mer

Fullførte ikke grunnskole pga manglende diagnose

10. mai 2021 · spørsmål

Er en gutt på 21 år som fikk diagnose ADHD som barn. Har ikke klart å fullføre grunnskolen da jeg mangler de 2 siste årene. Fikk nylig diagnose Aspergers og mener dette burde vært oppdaget for mange år siden. Fikk lite oppfølging av skole.

Les mer

Kastet ut av videregående skole uten grunn

19. apr 2021 · spørsmål

Jeg er en mann på 23 år. Ble kastet ut av videregående skole på latterlig grunnlag. Har også opplevd veldig mye mobbing gjennom hele barndommen og opp til VGS. Har jeg rett til å søke erstatning for tapt skolegang? En morgen fikk jeg beskjed om at jeg ikke lenger fikk gå der eller var velkommen, fikk beskjed om at jeg drev med noe form for rekruttering. Når jeg spurte om hva slags rekruttering fikk jeg ikke lov til å vite det. Det har ødelagt alt for utdanning og mye psykisk helse.

Les mer

Jeg lurer på erstatning for tapt skolegang

23. feb 2021 · spørsmål

Jeg lurer på erstatning for tapt skolegang. Jeg ble mobbet på både ungdomsskole og videregående, som endte med alvorlig psykiske plager og henvisning til BUP. Både min mor og BUP var i samtale med skole, hvor de tok opp at jeg ble mobbet, men det ble ikke tatt alvorlig av skolen. Både vgs. og ungs. ble jeg lovet tilrettelegging for skole pga ADD diagnose og psykiske plager. Det ble ikke fulgt opp av skolen, som har endt med at jeg ikke fikk tatt ferdig utdanningen min og er i dag ufør.

Les mer

Har bror rett på erstatning for tapt barndom?

18. feb 2021 · spørsmål

Har en bror som har en tapt barndom, tapt skolegang, tapt arbeidsliv. Han har diagnosen ADHD, dysleksi. Ble uføretrygdet i ung alder. Han kunne nesten ikke skrive og lese. Kommunen har sviktet totalt. Han har prøvd å ta sitt liv flere ganger. Nylig innlagt akutt i psykiatrien og videre til DPS. Diagnose suicidal, sosial angst, dyp depresjon. Fått store doser ritalin uten oppfølging. Har nesten ikke tenner, 48 år bare. Han har prøvd å få hjelp, men blitt avvist. Det offentlige tar ikke telefonene.

Les mer