Erstatning for tapt barndom for avdød datter

Publisert: 09.08.2022

Jeg skulle hjelpe min 19 år gamle datter å søke om tapt barndom og skolegang grunnet grov mobbing og vold med drapstrusler. Alle bevis var samlet inn, men dessverre døde hun uventet under fødsel nylig før søknad ble sendt inn. Kan jeg likevel sende søknad inn og eventuelt sette en erstatning i fond for hennes nyfødte sønn som må står uten mor?

Svar:

Med mindre du var forsørget av henne, har du ikke rett til erstatning. Ble barnet født og lever det? I så fall kan muligens barnet kunne kreve erstatning.

Med vennlig hilsen, advokat Bjørn M. Brauti

Del denne artikkelen: